Saturday, August 4, 2012

ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အေၾကာင္း
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ကေနစတင္ၿပီး အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို စက္ရုပ္မ်ားသဖြယ္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အေၾကာင္းကို မိုးေသာက္ၾကယ္အယ္ဒီတာမင္း (ဦး)စိုး၀င္းရွိန္က
ဥေပေဒျပဌာန္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ အတည္ျပဳပံုႏွင့္ အတည္မျပဳမီ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာေသာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေစ့ေစ့ငံုငံုျပဳစုထားတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုပါ။
အလြယ္တကူနားလည္ေအာင္လည္း ရွင္းျပထားပါတယ္။
 အျပည့္အစံုကုိေတာ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၉)၊ အမွတ္(၂)မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
 စကားဦး

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၉)ေန႔ တနလၤာေန႔မွစၿပီး အသက္ဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လဝက)မွ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည့္ ဥပေဒ သစ္( Zairyu Card(သို႔) IC Card(Residential Card-ေန ထိုင္ခြင့္ကဒ္)ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားအၾကား ဘာေတြျဖစ္လာ ေတာ့မွာလဲ။ ဒီဥပေဒသစ္ကို ဘယ္သူေတြက ဘာသေဘာနဲ႔ ျပဌာန္းတာ လဲဆိုၿပီး ေမးတာျမန္းတာေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကတာေတြမ်ားေနလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒျပဌာန္းေတာ့မယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ မူၾကမ္းတင္သြင္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အသက္၀င္အတည္ျပဳၿပီးသြားသည့္အထိ က်ေနာ္ေလ့လာသံုးသပ္ထားမႈမ်ားကို အားလုံးနားလည္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံျခားသားရန္ကာကြယ္ဖို႔ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္

ယခုလို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္းၾကပ္မယ့္ဥပေဒသစ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရ က မေန႔တေန႔ကမွ ေကာက္ခါငင္ကာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းလိုက္တာ မ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ လဆန္းပိုင္းကတည္းက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီLDP(အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အာဏာရ အစိုးရျဖစ္ၿပီး ယခုအတိုက္အခံပါတီ)က အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တင္သြင္းရတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေတာ့-
 ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ဳိးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏အေျခအေနကိုလည္း ဗဟိုအစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္မွာေနထိုင္ေနတယ္ (ဟန္ ေဆာင္လက္ထပ္ထားျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္) ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ ေန-မေန(ရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းရွိ-မရွိ)ေပးေဆာင္ ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္(အခြန္ေဆာင္-မေဆာင္)နဲ႔ အစိုးရအေပၚ လိမ္လည္ၿပီး ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္းရွိ-မရွို(ဗီဇာအတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ရ ယူထားျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးယူၿပီး အလုပ္ခိုးလုပ္ေနျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ work Permitt Visa ျဖင့္ တျခားတေနရာတြင္ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္)တို႔ကို အလြယ္တကူစံုစမ္းသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
LDPပါတီက ေရးဆဲြတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ DPJ(အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ႏွင့္သာ တည္ရွိေသး)နဲ႔ New Komeito(ဘုန္းႀကီးပါတီ) ပါတီတို႔က သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့လို႔ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္(၁၅)ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လိုက္နာဖုိ႔လို

ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ဥပေဒသစ္အရ လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရး၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ ေနထိုင္မႈမွတ္ပံု တင္ဥပေဒမ်ားကို လံုးဝေျပာင္းလဲပစ္မွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ဗဟိုအစိုးရက ကိုင္တြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
တိုက်ိဳဌာနအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာေဒသတြင္းရွိ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႐ံုးမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကအၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ လူဝင္မႈ ေရးရာမူဝါဒဌာန၏ အထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟီေဒးႏို ရိဆာကာ နာကာ(ံငိနညသမင ွေုေညေုေ)ဆိုသူက ''ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ဥပေဒေတြက အေတာ္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဥပေဒလိုက္နာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းပါလိမ့္မယ္...''လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌ ကူညီခဲ့သူ DPJမွ ဥပေဒျပဳပုဂၢိလ္ 'ရီဆူအို ဟို ဆုိကာဝါ'ကေတာ့ ''ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ဘယ္မွာေန လဲဆိုတာေတြ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြစုစည္းျပီး တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ  ထားရွိဖို႔လည္း အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သာမန္ ဂ်ပန္ျပည္သားတစ္ဦးလိုပဲ ဥပေဒလိုက္နာျပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္ မြန္ေနထုိင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားေတြ ျပန္ပို႔မခံရေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပုန္း လွ်ိဳၿပီး မေနရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ''လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။
ဂ်ပန္တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ထုတ္ျပခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား  ၂ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အေထာက္အထားမဲ့ ေနထိုင္သူ ၁၁ဝ,ဝဝဝ ရွိေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

I.Cမလာခင္ S.S Guide Lineပဌာန္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္းၾကပ္မယ့္ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္း ခဲ့ၿပီး တလအၾကာမွာေတာ့ ထိုစဥ္က  ဂ်ပန္တရားေရးဝန္ႀကီး Eisuke Mori ဆိုသူက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတဝွမ္း တရားမဝင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားအတြက္  အနည္းငယ္အသက္႐ႈေခ်ာင္ေစၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အထူးေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ(S S Guide Line Visa)ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မိမိ၏သားသမီး(အစစ္အ မွန္ျဖစ္ရပါမည္)သည္ အသက္(၁ဝ)ႏွစ္ေက်ာ္အ႐ြယ္ရွိေနၿပီး ဂ်ပန္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ေနသူျဖစ္ပါက အဆိုပါမိသားစုဝင္မ်ား အထူးေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အားျဖင့္ အထူးသက္ညႇာစြာစဥ္းစားေပးမည္။

(၂) နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ ႀကီးမားသည့္ေရာဂါရွိေနသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသဖို႔ လိုအပ္ေနသူမ်ား။(ႏွားစီး၊ အေအး မိ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ဗိုက္နာ၊ ေခါင္းနာ၊ ဟန္ေဆာင္နာမ်ားမရပါ)

(၃) အိုဗာစေတးအျဖစ္ အႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး  ၄င္းကာလ အတြင္း ျပစ္မႈတစ္စံုတရာက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ထားျခင္းမရွိပဲ ေအးေဆး ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား၊

ဂ်ပန္တရားေရး႒ာနမွထုတ္ ျပန္ထားေသာအခ်က္ထဲတြင္  'ျပစ္မႈ' ဆိုရာ၌ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ-ခုိးမႈ၊ ဝွက္မႈ၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေနမႈ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ျပည္တန္ဆာ လုပ္ငန္း၊ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္ေငြလဲႊလုပ္ငန္း၊ မသမာ ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ စီးပြားရွာေနျခင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္/သံုးစဲြမႈ၊ ဒုစ႐ိုက္မႈအစရွိသျဖင့္)လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိပါက အိုဗားစေတးအျဖစ္ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ျငား လည္း လူသားခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္ အထူးအေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

(၄) မိမိဟာ တရားမဝင္ေနထိုင္သူျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း အျမဲ တည္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ(Long Term Resident)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားခံ ယူထားသူ၊ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးႏွင့္လက္ထပ္ထားသူမ်ား။(ဟန္ေဆာင္လက္ထပ္ထားျခင္းမ်ဳိးမရပါ)
အဆိုပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တရားမဝင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေတြ လဝကမွာ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အထူးေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ လာေလ်ာက္မယ္ဆိုရင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္လို႔ တရားေရး ဝန္ႀကီးက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁ဝ)ရက္ တနလာၤေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။
(အျပည့္အစံုကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆)၊ အမွတ္(၉)မွာ ''ွွ ြကငိနူငညန အသစ္ထုတ္ ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္၊ အႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ အိုဗာစေတး သမား မ်ား ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရွိမွသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္''ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးသားထားခဲ့မႈမွာ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္)
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ တစ္ျခားႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားသား ေတြလည္း ေဖာ္ျပပါ အခ်က္(၄)ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့လူမွန္သမွ်ကို လူသားခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္ အထူးေနထိုင္ခြင့္(S S Visa)ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
(က်ေနာ့္အျမင္အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ဟာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ ေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္းၾကပ္မယ့္ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းေတာ့မယ္လို႔ ၆ လေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳတင္အသိေပးပါ တယ္။ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အလြန္တင္းၾကပ္လြန္းလွတယ္လို႔ ေဝဖန္သံ ေတြထြက္ေပၚလာတဲ့အတဲ့ အေလ်ာ့အတင္းသေဘာမ်ဳိး လူသားခ်င္း စာနာပါတယ္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အထူးေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာေတြထုတ္ေပးၿပီး နာမည္ေကာင္းျပန္ယူပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြလိုမ်ဳိး ဥပေဒ ကိုအခုထုတ္ အခုလုပ္ဆိုတာမ်ဳိးမဟုတ္သလို ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို လည္း လိုတစ္မ်ဳိး မလိုတစ္မ်ဳိး မလုပ္တာေတာ့ ေလးစားခ်ီးက်ဴးစရာပါ)

S S Guide Line ၿပီးေတာ့ Point Systemစနစ္
ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အထူးသတိထားသင့္ပါ တယ္။


