Friday, May 4, 2012

UNFC တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဒုဥကၠ႒ ေဒဗစ္သာကေဘာ ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ကရင္မိသားစု ႏွီးေနွာ မိတ္ဆံုစားပြဲ


ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေန

ကိုရဲရင့္ငယ္ (ကေနဒါ)  ခင္ဗ်ား Assembly Hall of CICS ( Upper Myanmar ) ဒီသတင္းကေတာ့ အႏွိပ္စက္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက မွီခိုမိသားစု၊ ႏွင့္အတူဆက္ႏြယ္တဲ့ လူအားလုံးပညာသားပါပါႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုတုိင္ၾကားေပးပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံသည္ အာဏာ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ႀကီးရွိဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္) မွ ဝန္္ထမ္းမ်ား၊မီွခိုမိသားစုမ်ား ႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိရြာသူ/သားမ်ားမွာေအာက္ပါ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕လွ်က္ ဒုကၡေရာက္ေနရပါသည္။ ဤအခက္အခဲမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းအဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိပါသည္။ တိုင္စာမူရင္းမွာ (ပူးတြဲဖိုင္အားဖြင့္ၾကည့္ရန္) “မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ ၊ဇီးပင္ၾကီး၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံအားေျပာင္းေရႊ႔ေပးပါရန္ ႏွင့္ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္”၇.၁၂.၂၀၁၁ ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ဥကၠ႒ (ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္)သို႔တိုင္ၾကားထားျပီးမိတၱဴ ကိုေအာက္ပါရုံးမ်ားသို႔ အသီးသီးပို႔ထားပါသည္။ -ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးရုံး၊ေနျပည္ေတာ္ -ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ ၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႔ -စစ္တိုင္းမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ -စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ -တပ္နယ္မွဴး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ -ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ရဲဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း -ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ဗဟိုမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္း ထိုတိုင္ၾကားခ်က္ကို ၁၆.၁.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ဒုဝန္ႀကီး ႏွင္႔ အဖြဲ႕လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ တိုင္စာပါဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ားကိုေခၚ၍ တိုင္စာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာမဟုတ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ထုိးခိုင္းခဲ႔ပါသည္။ ဒုဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင္႔(စာေရးဆရာ-လိွဳင္သင္း)ကလည္း ျပင္ဦးလြင္ စစ္အင္ဂ်ီနီယာတကၠသိုလ္(D.S.T.A)တြင္ ယခုပါခ်ဳပ္ႏွင္႔ အတူတာဝန္ထမ္းဘူးေသာဆရာရင္းတပည့္ရင္းဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္သူမွာလည္းယခုပါခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဆရာရင္းတပည့္ရင္း ျဖစ္ေနပါသျဖင္႔ မည့္သည့္ အေရးယူမႈမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ မျပဳလုပ္ခဲ႔ပါ။ ၎အျပင္ ဒုဝန္ႀကီး ႏွင္႔ အဖြဲ႕ကတိုင္စာဆိုလွ်င္ By Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္ By Name နာမည္မပါလွ်င္ ပစ္စာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္႔ အမိႈက္ပံုးထဲပစ္မွာဘဲဟုလူမိုက္အားေပးေျပာသြားပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း၌ ယခုပါခ်ဳပ္ ဦးညီညီစံသည္ ပိုမိုမိုက္ရိုင္းလာကာသတၱိရွိရင္ By Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္ မတိုင္ရဲရင္ ဘာမွ်မလုပ္နဲ႕ ဒီေက်ာင္းမွာငါအႀကီးဆံုးငါလုပ္တာကိုလက္ခံငါေျပာတာကိုနားေထာင္ ရမည္ဟုေျပာပါသည္။ By Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္လွ်င္လည္းငါဟာဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္သူရဲ႕တပည့္ရင္း ဒါ႔ေၾကာင္႔ တိုင္တဲ႔ေကာင္ ျပဳတ္မွာဘဲဟုေျပာဆိုေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာBy Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္လွ်င္လည္းေက်ာက္နံရံေခါင္းႏွင္႔ ေဆာင္႔ရသလို ျဖစ္ေန၍ မတိုင္ရဲပါ။ ထိုသည္ကိုအခြင္႔ေကာင္းယူလွ်က္ဆက္လက္၍လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔အာဏာကိုအလြဲသံုးစားျပဳေသာေၾကာင္႔ ေအာက္ပါအတိုင္းထပ္မံရမ္းကားမွဳ ဆိုးက်ဳိးမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ က။     ေက်ာင္းမိန္႔ တစ္စံုတစ္ရာမထုတ္ဘဲ (အမိန္႔ တစ္ခုခုထုတ္ပါကေက်ာင္းဆီးတံဆိပ္ ရိုက္ကာအမိန္႔စာထုတ္ေပးရပါသည္) ေက်ာင္းဝန္းထဲဆိုင္ကယ္စီးလွ်င္ ဦးထုပ္ပါရမည္ (တည္ဆဲဥပေဒကိုအခြင္႔ေကာင္းယူလွ်က္)မပါေသာသူကိုေတြ႔လွ်င္ ရဲမ်ားကိုဖမ္းခိုင္းလွ်က္ တစ္ဦးလွ်င္ (၁၅၀၀)က်ပ္ ႏွစ္ဦးဆိုလွ်င္ (၃၀၀၀)ဒဏ္ရိုက္ပါသည္။ ယာဥ္ထိမ္းရဲမ်ားေတာင္ ဖမ္း၍ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ခိုင္းပါ။ ေဘာက္ခ်ာလက္မွတ္ ျဖတ္ၿပီးတရားရံုးသြားခိုင္းပါသည္။ ပါခ်ဳပ္ဦးညီညီစံမွာဤေက်ာင္းတြင္ ငါအႀကီးဆံုးငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္မည္ဟုေျပာဆိုလွ်က္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔မရွိပါဘဲဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းေနပါသည္ ၎ဒဏ္ေငြမ်ားလည္းဘယ္ေရာက္သည္မသိပါ။ ရဲအုပ္ဝင္းေဇာ္မိုးဦးစီးေသာေက်ာင္းမွရဲမ်ား(ဗ.ဝ.တေပါက္ရဲမ်ား) ႏွင္႔ ဌာနမွဴး(စီမံ) ဦးေအာင္လင္း၊ဌာနႀကီးမွဴး(စီမံ) ဦးတင္ေရႊ တို႔ကလည္းဥပေဒနားမလည္ဘဲဦးထုပ္မပါေသာဆိုင္ကယ္သမားေတြ႔က ဓါးျမေတြ႕သည့္အတိုင္းဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင္႔ ဝိုင္းလိုက္ၾကကာအတင္းအဓမၼ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းေနပါသည္။ဆိုးရြားေသာအခ်ိဳ႕ရဲမ်ားမွာ (မိမိတို႕မျမင္လိုက္၍လြတ္သြားေသာ)ဒဏ္မေဆာင္ရေသးသူမ်ားကိုအိမ္တိုင္ ယာေရာက္ နံနက္ေစာေစာမက်န္ အေႂကြးေတာင္းသလိုလိုက္ေတာင္းေနပါသည္။ ခ။      ဝန္ထမ္းလိုင္းႏွင္႔ ရံုးမွာအေတာ္ေဝးပါသည္ ဖယ္ရီကားရွိေသာ္လည္းမမီွ၍၎ အျခားကိစၥ ရွိ၍၎ သြားစရာရွိလွ်င္ ဆိုင္ကယ္ၾကံဳအားကိုးရပါသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္းလူတိုင္းဆိုင္ကယ္မစီးႏိုင္ၾကပါ ယခုအခါ ဦးထုပ္မပါလွ်င္ ဖမ္းသျဖင္႔ မည္သူမွ အၾကံဳမတင္ေတာ႔ပါ အခက္အခဲအေတာ္ေတြ႕ရပါသည္။ ဂ။      သံုးေယာက္စီးလွ်င္လည္းဖမ္း၍ဒဏ္ရိုက္ရာေနမေကာင္းေသာသူမ်ားကိုဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ ပို႔လွ်င္ ေမာင္းသူတစ္ေယာက္၊လူနာ(ထုိလူနာမထိုင္ႏိုင္လွ်င္) ေနာက္မွတစ္ေယာက္ စီး၍ေဆးခန္းသြားရာတြင္ အခက္အခဲအေတာ္ေတြ႕ရပါသည္။ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္၍လည္းကားမငွါးႏိုင္ၾကပါ။ ဃ။     အနီးအနားမွ ဧည့္ေတြ႕လာလွ်င္လည္းဦးထုပ္မပါလွ်င္ ဝင္ခြင္႔မျပဳပါ။ သင္တန္းလာတက္ရေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွာခရီးေဝးလွ်င္ ဧည့္ေတြ႕မလာႏိုင္ပါ။ အနီးဝန္းက်င္မွ အသိမ်ားကိုခိုင္းရပါသည္ အနီးဝန္းက်င္ရြာသားအမ်ားစုမွာဦးထုပ္မေဆာင္းၾကပါ။ ခရီးေဝးမွ လာသူလည္းဦးထုပ္မပါလွ်င္ မဝင္ရပါ။အဝင္ဂိတ္မ်ားတြင္ “ဦးထုပ္မေဆာင္းလွ်င္ မဝင္ရ”ဟုသတိေပးဆိုင္းဘုတ္ ေရးသင္႔ပါသည္ သို႔ေသာ္ လံုးဝ(လံုးဝ) မည္သည့္ဂိတ္တြင္မွ မေရးပါ။ င။      ယခုပါခ်ဳပ္ဦးညီညီစံလက္ထက္တြင္ ဂိတ္ဝမွျဖတ္လွ်င္ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္၊ ကားလိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုေတာင္းေနပါသည္။လိုင္စင္ေပးရသည္မွာကိစၥမရွိပါ။သို႔ေသာ္ ျပန္ေတာင္းေသာအခါတြင္ မုန္႔ဖိုးမေပးပါက ျပန္မေပးခ်င္ပါ။မိမိတို႔မွာလည္းလိုင္စင္မရမွာစိုး၍ မုန္႔ဖိုးေပးခဲ႔ရပါသည္။ တိုင္ျပန္ကလည္းမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ဗ.ဝ.တဂိတ္တြင္မက ၂၄မိုင္ဂိတ္(လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲမ်ားအေစာင္႔မခ်ဘဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုအေစာင္႔ခ်ထားသည္)တြင္ပါ စကားေျပာစက္ကိုင္ၿပီးဗိုလ္ေလးဟုရဲဟန္ေဆာင္ကာဝန္ထမ္းေမာင္ႏွဲႀကီး(ပါခ်ဳပ္အိမ္ ကားေမာင္းသူ)ဦးစီးလွ်က္ တပ္ရဲေမာင္ရဲဝင္းအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းႏွင္႔ရဲေပါင္း(၂၀)ခန္႔ (ညအခါ ပို၍လူမ်ားသည္)လားရိႈး၊မူဆယ္မွ ဆင္းလာေသာဆိုင္ကယ္ကယ္ရီမ်ားကိုေငြေတာင္းေနပါသည္။ မေပးေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကိုေအာင္ဖက္(၂၁)မိုင္ အထက္ဖက္ (၆)ထပ္ေကြ႕ေက်ာ္ထိေလးငါးစီးဝိုင္းလိုက္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းေနပါသည္။ တိုင္ျပန္ေသာ္လည္းပါခ်ဳပ္တပည့္ရင္းေမာင္ႏွဲႀကီး ျဖစ္ေနသျဖင္႔ ပါခ်ဳပ္အပါအဝင္ မည္သူမွ အေရးမယူပါ။ မွတ္ပံုတင္မွာလည္းအေတာ္အတန္ ခရီးတိုဟိုနားဒီနာသြားလွ်င္ မည္သူမွမယူခဲ႔ၾကပါ။ (ေပ်ာက္သြားပါက ျပန္လုပ္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္းလူတိုင္းသိပါသည္။)အခက္အခဲအေတာ္ေတြ႔ေနရပါသည္။ယခင္ကကား၊ဆိုင္ကယ္ နံပါတ္ ႏွင္႔ လူနာမည္ေမးကာမွတ္ၿပီးလွ်င္ ဝင္ေသာဂိတ္မွ ျပန္ထြက္ရန္  မွာလွ်က္လႊတ္လိုက္သည္မွာအေတာ္အဆင္ေျပပါသည္။ စ။      ဧည့္ေတြ႕လာေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကားမ်ားတြင္ ခြပ္ေဒါင္းစတစ္ကာ (လိုဂိုေသးေသးေလး)ကပ္ထားပါကဝင္ခြင္႔လံုးဝမေပးပါ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးညီညီစံမွ အမိန္႔ေပးထားသည္ဟုေျပာပါသည္။ ဤသည္မွာတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာပါတီကိုလက္မခံရာေရာက္သျဖင္႔ တည္ဆဲဥပေဒကို က်ဴးလြန္ေနပါသည္။ ဆ။     ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုလံုးဝမခ်ိတ္ရဟုေျပာဆိုၿပီးလိုက္လံျဖဳတ္သိမ္းခိုင္းေနပါသည္။ ဇ။      မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ ၊ဇီးပင္ၾကီး၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံသည္ လက္ခ်ာလာပို႔ခ်ေသာလူႀကီးမ်ားအား ႀကိဳ-ပို႔ရန္ ေပးထားေသာ PARJERO ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၂-စီးကို သူကိုယ္တိုင္-၁စီး(အိမ္တြင္လည္းရံုးတက္ရန္ႏွင္႔ အိမ္သံုးရန္-၂စီးရွိၿပီး)၊ ဇနီးမိန္းမက-၁စီး၊ အသီးသီးယူသံုးထားပါသည္။ သမီးျဖစ္သူဘုရားဖူးလည္ပတ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္-၄စီးကို ဆီအျပည့္ျဖည့္ကာစားေသာက္စရိက္ေရာသံုးစရိက္ပါ ေပးရသည့္အျပင္ ကားဆရာ(ဒရိုင္ဘာ)ကိုလည္းအေစခံ(ကၽြန္)လိုလူေရွ႕သူေရွ႕မေရွာင္ မိုက္ရိုင္းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံခိုင္းေစေနပါသည္။ ဈ။      ဟိုးယခင္ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ဒုခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဌာနႀကီးမွဴးမ်ားသံုးရန္အတြက္ ေက်ာင္း(ဗ.ဝ.တ)မွေက်ာင္းပိုင္အျဖစ္ေပးထားေသာ Hand Phoneမ်ားကို ဇနီးမိန္းမက-၁လုံး၊ ေဆးေက်ာင္းတက္ေနေသာ သမီးအႀကီးက-၁လုံး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ရြာသစ္ၾကီးတြင္ ဆယ္တန္းတက္ေနေသာ သမီးအငယ္က-၁လုံး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစြဲေနကာရာထူးလက္ကိုင္ရွိေသာလူႀကီးမ်ား(ဒုခ်ဳပ္၊ဌာနႀကီးမွဴး--စသည့္သူမ်ား)မွာသံုးစြဲခြင္႔ မရၾကပါ။ စသည္တို႔ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနပါသျဖင္႔ ဝန္ထမ္းႏွင္႔ မီွခိုမိသားစုမ်ားပါမကသင္တန္းသူ/သားမ်ားကိုလာေရာက္ေတြ႕ဆံုရေသာဧည့္ေတြ႕မ်ား၊ကားသမားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ သမားမ်ားပါ အခက္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ကိုရဲရင့္ငယ္ (ကေနဒါ)   မွတဆင့္ သမၼတႀကီးႏွင္႔ အျခားသူမ်ားပါသိေအာင္ ရင္ဖြင္႔တင္ျပပါသည္။ ပညာသားပါပါႏိွပ္စက္ခံေနရသူမ်ား။ အမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားေပးရန္ေပၚေပါက္လာတိုင္းေပးပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Media ရဲ့ မွတ္ေက်ာက္တင္ အက်ဳိးျပဳ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မွဳကိုလည္း ျပန္လည္ သတင္းပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အားလုံး ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ႏိုင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ား။ ခင္မင္ ယုံၾကည္စြာျဖင္႔ ခ်မ္းသာ၊ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ၊ စိန္စိန္မိုး (အမ်ားအတြက္ သတင္းေလာကျဖင္႔ ကူညီသူ)


