Wednesday, October 24, 2012

ေဆြးေႏြးမည့္အစီအစဥ္မစခင္လိုအပ္သည့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွု ့မ်ားကိုပဏမအေနKNL-JAPAN ရံုးခန္းတြင္JAPAN PLATFORM မွတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္းကူညီေထာက္ပ့ံေရးဂ်ပန္NGOအဖဲြ႕ ၾကီးျဖစ္ေသာ JAPAN PLATFORM နွင့္ဂ်ပန္နိဳင္ငံအေျခစိုုက္ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕မ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးမည့္
 အစီအစဥ္မစခင္လိုအပ္သည့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွု ့မ်ားကိုပဏမအေန
ျဖင့္KNL-JAPAN ရံုးခန္းတြင္ေစာဘလွသိန္း၊
ေနာ္လွဥမၼာဝင္း၊ေစာကစစင္ဂ်ာ၊တို ့နွင့္
JAPAN PLATFORM မွတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့
သည္။
သတင္းေပးပို ့သူ. ေစာကစ္စင္ဂ်ာ

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္းကူညီေထာက္ပ့ံေရးဂ်ပန္NGOအဖဲြ႕ ၾကီးျဖစ္ေသာ JAPAN PLATFORMနွင့္ဂ်ပန္နိဳင္ငံအေျခစိုုက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ မ်ားေဆြးေႏြး


ဂ်ပန္နိဳင္ငံတိုုက်ိဳျမိဳ႕ တြင္ဂ်ပန္အစိုုးရမွဂ်ပန္ NPO (NON PROFIT
ORGANIZATION )JAPAN PLATFORM အဖဲြ႕ ၾကီးအားတိုုင္းရင္း
သားေဒသမ်ားသိုု႕သြားေရာက္ကုုညီေထာက္ပ့ံအေထာက္အကုူျပဳရန္
တိုုက္တြန္းေထာက္ပ့ံထားပါသည္။၎အဖဲြ႕ ၾကီးတြင္ပါဝင္ေသာအဖဲြ႕
မ်ားသည္တိုုက်ိဳျမိဳ႕ အေျခစိုုက္ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ခ်ဴပ္ KAREN NATIONAL LEAGUE JAPAN-KNL ,KAREN NATIONAL FOUNDATION JAPAN -KNF
မွတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ေသာေစာေက်ာ္ထင္ထူး၊ေစာဘလွသိန္း၊
ေနာ္လွဥမၼာဝင္း၊ KAREN NATIONAL UNION KNU-JAPAN
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုုံးဂ်ပန္႒ာနခဲြတာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ေသာ
ေစာမ်ိဳးခိုုင္ရွင္း၊ကိုုမိုုးမင္းသူနွင့္ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား
အဖဲြ႕ အစည္းျဖစ္ေသာOVERSEA KAREN ORGANIZATION-JAPAN OKOJ မွတာဝန္ခံေစာဒယ္နီယယ္လင္းစိန္တိုု႕ မွလက္ရွိကရင္ျပည္နယ္အေျခအေန
၊ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအေျခအေန၊
ေဒသတြင္းအေျခအေန၊ဒုုကခသည္မ်ားေနရာျပန္လည္ခ်ထား
ေရး၊ေက်းရြာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင့္
ကရင္ျပည္သူမ်ားအားေထာက္ပ့ံေရး
အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီးအျပန္အလွန္
ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းပဲြတရပ္ကိုု 13-10-2012
တြင္ 2 နာရီေက်ာ္ၾကာျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုုပါအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားသည္ယခုု
ေအာက္တိုုဘာလ 25 ရက္စတင္၍
သက္ဆိုုင္ရာတာဝန္က်ေသာေနရာေဒသမ်ားသိုု႕စတင္သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
NPO JAPAN PLATFORM ၏ ေျခလွမ္းအစသည္ကရင္ျပည္နယ္သိုု႕
စတင္ဝင္ေရာက္ေထာက္ပ့ံကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုုျပည္တြင္းသက္ဆိုုင္ေသာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားနွင့္ညွိနႈိင္းျပီးလက္တဲြၿပီး
အဆင့္ဆင့္ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္
NPO JAPAN သည္ JAPAN NGOအဖဲြ႕ ေပါင္း(25) ခုုနွင့္ဖဲြ႕ထားေသာအဖဲြ႕ ႀကီးျဖစ္သည္။