-၉ ေန႔မွာ စတင္အသက္၀င္က်င္သံုးေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အပိုင္း(က)မွာ ဒီဥပေဒျပဌာထမ္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ျပဌာန္းရျခင္းရြယ္ခ်က္နဲ႔ မျပဌာန္းခင္မွာ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္တဲ့ဥေပဒသစ္(S S Guide Line)အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးထားတာကို အားလံုးနားလည္သေဘာေပါက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
အခု အပိုင္း(ခ)မွေတာ့

S S Guide Line ၿပီးေတာ့ Point Systemစနစ္
ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အထူးသတိထားသင့္ပါ တယ္။ Point Systemဆိုတာဘာလဲဆိုရင္ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးတဲ့အခါ-
(က)သူ႔ႏိုင္ငံ(ဂ်ပန္)ကိုအက်ဳိးျပဳတဲ့လူ (အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာ ရွင္နဲ႔ ဥပေဒေဘာင္တြင္းေနထိုင္သူ(ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိသူ၊ ဂ်ပန္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမရွိသူ(မူး ႐ူး ဆိုးသြမ္း ရမ္းကားေနျခင္းမရွိသူ)၊ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္တဲ့လူ အစရွိ သျဖင့္) မွန္သမွ်ကို ေလ်ာေလ်ာလ်ဴလ်ဴနဲ႔ ဗီဇာအျမန္ဆံုး ထုတ္ေပး မည့္အျပင္ ဗီဇာသက္တမ္းကိုလည္း ၃ ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ တိုး ျမႇင့္ေပးမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Point Systemစေတာ့မယ္ဆိုတာကို တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳတင္အသိေပးတာက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ ေသာၾကာေန႔က ျဖစ္ၿပီး အမွန္တစ္ကယ္အတည္ျပဳၿပီး စတင္က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္တယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တာက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္ တနလာၤေန႔ က ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြကိုလည္း ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၇) စာမ်က္ႏွာ (၂ဝ)နဲ႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၈) အမွတ္(၇) စာမ်က္ႏွာ (၁၅)မွာ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳံးျပန္ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ Point System (အမွတ္ေပး စံနစ္)ဆိုတဲ့အတုိင္း ၁ဝဝ ပိြဳင့္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး မိမိရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚမူတည္၍ အမွတ္တိုးတာ အမွတ္ေလ်ာ့ေတြ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ဆံုးရွင္းျပရရင္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ဘူး၊ ရဲစခန္းမွာလည္း အမႈဖြင့္ ဆိုခံထားရျခင္းလည္းမရွိဘူး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ဳိးျပဳတယ္၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္တဲ့လူမွန္သမွ်ကို အမွတ္ေတြတိုးေပးၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။
ဂ်ပန္စကား တက္ေျမာက္မႈအဆင့္အေပၚၾကည့္ၿပီး အမွတ္တိုးေပးမယ္လို႔လည္း ဆို ထားပါတယ္။

ဂ်ပန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳပဲ ေႏွာက္ယွက္ေန တဲ့လူ၊ ဥပေဒကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိတဲ့လူဆိုရင္ေတာ့ က်ဴး လြန္ခဲ့တဲ့ အမႈမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကိုလည္း ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မူး႐ူး ဆိုးသြမ္း ရဲကားေန လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ရဲကိုအတိုင္ခံရတဲ့လူ၊ ဒုစ႐ိုက္မႈ က်ဴးလြန္သူမွန္သမွ် ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရမွာပါ။
က်ေနာ္တို႔ျမန္မာေတြထဲမွာလည္း သက္တမ္းသြားတိုးတာ ဗီဇာ အေလ်ာ့ခံရတယ္ ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရတယ္ဆိုတဲ့အသံေတြ ၾကားမိမွာပါ။ ရဲမႈျဖစ္ခဲ့သူမွန္သမွ် ဗီဇာအေလ်ာ့ခံမွာျဖစ္သလို ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ သူမွန္သမွ် ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရတဲ့အျပင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ပါ  ေပးခံရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ (တရားမဝင္ ေငြလဲႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တုန္းက ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရတယ္ဆိုတာ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကမွာပါ။ နာမည္ေတြတပ္မေရးတာက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္မွာဆိုးလို႔ပါ)
ဒါေၾကာင့္ သတိထားရမယ့္အခ်က္က ရဲမႈမျဖစ္ေအာင္ သတိထားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အရက္မူးလာတဲ့အခါမွာ အလုပ္ဒါဏ္၊ အျပင္ဒါဏ္၊ အတြင္းဒါဏ္၊(အသည္းကဲြ၊ အလုပ္အဆင္မေျပျခင္းကို ဆို လိုျခင္းျဖစ္သည္) အိမ္လြမ္းဒါဏ္စတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ထြက္ေပါက္ရွာ တဲ့အေနနဲ႔ အရက္ဆိုင္ေတြ၊ ကာရာအိုေကဆိုင္ေတြ၊ ႏိုက္ကလပ္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း(သို႔)တစ္ျခားလူေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ လို႔ ပဲြၿပီးသြားရင္ ကိစၥမရွိေပမယ့္ ရဲကိုေခၚၿပီးမွ ရဲမႈျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ အဲဒီ့လူ အမွတ္ေလ်ာ့သြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သက္တမ္းတိုးတဲ့အခါမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္ဒါဏ္နဲ႔ ရဲကေပးပို႔ထားတဲ့ အမႈေတြကိုစစ္ေဆးၿပီး ဗီဇာအေလ်ာ့ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ မိမိဟာ အမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ဗီဇာအ ေလ်ာ့ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ- ေရ၊ မီး၊ ဖုန္းဖုိးမ်ား မေဆာင္မႈေၾကာင့္ အတိုင္ခံရျခင္း၊ အလုပ္လိမ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတိုင္ခံရျခင္းနဲ႔၊ ဗဟိုအစိုးရ ထံမွ ဗီဇာကိုလိမ္လည္ၿပီးရယူရထားျခင္းတို႔ကို အတိုင္ခံရသူမ်ား၊ ကားေမာင္း၊ စက္ဘီးစီး၊ လမ္းကူးရတြင္ လိုက္နာမည့္စဥ္းမ်ဥ္းကို မလိုက္နာပဲ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၈)၊ အမွတ္(၇)တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)

နိဂံုး(သို႔မဟုတ္) Zairyuu Cardအေၾကာင္းအစ

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရးရမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ တနလာၤေန႔မွာ စတင္အသက္ဝင္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားကို ဗဟုိအစိုးရမွခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ၇-၉ ဥပေဒ(၇ ပိုင္း ၉ ရက္) Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card(Residential Card-ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္)အ ေၾကာင္း စတင္ေတာ့မယ္ဆိုတာ 3 ႏွစ္ႀကိဳတင္ၿပီး အသိေပးထားသလို အေလ်ာ့အတင္းေတြလုပ္ေပးထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၇-၉ မွာ စတင္က်င့္သံုးေတာ့မယ္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထိုင္မယ့္သူေတြအတြက္နဲ႔ ခ် မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကို လုိက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဘာမွေၾကာက္ စရာမလိုဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။

တစ္ခုပဲရွိတာက အခုက်င့္သံုးမယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္သာ က်င့္သံုးမွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ဳိးနဲ႔ ဂ်ပန္ဖြားကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သားခံယူထားသူေတြကိုေတာ့ ပ,လွပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။
ဒါဟာ လူတန္းစားခဲြျခားမႈတစ္ခုျဖစ္လို႔ အားလံုးက ဝိုင္းကန္႔ကြက္ေန လ်က္ရွိပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္လည္း ၇-၉ ဥပေဒဟာ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရေရာ၊ အင္အားႀကီးအတိုက္အခံပါတီႏွစ္ခုကပါက သေဘာတူ လက္ခံၿပီး အတည္ျပဳၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုက္နာ႐ံုမွတစ္ပါး ေ႐ြးစရာ တျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
ယခုေဖာ္ျပမယ့္အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ 'ေနထိုင္ ခြင့္ခ်ထားေရးဆိုင္ရာ စနစ္သစ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာလမ္းညြန္ လက္စဲြစာအုပ္'မွလည္း ေကာက္ႏႈတ္၍ ျဖည့္ဆည္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းထည့္ၿပီး ယခင္ႏိုင္ငံျခားသား ကဒ္ေနရာတြင္အစားထိုး၍ အသံုးျပဳမည့္စနစ္သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကဒ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမ်ားကထုတ္ေပးၿပီး ယခုစနစ္သစ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး႒ာနမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၇-၉ မွာ စတင္အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardအေၾကာင္းကုိ ေမာင့္ရွင့္ ဖဘ ကေန အပိုင္း(၃)ပုိင္းခဲြၿပီး ဥေပေဒျပဌာန္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ အတည္ျပဳပံုႏွင့္ အတည္မျပဳမီ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာေသာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို အားလံုး အလြယ္တကူနဲ႔ ေဖာ္ျပလာေပးခဲ့တာ အခုပုိ႔စ္ဟာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီပုိစ္မွာေတာ့-
Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...
ဘာေတြေရးထည့္ထားလဲ...
ဘာေၾကာင့္ျပဌာန္းရတာလဲ...
ဘယ္သူေတြကို ထုတ္ေပးၿပီး ဘယ္သူေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ရလဲ..။
ဘယ္သူေတြကုိေတာ့ ထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ဟု ျပဌာန္းထားသလဲ
I.C ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး လဝက ကဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ...
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမွာလဲ..
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ေနထိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းခံရမွာလဲ...
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ျပည္ႏွင္ခံရမွာလဲ....
အပါအ၀င္ ဒီေဆာင္းပါးေရးျဖစ္ေအာင္ ကိုးကားခဲ့ေသာလင့္နဲ႔ ဒီဥပေဒ စတင္ျပဌာန္းဖို႔အတြက္ လြတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဇယားကြက္ကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...

ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းထည့္ၿပီး ယခင္ႏိုင္ငံျခားသား ကဒ္ေနရာတြင္အစားထိုး၍ အသံုးျပဳမည့္စနစ္သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကဒ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမ်ားကထုတ္ေပးၿပီး ယခုစနစ္သစ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး႒ာနမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒျပဌာန္းရတာလဲ...

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၃-၂ အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ ေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ Zairyu(သို႔) I.C Cardျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ ဗီဇာရယူျခင္းတို႔မွ ပ,ေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။
၎ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အလုပ္ခန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္(ဝါ) အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက အျပစ္ေပးခံရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္ထားသလို မဟုတ္မမွန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဗီဇာရယူထား ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး ခံရမယ္လို႔ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ျပဌာန္းမွာလဲ...

၂ဝ၁၂ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေတာက္ေလ်ာက္က်င့္သံုး ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုစီမံကိန္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္မွာလဲ...

စံုစမ္းသိရွိရသေလာက္ေတာ့  အိုဗာစေတးပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ 'မ'သံုးလံုးစီမံကိန္းလို႔ သိရွိပါတယ္။(အဆိုပါ 'မ'သံုးလံုး စီမံကိန္းျဖင့္ တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသား ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေလ်ာ့ ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၃)တြင္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္)

I.C Card မွာ ဘာေတြေရးထားမလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားတဦးခ်င္း၏ အမည္၊ ကဒ္နံပါတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ လိပ္စာစသည္ျဖင့္ေရးထားျပီး Visaအမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ ေဖာ္ျပထားမည္ဟုသိရသည္။

ကဒ္ထဲတြင္ I.C Chipပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ¤င္းChipထဲတြင္ကာ ယကံရွင္ ၏ကိုယ္အေရးအခ်က္အလက္အားလံုးကို ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ သည္။

I.C Cardထဲက Data ေတြ ဘယ္ကရသလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားမွန္သမွ် မိမိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လဝက႐ံုး သို႔သြားေရာက္၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္(သို႔)ကုမၸဏီ၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္သမား႒ာန၊ အခြန္႒ာန၊ ဟိုကင္း(က်န္မာေရးအာမခံ)႒ာန၊  ရဲ႒ာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး၊ ျပည္ နယ္၊ ၿမိဳ႔နယ္႐ံုးစသည္တို႔မွလည္း မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ား ကို တရားေရး(လဝက)သို႔ပို႔ေပးရသည့္အတြက္ လဝကမွလူတေယာက္ ခ်င္း စီ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ေပါင္း၍  ေနရာေပါင္းစံုမွရ ယူစီစစ္ႏိုင္သည္။

I.C Cardလုပ္ဖို႔ ဘာေတြလုိအပ္သလဲ...

(၁) မိမိဓါတ္ပံု(အလ်ား ၃ဝ စင္တီမီတာ၊ အနံ ၄ဝ စင္တီမီတာ)
(၂) ဦးထုပ္၊ ဦးေဆာင္းစသည့္မ်ား ဝတ္ထားသည့္ဓါတ္ပံုမျဖစ္ေစရ
(၃) ဓါတ္ပံုသည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားရမည္(အရိပ္မ်ား၊ ရွိတ္မ်ားမပါေစရ)
(၄) သံုးလအတြင္း႐ိုက္ထားသည့္ပံု၊
(၅) မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္(အမည္၊ အသက္၊ ေနထိုင္သည့္ ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ အစရွိသျဖင့္)
(၆) လက္ရွိသံုးစဲြေနသည့္ ဗီဇာသက္တမ္းအမ်ဳိးအစား

I.C Cardထဲမွ ဘာေတြသိႏိုင္သလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္က အခြန္ေဆာင္ထား/မထား၊ အလုပ္ အကိုင္ရွိ/မရွိ၊ ဂ်ပန္စကားတတ္/မတတ္၊ လက္ရွိပညာသင္ေနဆဲ ေက်ာင္း၊ ပညာသင္ခဲ့ေသာေက်ာင္း၊ ဟုိကင္း(က်န္းမာေရးအာမခံ)၊ နင္း ကင္း(သက္ႀကီးပင္စင္ထား/မထား၊ အသက္ရွင္ေနေသး သလား/ေသ သြားၿပီလား၊ ကေလးရွိလွ်င္ေက်ာင္းထား/မထား၊ ရာဇဝတ္မႈရွိ/မရွိ၊ ရဲကရွာေန/မေန၊ အၾကမ္းဖက္ဖူးထားျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ထားဖူးသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္သလဲ၊ Visaအမ်ဳိး အစားေျပာင္းရင္ေျပာင္းသလို၊ အလုပ္ေျပာင္းရင္ အလုပ္လုပ္တဲ့႒ာန၊ ဆိုင္ ေျပာင္းရင္အလုပ္ေနရာ၊ လစာကအစ ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမၾကားခဲ့ပါက ( ေနာင္တြင္သိရွိသြားမည္ဆိုပါက )ဒဏ္ေငြခ် ခံရမည္။ အဖမ္းခံရမည္(သို႔) Visaျပန္သိမ္းခံရမည္။  ကဒ္ျပားထုတ္ ေပးခံရသူရဲ႔ Data ေတြအားလံုး တရားေရးဝန္ႀကီး(လဝက) ကကိုင္ ထားမည္ျဖစ္သည္။

I.C ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး လဝက ကဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ...

မိမိကိုယ္တိုင္ေရးေပးတဲ့ ီေအေ ေတြနဲ႔ မိမိရဲ႔ေက်ာင္း၊ အလုပ္၊ ၿမိဳ႕ နယ္႐ံုးစသည္တို႔ကေရးပို႔တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိုယ္တိုင္စစ္ ေဆးၿပီး၊ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႔ ီေအေမွာ အမွားမ်ားေတြ႕ရင္ မသကၤာဖြယ္ရာမ်ား ေတြ႔ရွိ ပါက၊ လိမ္လည္ၿပီးဗီဇာရယူထားသည္(Ä)ဟုယူဆရေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားေတြ႔ရွိပါက၊ ဒါဏ္ေငြတပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ေထာင္ခ်ျခင္း၊  သို႔မဟုတ္ Viasျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေနရင္းတိုင္းျပည္သုိ႔ ျပန္ႏွင္ပို႔သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီေလာက္႐ႈပ္တာမယူဘူးဆိုရင္ေရာ...

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမွန္သမွ် I.C Cardကို မယူလို႔ မရပါဘူး။ ကားလိုင္စင္နဲ႔ အတူတူျဖစ္ၿပီး ကဒ္သက္တမ္းကုန္ရင္လည္း အသစ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျမဲတမ္းယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲနဲ႔ လဝကစစ္ရင္ ျပရပါမည္။ မျပခ်င္ရင္(သို႔)မျပႏိုင္ရင္ ဒဏ္ေငြ-ေထာင္ဒဏ္၊ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္စသည္ျဖင့္က်ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။

ကဒ္ထုတ္ေပးမည့္သူမ်ား(ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရသူမ်ား)

(၁)အားကစားသမားမ်ား၊ အႏုပညာသည္မ်ား၊
(၂)မိခင္/ဖခင္ျဖစ္သူက အလုပ္ လာလုပ္သျဖင့္ မွီခိုအေနျဖင့္လာ ေသာမိသားစုမ်ား။
(၃) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို သင္ယူရန္ ေရာက္ ရွိေနသည့္ ပညာသည္မ်ား။
(၄) ေက်ာင္းဗီဇာ
(၅) အလုပ္သင္ဗီဇာ
(၆) သံအမတ္ႏွင့္ သံရံုးဝန္ထမ္း ၏အကူဝန္ထမ္းမ်ား(ဥပမာ-က ေလးထိန္း၊ထမင္းခ်က္၊ျခံေစာင့္)
(၇) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ မ်ား၊
(၈) ပန္းခ်ီဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သီခ်င္းေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ။
(၉) ဘုန္းႀကီး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ ရာအႀကီးအကဲမ်ား
(၁ဝ)သတင္းသမား၊ မီဒီယာသမား၊ ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား၊
(၁၁)ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ ေရွ႕ေန၊ စာရင္းစစ္၊ ဆရာဝန္၊ နက္စ္၊ သြား ဆရာဝန္။
(၁၂)အစိုးရအခ်င္းခ်င္းလြတ္ေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ား၊ အလြတ္ ပညာေတာ္သင္မ်ား။
(၁၃)အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ ဘာ သာျပန္(ကုမၸဏီထဲတြင္)၊ ဒီဇိုင္း နာ။
(၁၄)အျခားတိုင္းျပည္မွလာေရာက္ ဖြင့္ေသာကုမၸဏီခြဲမ်ားတြင္ အတူ ပါလာၿပီး အမႈထမ္းေသာကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာဖိုမွဴး၊ ပိုင္းေလာ့၊ လက္ဝတ္ရတနာပန္းထိမ္ပညာ ရွင္၊
(၁၅)ဂ်ပန္လူမ်ိဳးႏွင့္လက္ထပ္ ထားသူ၊ ေမြးလာေသာကေလး၊ ေမြးစားကေလး၊ အဲဂ်ဴးရွ(Permanent Resident)ႏွင့္လက္ထပ္ ထားသူ၊ ေမြးလာေသာကေလး၊ မိန္းမႏွင့္ကေလး၊
(၁၆) ကြန္းဗင္းရွင္းဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ R ဗီဇာ)၊ S.S တဲဂ်ဴးရွ (Long term Resident)၊ S.S Designated Activities(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ ေတာ့ခုေတး ဗီဇာ)၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနာဒုကၡသည္၊
(၁၇)နိေကးဂ်င္း(တ႐ုတ္ျပည္၊ ဘရာဇီလ္း၊ အေမရိကန္တို႔တြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမိသားစုမ်ား)၊၊ တရားေရးေရးဝန္ ႀကီး႒ာနမွ ခ်မွတ္ထားေပးထားေသာ Permanent Resident သမားမ်ား။
(၁၈) ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္မည့္သူ