download file hereအဘရဲ႕အရူးကြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံ

The Voice Weekly
ဓါတ္ပံု - ေအာင္စိုး

KNU and Burmese Government Peace Talk, part 6

DKBA Leader to Surrender or Die: Thai Deputy PM

အေျခအေနက ရွင္းေလ ရွဳပ္ေလ ျဖစ္ေနျပီ။ ေရရွည္ကုိ ေတြးျပီး ျပသနာမ်ားကုိ ျငင္သာစြာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းပါ။ ၀ုန္းဒုိင္းႀကဲျပီးထပ္လုပ္ရင္ အကုန္လုံးမွားကုန္မယ္... GOD Army ရဲ့ ေနာက္ဆုံးရက္မ်ားကုိႀကည့္ျပီး သခၤန္းစာယူပါ။ ထုိင္းေျမထဲ၀င္ေရာက္ျပီး စြက္ဖက္ရင္ GOD Army အဖြဲ ့လုိ ဇတ္သိမ္းသြားမည္။ ကံႀကမၼာဆုိတာ တစ္ခါတစ္ေလ အမွန္တရားဘက္ မရပ္တည္ဘူးဆုိ တာ GOD Army ျဖစ္စဥ္က သက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတုိက္တြန္းခ်င္တာက မိခင္ေကအဲန္ယူ အစည္းအရုံးကုိ အျမန္ဆုံးခ်ည္းကပ္ျပီး အႀကံအဥာဏ္ေတာင္းပါလုိ ့ ေျပာခ်င္တယ္။ မိခင္ေကအဲန္ယူဟာ သမုိင္းေႀကာင္းအရ အစဥ္အလာေကာင္းရွိတယ္။ တာေတြကုိ ထုိင္းကအသိအမွတ္ျပဳတယ္။ တခ်ိန္က ဗုိလ္လင္းထိန္ မဲေဆာက္ျမိဳ ့ကုိ တက္သိမ္းေတာ့ျပသနာေတြ အႀကီးအက်ယ္ႀကီးထြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဗုိလ္ခ်ဴပ္ျမေခါင္းေဆာင္ျပီး ေကအဲန္ယူက ေနာက္ေနာင္ဆုိ ဒီလုိအျဖစ္မ်ိဴး မျဖစ္ေစရပါဘူး ဆုိျပီး တာ၀န္ယူကတိေပးျပီးတဲ့အခ်ိန္မွ စျပီး ယေန ့အထိ ေကအဲန္ယူတပ္မ်ားႏွင့္ထုိင္း ဘာမွ ျပသနာမျဖစ္ရုံမက သူတုိ ့ႏုိင္ငံရဲ့လွဳံျခဳံေရးကုိ တဖက္တလမ္း အကာအကြယ္ေပးျပီးသားျဖစ္လုိ ့ ထုိင္းေတြဟာ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ျမကုိ အရမ္းေလးစားသလုိ ေကအဲန္ယူကုိ ထုိင္းအစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ေမာင္ခ်စ္သူတုိ ့လုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္လက္မခံတာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျမ၀တီကုိ တက္သိမ္းတာ၊ ဗမာအစုိးရ ကမၻာ့အလယ္မွာ အရွက္ကြဲတာေတြကုိက ဗမာအစုိးရအလုိခ်င္ဆုံးက ဒီေကဘီေအ ဗုိလ္မွဴးခ်ဴပ္ေစာလားဘြယ္ပဲ။ အခုခ်ိန္က်မွ ထုိင္းအစုိးရက ၀ရမ္းထုတ္တာဟာ ဒီဇတ္ညြန္းေရးဆြဲသူဘယ္သူလည္းဆုိတာ ရွင္းရွင္းေလးပါ။


Saw Lah Pwe told a press conference of Burmese and Thai journalists that he was not involved in the drugs trade. (Photo: Irrawaddy)

Thai Deputy Prime Minister Chalerm Yubamrung claimed on Wednesday to have strong evidence linking Saw Lah Pwe to the drugs trade and told the DKBA faction leader to “surrender or be killed.”

Saw Lah Pwe, the commander of Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) Brigade 5, has denied being involved in narcotics trafficking after he was named in the top five of a list of Thailand’s most wanted suspected criminals.

Saw Lah Pwe, otherwise known as Na Kham Mwe, held a press conference at his base in Myawaddy District on May 1 where he denounced Chalerm’s accusations as “groundless.” Chalerm later told reporters in Bangkok that “Saw Lah Pwe should voluntarily come to be arrested in Thailand as soon as possible or otherwise he will be killed in his own area [of Burma].”

Chalerm listed Saw Lah Pwe as one of the most notorious drug lords in Southeast Asia on April 20 and placed a one million baht (US $32,000) bounty on his head. The total reward for the capture of the entire 25-strong list is worth 12 million baht ($388,000) and is offered by Thailand’s Office of the Narcotics Control Board.

Nine years ago, a haul of drugs was seized in Tak Province, western Thailand, just across the border from DKBA-controlled Myawaddy. At that time there were reliable reports that these drugs belonged to Saw Lah Pwe, claims Chalerm.

Tension between the Saw Lah Pwe-led DKBA faction and the Thai authorities have risen as the rebel group shut border trade routes at several places under its control around Kawkareik Township, in Burma’s southern Karen State, to the Umpiem and Pop Phra districts of Thailand.

Thai goods mainly cross the frontier through gates run by DKBA troops before being transported to different part of Burma.