သတင္းေပးပို့သူ. ေစာကစ္စင္ဂ်ာ

Tuesday, October 23, 2012

သိန္း ၃၀ ျဖင့္ တ႐ုတ္မယား ေစ်းကြက္ ေျဗာင္ဆြယ္ေန


ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ ရရွိမည္ ဟူသည့္ မက္လံုးျဖင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ပြဲစားမ်ား အတင့္ရဲစြာ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႔မွ ဒု-ရဲမႉးႀကီးညြန္႔လိႈင္ က ေျပာသည္။

လက္ထပ္ၿပီး ကေလး တေယာက္ ေမြးေပးပါက ယင္းေငြ က်ပ္သိန္း ၃ဝ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ပြဲစားမ်ားက ေျပာဆို သိမ္းသြင္းေခၚေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကေလးေမြးၿပီး သြားရင္ေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ျပန္လာလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး ေပၚေပၚတင္တင္ စည္း႐ုံးမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၾက တယ္။ အဲဒါကို သေဘာတူလို႔ လိုက္သြားၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိၾကတယ္။ အဲဒီကိစၥရပ္က ေစ်းကြက္ တခုလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဒု-ရဲမႉးၾကီးညြန္႔လိႈင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၏ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ကာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေနၿပီး ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံေနရေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးမႈသည္ အဓမၼ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ေရာင္းဝယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးမႈမွာ တိုက္႐ိုက္ လူကုန္ကူးျခင္းထက္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွ တဆင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအတြက္ နည္းမ်ိဴးစံု လူကုန္ကူးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔လည္း တိုက္႐ိုက္ လူကုန္ကူးျခင္း ထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတဆင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းကာ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အဓမၼ
ေတာင္းရမ္းေစခိုင္းမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကတာေတြ မ်ားလာတဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီး လူဦးေရ ကြာဟခ်က္က ျမင့္လာပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အမ်ဳိးသမီး ရွားပါးမႈေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ မိန္းမ ေတာင္းယူ လက္ထပ္ရတဲ့ စရိတ္ ျမင့္လာတဲ့အတြက္ အခုလို တဖက္ႏိုင္ငံ(ျမန္မာ)မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ ပြဲစားေတြကတဆင့္ လူကုန္ကူးမႈေတြ ေပၚေပါက္ လာၾကတာပါ” ဟု ဒုရဲမႉးၾကီးညြန္႔လိႈင္ က ရွင္းျပသည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တဖက္ႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားခ်က္မရွိ၍ အခက္အခဲ ၾကံဳရေၾကာင္းလည္း “လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဦးတည္တဲ့ လူကုန္ကူးမႈ အေရအတြက္က သိသိသာသာ က်ဆင္းမႈ မရွိေသးဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာက လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းတဲ့ ဥပေဒ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏို္င္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရတယ္” ဟု ဒုရဲမႉးၾကီးညြန္႔လိႈင္ က ရွင္းျပသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈ အနည္းဆံုး ၁၃၆ မႈ ရွိခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္သည့္အမႈမွာ ၉၄ မႈ၊ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားသည့္အမႈ ၂၃ မႈႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္သည့္အမႈ ၁၉ မႈ ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတဝွန္းရွိ လူကုန္ကူးခံရသူ အေရအတြက္မွာလည္း အနည္းဆံုး ၂၃၄ ဦး ရွိခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ၆၃ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းမွ ၄၁ ဦး၊ မႏၲေလးတိုင္းမွ ၃၆ ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၂၆ ဦး၊ ပဲခူးတိုင္းမွ ၂၅ ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ၁၇ ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ၁၆ ဦးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၁ဝ ဦး ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါး (၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ကေလး သူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ထိုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူ ၂၆၅ ဦး ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၆၁ ဦးမွာ အရြယ္ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ထို ကေလးသူငယ္ ၆၁ ဦးအနက္ ၅၂ ဦးမွာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားၿပီး တရားခံမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းမွ အမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူ စုစုေပါင္း၏ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရင္းမွာ အဓမၼ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးရန္ျဖစ္ကာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးမွာ ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္ခိုင္းေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ထိုအဖြဲ႔၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ကမၻာတဝွမ္းတြင္မူ ႏွစ္စဥ္ ကေလးသူငယ္ ၁၂ သန္းခန္႔ လူကုန္ကူးခံေနရၿပီး လူကုန္ကူးျခင္းမွာ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း UNICEF က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ႏွစ္မကုန္မီ UNFC ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ႏိုင္ရန္ ဦးေအာင္မင္း ကမ္းလွမ္းထား


အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ပရင့္ထုတ္ရန္PDF ဖုိင္ရယူရန္

စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔အား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ႏွစ္ၾကိမ္ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဒု-ဥကၠ႒ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း က ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း၌ တၾကိမ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ခန္႔တြင္ တၾကိမ္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအသြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း က ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

“ပထမ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အရင္ခ်ိန္းၾကတယ္ အဆင္မေျပဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ေနာက္ပိုင္းနဲ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ေလာက္ၾကား ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ ထပ္စီစဥ္တယ္။ ဒါလည္း အဆင္မေျပေသးလို႔ အခုေနာက္ဆံုး က်ေနာ္ သိရထားသေလာက္ကေတာ့ ဦးေအာင္မင္း က ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ကေန ၄ ရက္ေန႔ အထိက ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ ႐ွိတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွ ေတြ႔ျဖစ္ႏိုင္မယ္။ ဒီကိစၥကိုလည္း UNFC အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာ ထံ က်ေနာ္ အေၾကာင္း ျပန္ထားပါတယ္” ဟု ဦးညိဳအုန္းျမင့္ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

၂ဝ၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ UNFC ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းတို႔ အလြတ္သေဘာ တၾကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္၍ ယခုစီစဥ္ထားသည့္
ေတြ႔ဆံုပြဲသည္ ဒုတိယေျမာက္ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္မည္။

အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ All Inclusive Discussing ဆိုသည့္ အားလံုး ပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားမႈေပၚ အေျခခံ၍ ေတြ႔ဆံုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညိဳအုန္းျမင့္ က ေျပာသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာလည္း UNFC အေပၚ၌သာ မူတည္ၿပီး အပစ္အခတ္ မရပ္စဲရေသးေသာ္ျငားလည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္လိုသည့္ ဆႏၵ ႐ွိပါက တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

“UNFC ရဲ့ ဥကၠ႒ လည္းျဖစ္၊ KIO ရဲ့ ဒု-ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အင္ဘန္လ တို႔လို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ႏိုင္ ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အခုလက္႐ွိ ကခ်င္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ႐ွာၾကဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ကို အေျခအေန တခုအထိကို ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးညိုအုန္းျမင့္ က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကႏိုင္မည္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ႏွစ္ဖက္အၾကား အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားျခင္း မ႐ွိေသးေၾကာင္း UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး
ႏုိင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

