Friday, June 7, 2013

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရ သည့္ KYO (ကိုရီးယားဌာန ခြဲ)ဥကၠဌ အမႈႏိုင္ရန္ အလား အလာရွိ


ဇြန္လ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား(ေကအိုင္စီ)


ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဂေယာင္ဂီဒိုဟြာေဆာင္းႏိုင္ငံျခားအက်ဥ္းသား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြငတစ္လေက်ာ္ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံထားရသည့္ ေတာငကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကရင္လူငယ္ အစည္းအ႐ံုး-KYO(ကိုရီးယားဌာနခြဲ)၏ ဥကၠဌ ေစာလိႈင္မ်ဳိး သိမ္း (ေခၚ)မင္းမင္းသိမ္းကို လာမည့္ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ရွိၿပီး အမႈႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိသည္ဟု သိရသည္။

KYO (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)၏ အတြင္းေရးမႉး စကက္နက္မိုးကကိုရီးယားမွာ ဒီလိုအမႈမ်ိဳး တခါမွ မ႐ႈံးဖူးေသးတာရယ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈရယ္၊ ေနာကအမႈလိုက္ေပးေနတဲ့ ေရွ႕ေနက ဒီအမႈက အေျခအေန ေကာင္းတယဆိုတဲ့အတြက္ အမႈႏိုင္ဖို႔ အလားအလာမ်ားပါတယ္လိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ကိုရီးယားအစိုးရမွ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္သည္ဟူေစာလိႈင္မ်ဳိးသိမ္းကို အင္ခြၽန္းျပည္နယ္၊ အင္ခြၽန္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ၎၏အမႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ရွိေသာ္လည္း စီရင္ခ်က္မခ်ႏိုင္ဘဲရက္ေရႊ႕ ဆိုင္းခဲ့ရသည္ဟုလည္း စကက္နက္မိုးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းကရင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္းအမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကိုရီးယားအစိုးရမစြပ္စြဲထားသည့္ အမႈကို ေစာလိႈင္မ်ဳိးသိမ္းက ၎၏လူ႔အခြင့္အေရး အမ်ဳိးသမီးေရွ႕ေန လီဆမ္ဟီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႔က အမႈကိုတစ္ႀကိမ္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေစာလႈိင္မ်ဳိးသိမ္း ဖမ္းဆီးခံထားရမႈအေပလာမည့္႐ံုးခ်ိန္းရက္တြင္ တရား႐ံုး၌ တင္ျပရန္ အမႈလိုက္ေပးသူေရွ႕ေနက KYO (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)မွတဆင့္ ေဒသအသီးသီးရွိကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသို႔ (၁) KNU လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမႈ ရွိမရွိ၊ (၂) ကရင္လူမ်ဳိးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရမႈရွိမရွိ (၃) ဒုကၡသည္အျဖစ္ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားကို လက္ခံထားသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ စာရြက္၊ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအေထာက္ထားမ်ားရွိပါက ပို႔ေပးပါရန္ စသည္တို႔ကို ေမလအတြင္းအီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ေသးသည္။

ေစာလိႈင္မ်ဳိးသိမ္းသည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရထံိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံထားသူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံစဥ္ကာလအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ၎အား ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔၌ အန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွီ၀ွာစက္မႈဇံုရွိ ကားပစၥည္းအပိုစက္႐ံုမွ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကသြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KYO (ကိုရီးယားဌာနခြဲ)္ ကရင့္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာငေစာဘဦးႀကီး၏ မူေလးခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ စတငဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎အဖြဲ႔သည္ ကိုရီးယားအစိုးရထံသို႔ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ရာ အစိုးရက ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးဘဲယခုအခ်ိန္ထိ ျငင္းပယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေနထိုင္သည့္KYO(ကိုးရီးယားဌာနခြဲ)အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ကိုရီးယားအစိုးရမေပးထားသည့္ တရားစြဲ A4 စာရြက္ျဖင့္ သံုးလတစ္ႀကိမတံဆိပ္တံုးထုၿပီး ေနထိုင္ေနရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူကုန္ ကူးခံရမႈကို တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္လာေၾကာင္း KWAT ေျပာ

ဇြန္လ ၅ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)


မန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တို႔အၾကားတေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ ကာလအတြင္းကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းသိုလူကုန္ကူးခံရေအာင္ တြန္းပို႔ေပးသလိုျဖစ္ေနေၾကာင္းထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုး-ထိုင္းႏိုင္င(KWAT) ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားတိုးပြားလာလ်က္ရွိေၾကာင္း KWAT မွ ယေန႔ရက္ ဇြန္လ၅ရက္ေန႔က ထုတ္ေ၀သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၈မ်က္ႏွာပါ “ေခ်ာက္ကမ္းပါး သို႔ တြန္းပို႔ခံရျခင္း”အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာအုပ္တြငထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