ထုတ္ေပးရန္မလိုအပ္သူမ်ား(ကုိင္ေဆာင္ခြင့္မရရွိသူ)

(၁) သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္စသည္ တို႔ေခတၱရပ္နားခ်ိန္ရက္(၃ဝ)မေက်ာ္သည့္ ဗီဇာသမား
(၂)သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္ပ်က္၍ ၆ လမေက်ာ္ေသာ ဗီဇာသမား
(၃) အိုဗာစေတးသမားမ်ား
(၄)အိုဗာစေတးျဖစ္ၿပီးမွ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္၊ ၃ လအထက္ ဗီဇာမေက်ာ္
(၅)အိုဗာစေတးမႈျဖင့္ ဖမ္းမိၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံ ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေနသူ၊ ျပည္ႏွင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ား၊
(၆)ျပစ္မႈ(သို႔)ဥပေဒညိစြန္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ Work Visa၊ အလုပ္သင္၊ မီွခို၊ လက္ထပ္၊ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားဆဲ၊ ရရွိၿပီးသူမ်ားကို ဗီဇာဆက္မတိုးေပးေတာ့ဘဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူ။
(၇) အလည္ဗီဇာ၊ ရက္တိုဗီဇာ(၃ လေအာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ရသူ)သမားမ်ားႏွင့္
(၈) ဗီဇာသက္တမ္း (၃)လအထက္မရွိေသာ ကာလီးဖိုးမင့္၊ ကာလီထိုင္းဆိုင္ သမားမ်ား

ထုတ္မေပးမည့္သူမ်ား(ကင္းလြတ္ခြင့္႔ရသူမ်ား)

(၁)ေမြးၿပီးရက္ေပါင္း(၆ဝ)အတြင္း
(၂)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားခံယူထားသူ
(၃)အျခားႏိုင္ငံတြင္ဒုကၡသည္ခံထား ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးအျဖစ္မွရပ္ဆဲခံထားရသူ
(၄)ဂ်ပန္ဖြားကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား(စစ္သံု႔ပန္း)
(၅)UNဝန္ထမ္းမ်ား၊ သံအမတ္ႏွင့္မိသာစုမ်ား၊ သံ႐ံုးဝန္ထမ္းႏွင့္မိသားစုမ်ား၊
(၆)၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔အထိအသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ

ဘယ္လုိအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလည္း ဒဏ္ေငြတပ္ခံရမွာလဲ

(၁) I.C Cardကို သြားေလရာ ယူေဆာင္မသြားလ်င္
(၂) မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လဝကသို႔ သတင္းမေပးပဲ ထိန္ခ်န္ထားလွ်င္(သို႔)လိမ္လည္၍ေပးအပ္ ေၾကာင္းaတြ႔ရွိခဲ့လ်င္
(၃) ရဲ(သို႔)လဝကမွ စစ္ေဆးသည့္အခါ ျပသဖို႔ျငင္းဆန္လ်င္
(၄) I.C Cardအား ျပင္ဆင္ျခင္း (ဝါ)အတုလုပ္ျခင္း
(၅) အိမ္ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗီဇာအမ်ဳိးအစားေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား (၁၄)ရက္အတြင္း သတင္းေပးပို႔ဖို႔ ပ်က္ကြက္လ်င္ျဖစ္ေစ။

ဒဏ္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ

ေသာင္းႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္းေသာ ျပစ္ဒဏ္

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ေနထိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းခံရမွာလဲ...

(၁) လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ဗီဇာရယူထားလ်င္ျဖစ္ေစ(Ä)
(၂) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား(သို႔)အျမဲအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားသူႏွင့္ လက္ ထပ္၍ ဗီဇာရယူထားေသာ္ျငားလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး (၆ )လaက်ာ္လြန္ေအာင္ ကင္းကြာေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလ်င္(ဥပမာ- အတု လက္ထပ္ျခင္းမ်ဳိး)(ÄÄ)
(၃) ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာအား အသိ ေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္(ဝါ) လိမ္လည္ထားလ်င္(ÄÄÄ)
(၄) အိမ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္း၊ ဗီဇာေျပာင္းကို ရက္(၉ဝ)အတြင္း အသိ ေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္

(Ä)ဒုကၡသည္ဗီဇာ၊ လက္ထပ္ဗီဇာ၊ အထူးေနထိုင္ခြင့္(S.S)ဗီဇာ၊ Work Mermit  ဗီဇာအစရွိသည္တို႔ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ရယူထား ေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခံရလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔တည္းမ ဟုတ္) စံုစမ္းေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လဝကအရာရွိမ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ÄÄ)ကေလးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊
-အိမ္ေထာင္ဖက္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားေသာေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကာလတြင္ျဖစ္ေစ၊
-မိမိအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ခဲြခြာေနရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုလ်င္ ေလွ်ာ္ကန္ေလွ်ာက္ပတ္သည္ဟု ယူဆၿပီး လက္ရွိဗီဇာကို သက္တမ္းတိုးေပးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ (၆)လ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ ခဲြခြာေနရသည့္တိုင္ မိမိရင္ေသြးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားျခားသားမ်ားအတြက္ မိမိ၏ေနထိုင္ခြင့္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

(ÄÄÄ)ေအာက္ပါအခ်က္ေတြေၾကာင့္ သင္ဟာ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာအား အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္(ဝါ) လိမ္လည္ဖံုးကြယ္ ထားလ်င္ တရားေရးမွ လက္ခံစဥ္းစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
(က) မိမိအလုပ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ႐ုတ္တရက္ေဒဝါလီခံ လိုက္ၿပီး မိမိလည္း ေနစရာမရွိေတာ့တဲ့အေျခအေနမ်ဳိး၊
(ခ) နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေနသည့္အခါမ်ဳိး
(ဂ) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသစ္ေျပာင္းသည့္ ေနရပ္လိပ္စာကို မိမိကိုႏွပ္စက္သူ သိရွိသြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနသည့္အခါမ်ဳိး

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ျပည္ႏွင္ခံရမွာလဲ....

(၁) ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပား ျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔)အတုလုပ္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း၊
(၂)အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒါဏ္တခုခုကို က်ဳးလြန္မိသျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရ လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
(၃) မသာမာေသာနည္းျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း(သို႔) ဗီဇာရယူထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ဒီကဒ္ရဲ႕အားသာခ်က္ကဘာလဲ....

မိုးေသာက္ၾကယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္  Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာ ေၾကာက္စရာပါလား..။ ေကာင္းကြက္လည္း တစ္ခုမွ မရွိပါလား လို႔ ေတြးထင္စရာရွိပါတယ္။အဆိုးထဲကအေကာင္းလို႔ပဲ ေျပာရမလား ေကာင္းကြက္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္တယ္လို႔ ဆိုရ မလား ဒီကဒ္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁) ဗီဇာသက္တမ္းကို ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း(Ä)၊
(၂) ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ထြက္ခြာသည့္အခါ ၁ ႏွစ္အတြင္း Re-entry Visaယူစရာမလိုျခင္း၊
(၃) ျပည္ပမထြက္ခြာခင္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ထြက္ခြာပါက ျပန္လည္ဝင္ခြင့္ကို ၃ ႏွစ္အစား ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊
(၄) ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴး(သို႔) အထူးေနထိုင္ခြင့္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပါမ်ားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း(ÄÄ)