The Thai authorities have also deployed more troops on the border near Waw Lay, a stronghold base of the DKBA, for security reasons. Rebel forces led by Saw Lah Pwe remain on alert after he said that rising tensions may lead to border instability.

Saw Lah Pwe told The Irrawaddy that he wanted to seek justice through legal means because the drug allegations by Chalerm damaged his image. He said that he would even go to an international tribunal if found guilty, and that the Thai deputy prime minister must accept responsibility for his defamatory accusations if he is deemed innocent.

He explained that he invited Charlem to visit his bases to launch an investigation on April 30, a day before he held a press conference which was attended by several Thai journalists. He also claimed that the Thai authorities tried to block reports being published about the event.

Saw Bu Klu, an aide to Saw Lah Pwe, said that the allegations by the Thai authorities seriously damaged the image of the DKBA.

Htee Moo, a respected Karen cultural leader, told The Irrawaddy that there were reports that some lower rank DKBA officials and soldiers have been involved in drug smuggling through the Thai-Burmese border in the past, but not under the leadership of Saw Lah Pwe.

“Saw Lah Pwe is a straight-forward man,” said Htee Moo. “Now he has openly gone on record and denied his involvement in drug trafficking. So I do not think he was involved in the drug trade.”

Saw Lah Pwe is one of three Burmese nationals on Thailand’s list of its 25 most wanted drug traffickers.

In November 2010, Saw Lah Pwe confronted Burmese government troops in Myawaddy as he disagreed with converting into a pro-regime border guard force. However, he reached a ceasefire agreement with Naypyidaw in November 2011. He has an estimated 1,500 fighters under his control.

RFA TV May 2, 2012 အစီအစဥ္

စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က႑ အေရးပါေၾကာင္း KNU ေျပာ

ျမန္မာအစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ အေရးပါေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU က ေျပာဆုိ လုိက္သည္။
“အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပ့ါေလ။ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑က အမ်ားႀကီး အေရးပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီး ေတာ့ ပါလာမွပဲ က်မတုိ႔ လုပ္ငန္းေတြက အႏွစ္သာရ ရွိမယ္ဆုိတာကုိ က်မတုိ႔ အၿမဲတန္း ေျပာတယ္။” ဟု အဖဲြ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေနာ္ေမဦးက ေျပာသည္။
KNU ႏွင့္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အပါအ၀င္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ တရပ္အား ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ FCCT ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း၌ ယေန႔ည (၈) နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးပဲြ မတုိင္မီ ယခုလို ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႕သစ္အား ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔က ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည့္အေပၚ ေကာင္းသည့္ ေျခလွမ္း တရပ္အျဖစ္ ႀကိဳဆုိလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားက အဓိကျဖစ္သည္ ဟုလည္းဆုိသည္။
တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ KNU အပါအ၀င္ အျခား လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖဲြ႕မ်ားက အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိထားၿပီး လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ အစုိးရတပ္တုိ႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပဲြမ်ား ရပ္ဆုိင္းသင့္သည္ဟုလည္း ေနာ္ေမဦးက ေျပာသည္။
“က်မတုိ႔ အားလံုး နားလည္ထား တာက ျမန္မာျပည္မွာ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ ဘယ္ေဒသမွာမွ စစ္ျဖစ္ေနလုိ႔ မရဘူး။ နည္းနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေသးေသးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကီးႀကီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တစိတ္ တေဒသမွာ စစ္ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္ျဖစ္တာပဲ။ က်မတုိ႔ အဲလုိပဲ ယူဆတယ္။”


ထုိ႔အျပင္ KNU အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ရံုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီဟု မယူဆႏုိင္ ေသးသလုိ က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေန႔ရက္ မသတ္မွတ္ရ ေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။
ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး KNU သည္ ျမန္မာအစုိးရအား ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ ဇနႏၷ၀ါရီလက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပဏာမအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒုိးနား ေဟာ္တယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဓိက ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္(၆) ခ်က္အား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပး


 အေမရိကန္တြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္ျပား
Source Photo from http://www.google.com/images
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပး
March 03 2012 Thursday