KWAT ၏ ေျပာခြင့္ရသူ မဂ်ဴလီယာမရစ္က “တိုက္ပြဲျပန္ျဖစ္လိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာရတဲ့ၾကားထဲမွာ အကူအညီ အလံုအေလာက္ မရတာေတြ၊ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္တာေတြေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြအေနနဲ႔ လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္ေအာငတြန္းပို႔ေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၁ ဇြန္လမွစ၍ လူကုန္ကူးမႈ ၂၄မႈကို ကူညီကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္အရြယ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း KWAT ကေျပာဆိုသည္။

လူကုန္ကူးခံရလို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တဲအမႈေတြကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းခံရတာလုပ္အားခ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရတာ၊ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္နဲေရာင္းစားခံရတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္”ဟု မဂ်ဴလီယာမရစ္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာကဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေၾကာင့္အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားနည္းပါးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးမ်ားကပ္တည္းလာၾကၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သိသာစြာတိုးလာေၾကာင္းလည္း KWAT က ဆိုသည္။

လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္သာမကရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌လည္း ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္ လအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသိုလူကုန္ကူးခံရသည့္အမႈေပါင္း ၆၁မႈရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာအမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔အၾကား ၂၀၀၉ခုႏွစ္ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မအတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရမႈကို လူကုန္ကူးမႈ ျပစ္မႈအျဖစ္ ျပဌာန္းႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရနခက္ခဲေနေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

KWAT ကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ကိုစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းေရႊ႕အလုပ္မ်ားကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

 

 

Wednesday, June 5, 2013

ဧရာဝတီသတင္းဌာနမွကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား သူပုန္ဟုထပ္၍ေဆာ္ကားျခင္း

ဧရာဝတီသတင္းကေရးျပန္ျပီလား
သူပုန္ဆုိတာ
သတင္းသမားလုပ္ျပီးဒီေလာက္ေတာင္နားမလည္ဘူးလား
သူပန္ကိုသံုးတာကိုေတာင္းပန္ပါ
မိမိလူမ်ိဳေရးအတြက္ရပ္တည္ေနေသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအားလံုးနွင္ဆိုင္KNUအဖဲြ႕အစည္းပါ
မေဆာ္ကားပါနွင့္ျပန္ေတာင္းပန္ပါ

ကရင္သူပုန္သမီးရဲ႕ ျမဝတီၿမိဳ႕ ကရင္စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဆံုးေသာ  ကရင္အမ်ိဳးသား အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယေန႔ စတင္ ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။

ေက်ာင္းကုိ တာ၀န္ယူမည့္သူမွာ ကရင္သူပုန္တဦး၏သမီးျဖစ္ေနသည္။

KNU က ကမကထျပဳ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ကေပၚေထာေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား (ဓာတ္ပံုမ်ား - ျပည္ေတာ္ျမင့္/ဧရာ၀တီ)

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက  သမီးျဖစ္သူကို  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေစလႊတ္ကာ ပညာသင္ၾကားေစခဲ့ေၾကာင္း၊ 
သူပုန္သမီးျဖစ္၍ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ရန္ကို အထူး သတိထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ သမီးျဖစ္သူက မဟာသိပၸံဘြဲ႔ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို  အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား တတ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ 
ဤေက်ာင္း ဖြင့္ရန္  စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာလုိက္သည္။

 “ဒီေက်ာင္းမွာ ကရင္စာကို သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္တယ္။ ကရင္ေတြ ကရင္စာကိုသင္ၾကားႏိုင္ဘို႔ျဖစ္တယ္။ လက္ရိွအစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ ကရင္စာကို သင္ၾကားခြင့္မရေသးပါဘူး။ ကရင္စာအျပင္ အစိုးရသင္ရိုးညြန္းတမ္းေတြကိုပါ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေက်ာင္းဖြင့္တာ အစိုးရေက်ာင္းေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္တာမဟုတ္ဘူး” ဟု  KNU ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ကေပၚေထာ (လင္းအာရံု)ေက်ာင္းတြင္  ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူမည့္ ဆရာမ ေနာ္ဆာေလာ္အဲ့ထူးမူတူးေစးဖိုးက ...
” ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကေန မဟာသိပၸံဘြဲ႔ရၿပီး ကတည္းက က်မစိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ပညာေရးကို ျမင့္တင္ေပးဖုိ႔ ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔  ဒီပညာေရးအလုပ္ကိုပဲ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ” ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲသို႔တက္ေရာက္သည့္ ျမ၀တီခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးတင့္ေ၀သံု၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးသိန္းေဇာ္ကံ တို႔က ေက်ာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္အကူအညီမ်ားေပးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ KNU ပါတီကို  မတရားအသင္းအျဖစ္ေၾကညာခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားလည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္ဟု မဲေဆာက္တြင္ေနထိုင္သည့္ အၿငိမ္းစား ကရင္ေက်ာင္းဆရာတဦးကေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ KNU တို႔ ၆၄ ႏွစ္နီးပါးၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ယမန္ႏွစ္က ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး  လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္သည့္ (ကေပၚေထာ)ေက်ာင္းသို႔ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ရိွ ႏို႔ဖိုး၊ မဲ့ကနယ္ႏွင့္ ထီးမူးထာ့ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးငယ္ ၈၆ ဦး တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရိွသည္။