(Ä)ဗီဇာသက္တမ္း ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ခံရမယ့္စာရင္းထဲမွာ အထူးေနထိုင္ ခြင့္သမားေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထူးသတိျပဳရမွာက  ဗီဇာသက္တမ္းတိုးတဲ့အခါမွာ Point Systemဆိုတဲ့ အမွတ္ေပး စနစ္နဲ႔ စတင္က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္းသင္ဟာ ျပစ္မႈ(ရဲမႈ)မရွိဘူး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ ေပးတဲ့လူမဟုတ္ဘူး၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန 'စည္းကမ္းလိုက္နာ ေဘးကင္းစြာ'ေနထိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိမွ ဗီဇာ သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
    အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေတးဂ်ဴး(Long term Resident)မကလို႔ ေအးဂ်ဴး(Permanent Resident)ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗီဇာေလ်ာ့ျခင္း(သို႔)ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ÄÄ)၇-၉ ဥပေဒေၾကာင့္ Work Permit  သမားမ်ား၊ လက္ထပ္ဗီဇာ အတုလုပ္ထားသူမ်ား(အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား)ျပည္ေတာ္ ျပန္ဖုိ႔မ်ားေနတယ္လို႔ သိရွိရတဲ့အတြက္ ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴး(သို႔) အထူးေနထိုင္ခြင့္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္(စကားခ်ပ္)

I.C Cardကို ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္လ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွ စတင္လုပ္ ေဆာင္လုိ႔ရၿပီလဲ

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လဝက႐ံုးမွာ လုပ္လို႔ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကေတာ့ 'ရွင္နာဂါဝါ'ရွိ လဝက႐ံုးဆိုလ်င္ ေအာက္ထပ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံယူၿပီး ၂ ထပ္ရဲ႕  C ေကာင္တာမွာ သြားလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိပါက လဝက႐ံုးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ  ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သင့္အေန နဲ႔ စံုစမ္းေရးဌာန (Information Center)သို႔သြားေရာက္ၿပီး (ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္ေၾကာင္း)အကူအညီေတာင္းပါက ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။(နာမည္မေဖာ္ျပေပးႏိုင္တာကို နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္)

ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုးလဲ...

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေန႔ ဟာ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္(ေသာၾကာ ေန႔)ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ သက္တမ္းက်န္ ေသးတယ္ဆိုရင္ေရာ...

(၁)မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုထက္ ႏွစ္ပိုမ်ားတဲ့ သက္တမ္းရွိေသးတယ္ဆိုရင္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို လဝက႐ံုးသြားၿပီး လုပ္ဖို႔မလုိအပ္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခား သားကဒ္ သက္တမ္းအလိုက္မွာ ပါရွိတဲ့အတိုင္း မိမိရဲ႕ေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္ကို တူညီတဲ့အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။
ရဲ(သို႔)လဝက စစ္လ်င္ လက္ရွိသက္တမ္းရွိေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို ျပသရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။

(စိတ္ပူတတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ယခုကတည္းက သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ လည္း လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ထုတ္ေပးေသးမွာမဟုတ္ပဲ သင္ဟာ တာဝန္သိလုပ္သားျပည္သူတစ္ဦး အေနနဲ႔ လာေရာက္သတင္းပို႔ထားေၾကာင္း မွတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။)

(၂) မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုထက္ပိုေနာက္က်ၿပီး ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကုန္ဆံုးေနသူ ေတြကေတာ့ မျဖစ္မေန Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို သြားလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ေကာ္ပီ(မိတၱဴ)ကူးလို႔ရပါသလား...။ ေကာ္ပီလိုခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ...

ေကာ္ပီကူးလို႔မရေအာင္ အဆင့္ျမင့္နည္းနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိမိဟာ အလုပ္(သို႔)အျခားကိစၥေတြအတြက္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardရဲ႕ မိတၱဴကို လိုခ်င္တယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆိုပါ ကဒ္သံုးစဲြေနေၾကာင္း ေထာက္ခံစာလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မိမိနဲ႔ သက္ဆိုင္ တဲ့ၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမွာ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ကုန္က်စားရိတ္ကိုေတာ့ မိမိကေပးေဆာင္ရမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့

မိုးေသာက္ၾကယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအပါအ၀င္ ေမာင္ရွင့္ ဖဘ ရွိ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့-

(၁) Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardလုပ္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)ျဖစ္ၿပီး စတင္အသက္ဝင္က်င့္သံုးမွာကေတာ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္(တနလၤာေန႔)ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာအမ်ားစုဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔က်မွ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardလုပ္ရမယ္လို႔ ထင္ေနၾကသူမ်ားပါတယ္။ ဒါ လံုးဝမွားေနပါတယ္။
သတိထားၿပီး မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၂) ေနအိမ္အေျပာင္းေရြ႕လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္
-(က)ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႔နယ္ရံုးသို႔ မိမိဟာ ဘယ္ေန႔မွာ ဘယ္ရပ္ကြက္ ဘယ္ေနရာကိုေျပာင္းပါၿပီဟု အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။ ထို႔ေနာက္ ေျပာင္းေရြ႕လိုက္တဲ့ ေနရပ္သစ္ရွိ နယ္ေျမခံျမဴနီစီပယ္႐ံုး (ၿမိဳ႔နယ္ ႐ံုး)သို႔ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္
-(ခ)တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း ေနရာသစ္ ေျပာင္းေ႐ြ႔ေၾကာင္း အသိေပး သတင္းပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္(၂)ခ်က္ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၃)အလုပ္ေျပာင္း၊ ဗီဇာေျပာင္းရင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ပါပဲ။ တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း အသိေပး သတင္းပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၄) မိမိအခ်က္အလက္ေတြကို တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ေပး ပို႔တဲ့အခါမွာ အမွန္အတိုင္းေပးပို႔ၾကပါ။ အမွားအယြင္း တစ္စံုတရာ ေတြ႔ရွိတာနဲ႔ (က)ေငြဒါဏ္၊ (ခ)ေထာင္ဒါဏ္၊ (ဂ)ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ အထိပါ ခ်မွတ္ျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။
မိမိတိုင္းျပည္မေကာင္းလို႔၊ မတည္ၿငိမ္လို႔ဆိုၿပီး ဒုကၡသည္ဗီဇာရရွိ ထားသူ (သို႔တည္းမဟုတ္) အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ရရွိထားသူျဖစ္ပါေစ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆိုရင္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္အထိ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္-
မိမိအခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္အတိုင္းေပးၾကပါ။

(၅) ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ ဗီဇာသက္တမ္း တိုးတဲ့အခါမွာ

Point Systemနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေန ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ အမွတ္ေလ်ာ့ေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ၾကပါလို႔ သတိ ေပးႏိႈးေဆာ ္လိုက္ရပါတယ္။
စာဖတ္သူမ်ားအားလံုး ေဘးဘရာေဝးကြာၿပီး၊ ရန္သူမ်ဳိး(၅)ပါး အျပင္ တစ္ပါးသူစိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ လႊင့္ေနေသာ ေကာလဟာလေဘးမွလည္း ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစလို႔ အစဥ္ဆုေတာင္းေမတၲာပို႔လ်က္-

စုိးဝင္းရွိန္
(မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ)
ကိုးကား-
-http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00006.html
-http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1892469,00.html
-http://www.moj.go.jp/PRESS/090217-1.html
-http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html
-http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
-http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html

ေက်းဇူးစကား-
ဤေဆာင္းပါးေရးျဖစ္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းေပးခဲ့ၾကေသာ မိုးေသာက္ၾကယ္စာၾကည့္တိုက္အဖဲြ႔သားမ်ားႏွင့္တကြ မသိနားမလည္သည့္ ဂ်ပန္စာလံုးမ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ေသာ ကိုမ်ဳိးျမင့္ေဆြ၊ ကိုခ်စ္မိုး(Mr Kurosaki Eiji)၊ ႏွင့္ မိမိေမးျမန္းသမွ်ကို ေျဖၾကားေပးခဲ့သည့္ လ၀ကအရာရွိတစ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးဥပကာတင္ရွိပါေၾကာင္း

Friday, August 3, 2012

ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးျဖစ္ေျမာက္ပါက ဂ်ပန္ရွိ NPOP အဖြဲ႔ ၀ိုင္းကူမည္

 Wednesday, 1 August 2012--
ၾသဂုတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ကရင္သတင္းဌာန)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားပူးေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Non Profit Organization Peace (NPOP)အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာၿပီး နယ္စပ္အသီးသီးရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထား ေရးျဖစ္ေျမာက္ပါက ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးမည္ဟု ယေန႔ ေျပာသည္။
လက္ရွိ အဖြဲ႔၀င္ ၃၀ေက်ာ္ရွိသည့္ ယင္းအဖြဲ႔မွ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ ေစာဘလွသိန္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံ မေတာ္တဆ ေကာင္းသြားရင္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလုပ္ရရင္ က်ေနာ္အဖြဲ႔ကေန တခုခု အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ သေဘာပါ။”ဟု ကရင္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနခ်ထားေရးတြင္ ေနထိုင္ေရး၊ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္ဖန္တီးေပးမႈ စသည္တို႔ကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရထံသို႔ ေတာင္းဆိုသြားမည့္အျပင္ ျမန္မာ့အေရး စိတ္၀င္စားသူ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္တကြ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎တို႔အဖြဲ႔အတြင္း၌ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
NPOP အဖြဲ႔သည္ ယခု ၾသဂုတ္လအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ ထိုင္းအစိုးရ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ရွိၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားပူးေပါင္းကာ NPOP အဖြဲ႔ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
အဆိုပါအဖြဲ႔တြင္ Director အဖဲြ႕ဝင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား ၄ဦးျဖစ္သည့္ မရစ္ဆိုင္းဘူ(ကခ်င္)၊ ေစာဘလွသိန္း(ကရင္)၊ ထန္ႏိုင္လ်န္းထန္(ခ်င္း)၊ ေအာင္ဘ(နာဂ)တို႔ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား Mr. Uemura Masayoshi ၊ Mr. Kato Hiroshi ၊ Mr. Kojima Takayuki, ေရွ႕ေနႀကီး Mr. Watanabe Shogo တို႔က ၎အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ေစာဘလွသိန္းက “က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က လူ ၃၀ေက်ာ္မွာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ၆ေယာက္ပါတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က တိုင္းရင္းသားေတြပဲ။ ဒါ့အျပင္ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔နဲ႔ အလုပ္တြဲလုပ္ဖို႔ ထပ္မံ ဆက္သြယ္လာတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြရွိတယ္”ဟု ဆိုသည္။
၎အဖြဲ႔၀င္မ်ားက NPOP အဖြဲ႔ကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာစကားအားျဖင့္ “NPO ၿငိမ္းခ်မ္းအဖြဲ႔”ဟူ၍ သံုးစြဲရန္ သေဘာတူ ထားၾကၿပီး အဖြဲ႔အတြင္း ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တာဝန္ခံအျဖစ္ မရစ္ဆိုင္းဘူ(ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး)၊ ဒုတာဝန္ခံအျဖစ္ ေစာဘလွသိန္းႏွင့္ Mr. Uemura Masayoshi တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