 By U Aung Kyaw Oo
BBC Burmese Service

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)သုံးဆယ္ေလာက္က ထိုင္းဘက္ကိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့တဲ့ ထိုင္းႏြယ္ဖြါး ျမန္မာႏိုင္
iငံသား ကရင္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔အျခားလူမ်ိဳးေတြကိုလူသားခ်င္း စာနာတဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံသားကဒ္အေမရိကန္ဂရင္း ကဒ္လိုမ်ိဳး အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားေတြထုတ္ေပးဘို႔ ထိုင္းအထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ထိုင္းေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ တို႔က မဲေဆာက္ကိုလာၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

အျပည့္အစုံကို ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ ထိုင္းအစိုးရက အခုထိုင္းႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ေပးမယ့္သူေတြဟာ ၁၉၈၀ခုႏွစ္၀န္းက်င္ေလာက္တုန္းက စစ္ပြဲ ေၾကာင့္ ထိုင္းဘက္ကိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့ ထိုင္းအႏြယ္ဘြားျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ပါတယ္၊

အလား တူ အဲဒီစစ္ပြဲေၾကာင့္ေျပးလာတဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးနဲ႔အျခားလူမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ အေမရိကန္ဂရင္းကဒ္လိုမ်ိဳး
 US Green card အၿမဲ တမ္းေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားေတြကို ထုတ္ေပးမွာပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေမြးဖြါးတဲ့ သူတို႔ရဲ့သား
သမီးေတြကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံသားကဒ္ျပားထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလိုႏိုင္ ငံမဲ့ျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကို ထိုင္း၀န္
ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ထပ္ဆင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကတႀကိမ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားျပဳ ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့ မဲေဆာက္နဲ႔ မယ့္ရာမၿမိ့ဳေတြမွာက်န္ေနတဲ့ လူ၂၅၅၀ကို အခုအစိုးရလက္ထက္မွာျပန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာေတြကို ထိုင္းအထက္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒကိုအသုံးျပဳၿပီး ျပႆနာမ်ား ကိုေလ့လာအေျဖရွာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံမဲ့ျပႆနာေျဖရွင္းေရးဥကၠဌ ႏိုင္စဖြတ္လ်က္ပထုန္ ေျပာတာက ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးဟာ အခု ၅၃၅ေယာက္ကိုႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္အတြက္ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ၿပီး တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ
နဲ႔ ၈၀၀၀နဲ႔ ၉၀၀၀ၾကားမွာ က်န္ေနေသးတယ္ အဲဒီလူေတြအတြက္လိုလည္း ၀န္ႀကီးကအျမန္ဆုံးလက္မွတ္ထိုး
ေပးမယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်န္ေနတဲ့သူေတြအထဲမွာ တခ့်ိဳရဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြ မျပည့္စုံတာေတြလြဲမွားေနတာေတြ ကို ေအာက္ေျခကေန အျမန္ဆုံးျပင္ၿပီးေတာ့ အထက္ကိုတင္ေပးဘို႔ကိုလည္း အခုဒီကေနေဆာင္ရြက္
ေပးေနတယ္ လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

ထိိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ဂရင္းကဒ္လိုမ်ိဳး အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္တဲ့သူေတြဟာ ေရြးေကာက္
ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္မရွိသလို အေရြးေကာက္ခံခြင့္လည္း မရွိပါဘူး၊ ၿပီးေတာ့ေျမနဲ႔ အိမ္ေတြကို ၀ယ္ယူခြင့္ မရွိေပမယ့္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ကားေတြကိုေတာ့၀ယ္ယူခြင့္ရွိပါတယ္၊ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္အပါအ၀င္ တျခားထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြ
လို ထိုင္းတႏိုင္ငံလုံးကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားႏိုင္ကါတယ္။

Travel card လိုခရီးသြားလက္မွတ္နဲ႔လည္း ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြကို သြားလို႔ရပါတယ္၊ ဒီလိုႏိုင္ငံသားျပဳမွဳနဲ႔ အၿမဲတမ္းေန ထိုင္ခြင့္ရဘို႔က လြန္ခံတဲ့အႏွစ္၃၀ ေလာက္တုန္းက စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထိုင္းဘက္ကိုတိမ္းေရွာင္လာ တုန္းက ထိုင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကေန ၿမိ့ဳထဲမွာေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဘို႔အတြက္ ထုတ္ေပးထား
တဲ့ ယာရီေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