“ေတြ႔ဆံုမယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လို အခ်က္ေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ ေဆြးေႏြး ၾကမလဲ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ သိလည္း မသိရ ေသးဘူး။ ဒီေတြ႔ဆံုပြဲက အလြတ္သေဘာလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ပထမတၾကိမ္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ၾကၿပီးမွ ဒီဇင္ဘာလေလာက္ ဒုတိယ အၾကိမ္
ျပန္ေတြ႔ၾကရာမွာ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုတာ ေျပာႏိုင္ပါမယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ထိုးစစ္မ်ားမွာ အစိုးရအဖဲြ႔မွ စစ္တပ္အေပၚ အာဏာသက္ေရာက္မႈ နည္းေနသည္ကို ျပသေနၾကာင္း UNFC မွ သံုးသပ္ထားသည္။ ႏွစ္ဖက္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္
ေရးအတြက္မူ လတ္တေလာ အေနအထားအရ အလားအလာ မျမင္ေသးေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာ က သံုးသပ္ေျပာဆို သြားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ထိုးစစ္မ်ားကို ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ အစုိးရဘက္မွ မရပ္ဆုိင္း ပါက အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖင့္ ရရွိထားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားရမည္ဟု UNFC မွ
ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္ အေနႏွင့္ UNFC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ အပါအဝင္ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤါေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္႐ွိသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။
Sunday, October 21, 2012

KWAG ဒါ႐ိုက္တာ ၾသစေၾတးလ်ား ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုး


ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာေက်ာ္ခီြး (ေကအိုင္စီ)

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ World Vision၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔(KWAG) ဒါရိုက္တာ ေနာ္စူ စဲန္နာလွလွစိုး၏ ၾသစေၾတးလ်ားခရီးစဥ္မွာ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည္။ 


ခရီးစဥ္အတြင္း သူမသည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ Sydney၊ Perth ႏွင့္ Melbourne ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ကရင္လူငယ္မ်ား၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအား လိုက္လံေတြ႔ဆံု ကာ ျပည္တြင္းကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးစဥ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

KWAG ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုးက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ မႈဒိန္းမႈ၊ မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈ ဆက္ လက္ရွိေနၿပီး ေငြျဖင့္ ပိတ္ပင္တာေတြေၾကာင့္ အမႈလိုက္တဲ့အခါ အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္လွ်က္နဲ႔ အမႈ႐ံႈးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရတာ ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ ကေလးဘက္က ျပန္ၾကည့္ရင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းျဖစ္ပြားလို႔ မိဘမဲ့ကေလးျဖစ္သြားတဲ့ ကေလးေတြ ခုထိ အခက္အခဲျဖစ္ေနတုန္းပဲ”ဟု ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ ယခု ခရီးစဥ္သည္ ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုး၏ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ၾသစေၾတးလ်ား ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး World Visionအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အျပင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္ ကရင္မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 

သူမ၏ ေဆးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူ ေစာေဝးလ္းမင္းကလည္း “ဆရာမ(ေနာ္စူစဲနာလွလွစိုး)က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ ၾသစေၾတးလ်ားက ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို လာေဆြးေႏြးတာ ဆီေလ်ာ္သင့္တယ္ လို႔ ေျပာခ်င္တယ္”ဟု ဆိုသည္။ 

ဆက္လက္၍ သူက လက္ရွိ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုရာတြင္ တႏိုင္ငံလံုး ပါဝင္သည့္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ ကရင္တစု၊ မြန္တစု သွ်မ္းတစု စသည့္ ကြက္ကြက္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို ဖဲ့ထုတ္ စည္း႐ံုးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

၎အျပင္ ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုးက သူမ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္ ကရင္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၾသစ ေၾတးလ်ားကရင္အဖြဲ႔အစည္း(AKO)သည္ မိမိကရင္စာ ေပ၊ ကရင္စကားကို ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအစိုးရမွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည္အထိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အေပၚ အရမ္းအားရ ေက်နပ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရာက္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ဘာသာ၊ စကား၊ စာေပကို ထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့ သည္။ 

 ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုးသည္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိကာ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

 ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေနာ္စူစဲန္နာလွလွစိုး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ KWAG အဖြဲ႔ကုိ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ကာကြယ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ က်န္မာေရး၊ ပညာေရး၊ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ အဓမၼႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။