Food and Security issue for Karen villagers in Mutraw District, Karen State, Eastern Burma.

KIC - July Newsletter_Final

KIC - July Newsletter_Final

ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီးေနာက္ပုိင္း ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ(၄)ျမိတ္/ထား၀ယ္ခရုိင္ တုိ ့၏အေျခအေန

The current situation of KNU - Brigade 4 - 1st Aug 2012

ေတာင္ငူေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ဆန္သယ္ေနေသာ ရြာသား (၄)ဦးအား ပစ္ခတ္ျခင္းႏွင့္အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပိုင္း၌ တပ္မ (၆၆) လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္ဗိုလ္ ဝင္းဘိုစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမွတ္ (၁) ေျချမန္တပ္ရင္းသည္ ေတာင္ ငူေဒသ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၅) ေျချမန္တပ္ရင္း သေအးထ စခန္း ေနရာတြင္ အစားထိုး ခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၃ရက္ေန႔၌ တပ္မ (၆၆) မွ စစ္သားမ်ားက ေဘာဂလိ နယ္ေျမတြင္းရွိ ကားပိုင္ရွ
င္မ်ားအား ေဘာဂလိ တြင္ရွိေသာ ေရွ႕တန္း စစ္စခန္းသ႔ို ဆန္အိတ္ ၅၀,၀၀၀ ပို႔ရန္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။ ထိုေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ အမွတ္ (၁) ေျချမန္တပ္ရင္း မွ စစ္သားမ်ားက ဝေဘာေဒးရြာ ေတာအုပ္ အနီးရွိ ေတာင္ငူ-ေမာ္ခ်ီး ကားလမ္းအား ျဖတ္ သြားေသာ ခေလဆိုးခီးရြာမွ ဆန္ဝယ္ယူၿပီးျပန္လာသည့္ ရြာသား (၄) ဦးအား ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ထိုရြာ သား ေလးဦး မွာ ၄င္းတို႔ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဆန္အိတ္မ်ားအား ပစ္ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း မရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႔(ေနာက္တေန႔) တြင္ ထို ဆန္အိတ္မ်ားအား ျပန္လည္ ယူေဆာင္ရန္ သြားေသာအခါ ဆန္မ်ားမွာ မိုးေရစိုကုန္သျဖင့္ အသံုးျပဳ၍ မရေတာ့သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ ေကအန္အယ္လ္ေအ ၾကားရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္အတြင္း စစ္သားမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာ နယ္ေျမအတြင္း ၌ရွိေသာလမ္းမမွ ကိုက္၁၅၀ အကြာအေဝးထက္ေက်ာ္လြန္၍ ကင္းလွည့္ ျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ရြာသားႏွစ္ဦး အပစ္အခတ္ခံရေသာ ေနရာမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အသံုးျပဳျခင္း မရွိေတာ့ေသာ ဝေဘာေဒးႏွင့္ ဝေဆာ စစ္တပ္စခန္းမ်ားအနီး တြင္ ျဖစ္ၿပီး သေအးထ စခန္းသည္လည္း ထုိေနရာ၏ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ စစ္တပ္မွ ယင္းေဒသအား အသံုး မျပဳေတာ့ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားမွာ ထိုေနရာအား ၄င္းတို႔ရြာအတြက္ ရိကၡာ ႏွင့္ ပစၥည္း သယ္ပို႔ရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပစ္မွတ္ဟူ၍ ခြဲျခားစီစစ္ျခင္းမရွိဘဲ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေဒသ၌ စစ္တပ္ႏွင့္ ေဒသ တြင္းရွိ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမို တုိးပြား လာခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္၏ ရဟတ္ယာဥ္ မွေန၍ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပီးမုခိုေဒသ တဝိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ ၿပီး ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကအန္အဲလ္ေအ စစ္သား ငါးေယာက္၊ ေျခာက္ေယာက္ ပါေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ေနာ္ဆိုးေဒသကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လွည့္လည္စစ္ေဆးစဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၿခံဳငံုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုေဒသရွိရြာသားမ်ားမွာ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကာလတြင္ပင္ ၄င္းတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀ အတြင္း အႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေၾကာင္း ဤသတင္းမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ေတာင္ငူေဒသတြင္ရွိေသာ သံေတာင္ႏွင့္ ထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၇)ခု ရွိၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ (၄)၊ အမွတ္ (၁၁) ၊ အမွတ္ (၈၀) ႏွင့္ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁)၊ အမွတ္ (၅)၊ အမွတ္ (၁၀) ႏွင့္ အမွတ္ (၁၀၈) တို႔ျဖစ္သည္။ ဤတပ္ရင္းမ်ားမွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၂ မွစ၍ ေတာင္ငူတြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါသတင္းကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္လည္း KHRG
အဖြဲ႔၏ ေအာက္ပါ ၀ဘ္ဆိုဒ္ လင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ ပါသည္။

62 ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဴးသားအာဇာနည္ေန ့တြင္ေျပာႀကားေသာ KKO ကလုိထူးေဘာအဖြဲ ့၏ ဥကၠဌ မိန္ ့ခြန္း

Mahn speech on _62_nd Karen Martyr's Day

RFA Karen Language Program, July 4th week, 2012

ရွစ္ေလးလုံးမ်ိဴးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုၾကီးသို ့အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

Open Letter to Student Leader Ko Ko Gyi - Burmese

Tuesday, July 31, 2012

ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတဦး မုဒိမ္းက်င့္ခံရ


ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ၾကံခင္း ေက်းရြာမွ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ ရခိုုင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး  ေစ်း၀ယ္ျပီး အျပန္ စစ္ကဲျပင္ ( ေတာင္) ရြာအနီးတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက သတင္းေပး ပို႕သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားသူမ်ားသည္ ယခုလို ခရီးသြားၾကရသည္။ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)

မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးမွာ ၾကံခင္းေက်းရြာမွ (အဘ) ဦးေက်ာ္လွစိန္၊ အမိ ေဒၚယိုင္စိန္ဦးတို႕ သမီး (မ——— ) ၃၂ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မုဒိမ္းက်င့္ေသာသူမ်ား အျဖစ္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားမွာ  စစ္ကဲျပင္ (ေတာင္) ရြာမွ ဟာလူေဆာ အဖနာမည္က ဂ်ီရာအာမာန္ အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ (၂) ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဇူလိူင္လ ၂၇ ရက္ေန႕က အေျခအေန ေအးခ်မ္းျပီဟု ဆိုကာ စစ္ေတြ မွ ေန ေစ်း၀ယ္၍ ရြာကိုျပန္ေသာအခါ ကုတိုးေလွမွာ ေခ်ာင္း၀ ရြာဆိပ္တြင္ ရပ္သျဖင့္  ထိုေနရာမွ အနီးအနားတြင္ တည္ရွိေသာ  ရြာသုိ႕  ေျခလ်င္ ေလ်ာက္ျပန္စဥ္ စစ္ကဲျပင္ရြာမွ အဆိုပါ မြတ္ဆလင္ (၃) ဦးက လမ္းမွ တားကာ ဓါးနန္႕ေထာက္ၿပီး ေခၚယူသြားက မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယေန႕ ညေန (၆) နာရီက ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႕ ဆက္ သြယ္ ေမးျမန္းရာ မုဒိမ္းမူ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း  သတင္းအရ ရဲစခန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အဆိုပါ ေက်းရြာ သုိ႕ စက္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား  မေရာက္ေသးသျဖင့္ အမူ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း တာ၀န္က် ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ယခုအခါ က်ဴးလြန္သူထဲမွ တစ္ဦးကို ဖမ္းမိထားျပီး ယခုအခါ စစ္ေတြသို႕ ေခၚယူလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမည္ မေဖၚလိုသူ စစ္ေတြမွ ရဲတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ကို ရုိဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အာရပ္ ၅ ႏုိင္ငံတြင္စစ္သင္တန္း တက္ေနသည္ဆုိျခင္း.....


့ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဖ်ားတြင္ အီဆလင္မစ္ရီပါပလီေအာ္ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံ (Islamic Repubilc of Rohingya)ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၊ အာဖဂန္နီစတန္ႏုိင္ငံ၊ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံ၊ဘဂၤလာေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံ ႏွင္႔ ေဆာဒီအာေရဗ်ား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အာမစ္ခ်ားဆုိသူ၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအရ သိရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံထုတ္ The Daily Matriteemi သတင္းစာေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္ ၊ဖလံေထာင္၊ သက္ေထာက္ႏွင္႔ ဖေလာင္းခ်ိတ္ ႏွင္႔ နတ္ေခ်ာင္းသရီေတာနက္မ်ားတြင္ မြန္းမံ လွ်ိဳ႕၀ွက္စစ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေနေၾကာင္း၊ အဓိက အမာခံမ်ားမွာ ေဖၚျပ ပါ ၅ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း အာမတ္ခ်ားမွ ေျပာပါသည္။ ၄င္းဖမ္းဆီးခံရသည္မွ ဒါကားၿမိဳ႕ အဆင္ျမင္႔ တည္းခုိးခန္းတြင္ တည္းခုိကာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္သြားစဥ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊အာမတ္ခ်ား သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဖမ္းဆီးစဥ္က အာမတ္ခ်ားအား ကတ္ခ်မီးယားမွ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယျဖင္႔ ထင္ျမင္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ရမွ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စကား အေျပာေကာင္းၿပီး စစ္တေကာင္း ေလသံထြက္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ အာမတ္ခ်ားသည္ ေမာင္ေတာနယ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ဇာတိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ဦးတည္း ထြက္ေျပးသြားကာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အာမတ္ခ်ား ၏ဇနီး ႏွင္႔ သားသမီး မ်ားသည္ ေမာင္ေတာ တြင္ ယခုေနထုိင္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အာမတ္ခ်ားသည္ ပါလက္စၥတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် လက္ေတြ႕ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ အလားတူ ယခင္ ပါလက္စၥတုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရာဖတ္ႏွင္႔ လြန္စြာ ရင္းႏွီးခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ ယာဆာအာရာဖတ္ႏွင္႔ လည္း ထုိစဥ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း လုပ္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊
အာရာဖတ္ ၏ ေျပာစကား တစ္ခု ကုိ ယေန႔တုိင္ ၄င္း လက္ကုိင္ထားေၾကာင္း ၊ အဆုိပါ စကားမွာ ““ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ အလဟသ မျဖစ္ပါ။ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း”” အာမတ္ခ်ား အေနျဖင္႔ ယံုၾကည္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာင္ေတာ နယ္ စပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိ႔ ၏ တုိင္းျပည္ နယ္ေျမ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သည္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာမူစလင္ ညီလာခံ(O-I-C) တြင္ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိင္းေတာင္ပိုင္းက မူဆလင္ေတြက အေရွ့က သိမ္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မူဆလင္ေတြက အေနာက္ရခိုင္ျပည္က ေဖါက္မယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းကရွိျပီးသားတို ့မူဆလင္ညီအကိုေတြက အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာေတြမွာ ေနရာယူထားရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ၊ (၁၉၉၀)ျပည္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ NLD ပါတီ ေမာင္ေတာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) Mr. Shamsul Anwar သည္ အာမတ္ခ်ား ႏွင္႔ တစ္ဖြဲ႕တည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ (ခ) ဘဂၤလီလူမ်ိဳးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ၁၀ သိန္းနီးပါး ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အထက္ေဖၚျပပါ ႏုိင္ငံ (၅) ႏုိင္ငံ တြင္ စစ္ပညာ သင္ၾကားေနသူႏွင္႔ မေလးရွားႏုိင္ငံ တြင္ စာေပသင္ၾကားေနသူမ်ားအား ေပါင္းပါက (၉၀၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္း ၊ယခုအခါ အာမတ္ခ်ား သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္နန္းစံေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံေရး ခုိလွံဳခြင္႔ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Monday, July 30, 2012

ေစာဘဦးၾကီး အတၴဳပၸတၱိ (သမီးျဖစ္သူ(သဲလ္မာၾကီး)ကုိယ္တုိင္ ေရးသားျပဳစုသည္)

ေစာဘဦးၾကီး အတၴဳပၸတၱိ (သမီးျဖစ္သူ(သဲလ္မာၾကီး)ကုိယ္တုိင္ ေရးသားျပဳစုသည္)

bug-1

ပါးပါးက်ဆုံးသြားတာနဲ ့ သူပုိင္တဲ့ဟုိင္းၾကီးနဲ ့ လယ္ေျမေတြ အကုန္ဆုံးေတာ့တာပါပဲ
          ဖူးဖူး(အဘုိး)ေစာသာျမတ္ၾကီးဟာ ပါးပါး (ေစာဘဦးၾကီး)ရဲ ့ ဖခင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဘုိးဟာလူမႈ၀န္ ထမ္း စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သူ တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ ့ ပညာေရးကုိ ျမွင့္ တင္လုိ စိတ္ရွိ သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျမွင့္ျမတ္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ သူရဲ ့သားသမီး (၄)ေယာက္ကုိ အ ေမြအျဖစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖူးဖူးဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ လယ္ရွင္တဦးျဖစ္ေပမဲ ့ ၿမဳိ ့ျပလူေနမႈစနစ္ကုိ မႏွစ္ သက္ ပါဘူး။ သာမန္လယ္သမားေတြနဲ ့ အတူ သူရဲ ့ ဇာတိျဖစ္တဲ ့ဘဲကရက္ရြာ(ပုသိမ္ၿမဳိ ့အနီး)မွာ ေနရတာ ကုိ ပုိႏွစ္သက္ပါတယ္။ အန္တီရဲ ့ ကေလး ဘ၀ကုိ မွတ္မိပါေသးတယ္။ အန္တီရဲ ့လက္ကုိဆြဲၿပီး ဖူးဖူး ဟာ သူရဲ ့လယ္တဲ ေခၚသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ တည္ ၿငိမ္ေလသံနဲ ့“ဖုိးမူးေလး (သမီးေလး)မင္းမ်က္စိတ ဆုံး ျမင္ရတဲ့လယ္ေတြဟာ ဒုိ ့မိသားစုအားလုံးပုိင္တယ္”လုိ ့ေျပာဖူးပါတယ္။ ဖူးဖူးဟာ ပစၥည္းဥစၥာနဲ ့ ဇိမ္ခံတတ္သူမဟုတ္သလုိ အိမ္ကုိလည္း တခန္းတနားဆင္ျပင္တတ္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ လူၾကီးတဦးအေနနဲ ့ လယ္သမားအားလုံးကုိ မွ်တၾကင္နာတဲ ့စိတ္နဲ ့အျမဲတမ္းဆက္ဆံပါတယ္။
          ပုသိမ္မွာ ရွိတဲ့ စေကာကရင္အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ အျမဲကူညီပါတယ္။ ကုိသာျဖဴေက်ာင္း ေဟာင္း ဟာ အရင္ သစ္သားအေဆာက္အဦးကုိ လူ(၂၀၀၀)ဆန္ ့တဲ့ ကြန္ကရစ္အေဆာက္အဦးျဖစ္ လာေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပုသိမ္တနယ္လုံးဟာ ဒီေက်ာင္းကုိ အားကုိးအားထားျပဳရပါ တယ္။ ဒါဟာ ပါးပါး (ေစာဘဦး ၾကီး)မိသားစုရဲ ့ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ ့မိ သားစုအားလုံး တာ၀န္သိၿပီး စည္းလုံးၾကပါ တယ္။
          ပါးပါး (ေစာဘဦးၾကီး)ကုိ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၇)ရက္ မွ ေမြးပါတယ္။ အထက္တန္း ပညာ ကုိ ေမာ္လၿမဳိင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အထက္ေက်ာင္းမွာ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ (အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္း ဆရာအမ်ားစု ဟာ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။) တုိက္ဆုိင္မႈတခုကုိ ေျပာရရင္ ပါးပါးရဲ ့ သမုိင္း ဆရာမ မစၥ(စ္)ဂ်ဳံး Mrs J0n es ဟာ အန္တီကုိ “ကေလာၿမဳိ ့”မွာ စာသင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖူးဖူး (ေစာသာ ျမတ္ၾကီး)ဟာ ပါးပါး(ေစာဘဦးၾကီး)နဲ ့ သူ ့၀မ္းကြဲညီ(ေစာေဖသာ)တုိ ့ကုိ အဂၤလန္လႊတ္ၿပီး ဥပေဒပညာ သင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ပါးပါးဟာ အဲဒီတုန္းက အ သက္ (၁၇)ႏွစ္ မျပည့္တတ္ေသးပါဘူး။
          နာမည္ၾကီး ေအာက္စဖုိဒ့္(OXFORD) နဲ ့ကင္းဘရစ္ (CAMGRIDGE) တကသုိလ္ေတြမွာ ပညာသင္ဖုိ ့ အတြက္ လက္တင္ (Latin) လက္တင္ဘာသာတတ္ဖုိ ့ လုိပါတယ္။ ပါးပါးဟာ အိမ္တလုံး ရွာေနတယ္။ ဆရာ တေယာက္နဲ ့(Latin)ဘာသာသင္ယူတယ္။ ၿပီးေတာ့ (CAMBRIDGE) တကသုိလ္က မက္ဒလင္းေကာလိပ္ (MAGDALENECOLLEGE)မွာ ဥပေဒပညာ သင္ယူပါတယ္။ (၄)ႏွစ္ ၾကာပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္တုိင္း သူငွား ထားတဲ့အိမ္ကုိ ျပန္လာေလ့ရွိတယ္။ အဂၤလန္နဲ ့ၿဗိတိသွ်အင္ပါ ယာတခုလုံးမွာ ေရွ ့ေနလုိက္ႏုိင္ဖုိ ့နဲ ့အထက္ တရားရုံးမွာ (ဗဟုိတရားရုံး) လုိက္ႏုိင္ဖုိ ့ လန္ဒန္ၿမဳိ ့က မစ္ဒယ္တင္ပယ္ (MiddleTimple) မွာ ဥပေဒ ထပ္သင္ရပါတယ္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္မွာ ပါးပါးဟာ အဂၤလန္ရဲ ့အဆင့္ျမင့္ ဆုံးဥပေးပညာရွင္ (BARDISTER AT LAW) ျဖစ္ လာတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာဘဲ မာမီ (Renee Kemp) နဲ ့ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္။
          သားတေယာက္နဲ ့ သမီး(အန္တီ)တေယာက္ ထြန္းကားပါတယ္။ တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ ့ေနျဖစ္တဲ့ႏွစ္ မွာ အန္ တီကုိ ေမြးပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ အန္တီတုိ ့ မိသားစုအားလုံး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္လာၾကပါ တယ္။ ဦးေလး (ေစာေဖသာ)လဲ သူ ့ရဲ ့စေကာ့လူမ်ဳိးဇနီးသည္ ဂ်င္း(Jean)နဲ ့အတူ ျပန္လာပါတယ္။ ပင္လယ္ ခရီးျဖစ္ပါတယ္။ (ေစာေဖသာ ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္းက ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့၀င္တဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူနဲ ့သူ ့ရဲ ့ ဇနီးသားသီးေတြဟာ သခင္တခ်ဳိ ့ရဲ ့ေနာက္လုိက္ေတြရဲ ့ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္တာ ခံခဲ ့ရတယ္။ သူရဲ ့ သားတဦးဘဲ လႊတ္ ေျမာက္သြားပါတယ္။ ကရင္-ဗမာအဓိဂရုဏ္းရဲ ့အစပုိင္းျဖစ္ပါ တယ္။
          အန္တီတုိ  ့နစ္ေကာေဂဟာ(Nichol House)မွာ ေနၾကတယ္။ ကရင္အထက္တန္းေက်ာင္း တည္ ေထာင္ခဲ့တဲ့ (DR.Nichol)ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အိမ္မွာ (၈)ႏွစ္ ၾကာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပု သိမ္ၿမဳိ ့ ျပင္မွာ အိမ္သစ္တေဆာင္ေဆာက္ၿပီး ေနပါတယ္။ အဲဒီအိမ္ဟာ ဖူးဖူး(အဖုိး)ရဲ ့ လက္ ေဆာင္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဖူး ဖူးဟာ သူ ့သားသမီးတုိင္းကုိ အိမ္တေဆာင္ဆီ ေဆာက္ေပးပါတယ္။ အိမ္ထဲမွာ ေရခ်ဳိးခန္း၊ ေရပုိက္နဲ ့ ေရဆြဲ အိမ္သာပါရွိတဲ့ ပုသိမ္ၿမဳိ ့ရဲ ့ ပထမဆုံးအိမ္ေပါ့၊ လာလည္တဲ့မိတ္ေဆြအားလုံးက သ ေဘာက်ၾကတယ္။
          ပါးပါးကေတာ့ ပုသိမ္ၿမဳိ ့မွာ ရုံးခန္းဖြင့္ၿပီး အမႈလုိက္ပါတယ္။ သူ ့ရုံးခန္းဟာ အလြန္ေက်ာ္ၾကား တဲ့ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ၀န္ၾကီး ဆာေဒါက္တာ စံစီဖုိး(Sir DR San C.Po) (Saw Crombe Po) ရဲ ့ ေဆးခန္းနဲ ့ ကပ္ ရက္္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ့ရက္ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ကရင္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ အဓိက ထား အက်ဳိးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ ့လုံး၀ စိတ္မပါခဲ့ပါဘူး။ အခ်ဳိ ့ေတြ ေဖၚျပတဲ ့(၁၉၃၇)ခုႏွစ္ မွာ သူဟာ အစုိးရအဖြဲ ့၀င္ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ မမွန္ပါဘူး။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ ပညာသင္ခဲ့ တယ္ဆုိတာ လုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ (၁၉၀၅)ခုႏွစ္ မွာ ေမြးတယ္ဆုိတာလဲ မွားပါတယ္။ သူဟာ အားကစား သမားေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္းစီးကၽြမ္း က်င္တယ္။ ေရကူးလည္းေကာင္းတယ္။ ေဂါက္သီး ကစားတာကုိ အလြန္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ကရင္အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးအသင္းမွာ ပါ၀င္ကစားခဲ့တယ္။ သမီး တေယာက္အေနနဲ ့ အားကစားေဘးကြင္းကေန သူ ့ကုိ အားေပး ခဲ့တာကုိ မွတ္မိေနတုန္းပါပဲ။ အိမ္ထဲ မွာ အားကစားခန္းလုပ္ေပးထားတယ္။ ကုိယ္ခံပညာတတ္တယ္။ အန္တီ အစ္ကုိ ကုိ လက္ေ၀ွ ့သင္ေပး တယ္။
          ကုိယ္ခံပညာနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ပါးပါးရဲ ့စိတ္ဓါတ္ကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္။ အဲဒီတုန္းက “ကေလာ” ေက်ာင္း ေဆာင္ကေန အိမ္ျပန္လာတဲ့ေန ့ေပါ့။ အစ္ကုိဟာ ေက်ာင္းသားခ်င္းရန္ျဖစ္ၿပီး ထုိးၾကတယ္။ သူ ့မ်က္ႏွာမွာ အညဳိအမဲေတြနဲ ့ျဖစ္ေနတယ္။ “ဖုိးခြါး ဘယ္လုိျဖစ္လာတာလဲ” လုိ ့ ပါးပါးက ေမးတယ္။ “ရန္ျဖစ္လာတယ္”လုိ ့ အစ္ကုိ (Michkel) က ေျဖတယ္။ ဟုိေကာင္ေတြေရာ ဘယ္လုိလုိ ့လဲ ပါးပါးက ေမးျပန္တယ္။ သူတုိ ့ က်ေနာ့္ ထက္ ပုိခံရတယ္ လုိ ့ အစ္ကုိ က ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ပါးပါးရဲ ့ စိတ္ဓါတ္ ပါ။ “သည္းခံတာကုိ ေလးစားေပမဲ့ ေစာ္ ကားတာကုိေတာ့ လက္မခံဘူး” လူဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခုခံႏုိင္ ရမယ္လုိ ့ ေျပာပါတယ္။
          ဖူးဖူးပုိင္တဲ့ ဟုိင္းၾကီးကၽြန္းကုိ အန္တီတုိ ့ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ေလ့ရွိတယ္။ ပါးပါးဟာ သူ ့မိတ္ ေဆြေတြနဲ ့ အမဲပစ္တယ္။ ကၽြန္းေပၚက အိမ္ျခံ၀င္းနားကုိ ေတာကၽြဲေတြကပ္လာရင္ ေလာက္ေလးနဲ ့ ပစ္ေျခာက္ေလ့ရွိတယ္။ အန္တီတုိ ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ ေန ့တုိင္း ေရကူးၾကတယ္။ အုန္းႏုေရ ေသာက္ ၾကတယ္။ငယ္ငယ္တုန္း က ေပ်ာစရာအခ်ိန္ေတြကုိ သတိရေနတုန္းပါပဲ။
          ပါးပါးက်ဆုံးတာနဲ ့ သူပုိင္တဲ့ဟုိင္ၾကီးကၽြန္းနဲ ့လယ္ေျမေတြ အကုန္ဆုံးေတာ့တာဘဲ။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းမွာ ဖူးဖူး (အဖုိး) ဆုံးသြားပါတယ္။ ဒါဟာလဲ ေက်းဇူးေတာ္တာပဲ။ အနိဌာရုံေတြကုိ မ ျမင္သြားရဘူးေပါ့။ ပါးပါးဟာ သူ ့ရဲ ့အသက္တာကုိ ျမတ္ႏုိးသလုိ အေကာင္းဆုံးလဲ အသက္ရွင္သြားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအား လုံးကုိ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံသူျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္လုိ ့လဲ အ ျပစ္ရွိသူေရာ၊ အျပစ္မဲ့သူေတြ ကုိပါ နားလည္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္အေနနဲ ့ လူ တဦးကုိ စြဲခ်က္တင္ႏုိင္စြမ္းရွိသလုိ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းလဲ ရွိပါတယ္။ ထူးျခားတာတခုကေတာ့ ဘယ္သူ  ့ကုိမွ သူအဆုံးအျဖတ္ေပးေလ့မရွိပါဘူး။