Thursday, May 3, 2012

ထိုင္းဘုရင္ ေလတပ္ ေလယာဥ္ ဒကၠားေလဆိပ္တြင္ လမ္းေခ်ာ္၊ အရာရွိ ၃ ဦးဒဏ္ရာရထိုင္းဘုရင္ ေလတပ္မွ ေလယာဥ္တစ္စီး ယမန္ေန႕က ဒကၠားေလဆိပ္သို႕ အဆင္းတြင္ လမ္းေခ်ာ္သြားသျဖင့္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူမ်ားထဲမွ အရာရွိ (၃) ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသြားခဲ့သည္။ 

 ထိုင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိ ၈ ဦးႏွင့္ ေလယာဥ္အမွဴးထမ္း ၇ ဦးကို တင္ေဆာင္လာေသာ ထိုင္းေလတပ္ ေလယာဥ္သည္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၈နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဒကၠားရွိ Shahjalal ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္သို႕ အဆင္း၌ လမ္းေခ်ာ္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလဆိပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက “ ေလယာဥ္သည္ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းမွ ကိုက္ ၃၅၀ ထိ လမ္းေလ်ာ္ ေရာက္ရွိသြားျပီး ေလယ်ာဥ္ကြင္း ၀င္းထရံႏွင့္ တိုက္မိကာ ရပ္တန္႕သြားခဲ့သည္” ဟု ဆိုသည္။

ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပါလာာသူ စစ္အရာရွိမ်ားမွာ ေလယာဥ္ေပၚမွ ထြက္ေျပး လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီး ထိုအထဲမွ အရာရွိ (၃) ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားခဲ့သည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းေခ်ာ္သြားရသည္ကို အေသးစိတ္ သတင္း မထုတ္ျပန္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ လမ္းေလ်ာ္သြားသျဖင့္ ေလယာဥ္၏ ေတာင္ပံမ်ားမွာ က်ိဳးက် ပ်က္စီးသြားျပီး ထိုင္ခံုမ်ားမွာလည္း လႊင့္ထြက္သြားကာ ေလယာဥ္မွဴး ထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္း ပြင့္ထြက္သြားသည္ဟု မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။

ထိုင္းေလတပ္ အရာရွိမ်ားသည္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏွစ္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္ေရး ကိစၥမ်ား အတြက္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထိုင္းစစ္အရာရွိမ်ားသည္ ယေန႕တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာသြားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖၚျပသည္။

အမုန္းရဲ့ျမစ္ဖ်ား

အခန္း (၁)

“ဗမာေတြကိုမုန္းတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဗမာစစ္သားေတြအားလံုးကိုသတ္ခ်င္တယ္”

အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္ေလးတေယာက္ နာနာက်ည္းက်ည္း ေျပာလိုက္တဲ့စကားမို႔ ရုတ္တရက္အံ့အားသင့္မွင္သက္မိသြားပါတယ္။  လူတဦး၊ မိသားစုတခု၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကိုမုန္းတီးျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ရာ၊ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့အမုန္းဟူသည္ အမုန္းခံရသူႏွင့္ မုန္းသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ ပူေလာင္ဆံုးရႈံးမႈမွတပါး ဘာကိုမွမေပးႏိုင္ပါ။

ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ ဤကေလးငယ္၏ရင္ထဲတြင္ အမုန္းတရားမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ေတာက္ေလာင္ေနသနည္း။ နာက်ည္းမႈ၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈတို႔ေရာယွက္ေနေသာ သူ႔မ်က္၀န္းမွ စီးက်လာေသာမ်က္ရည္ျမစ္ ကိုဆန္၍ သူ႔ဘ၀၊ သူ႔အတိတ္ဆီ္သြားမိေလေတာ့ အမုန္းတရားတို႔ျမစ္ဖ်ားခံရာ သူ႔ငယ္ဘ၀ကား မယံုႏိုင္ေအာင္ နာက်င္ေၾကကဲြဖြယ္အတိ ရွိေနေတာ့သည္။


အခန္း (၂)

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္၊ တနသၤာရီတုိင္း၊

ရွားေဖာင္အသက္ ရ ႏွစ္၊ ၈ ႏွစ္ အရြယ္ခန္႔ကျဖစ္သည္။ ေဖေဖရယ္၊ ေမေမရယ္၊ ရွားေဖာင္ရယ္ (၃)ေယာက္ အဲသည္ေန႔ကယာခင္းသိမ္းျပီး အိမ္ျပန္လာတဲ့ညေနခင္းေလးတခုမွာပါ။ ေရႊ၀ါေရာင္ ညေနခင္းေအာက္မွာ တနသၤာရီေတာင္တန္းၾကီးကလွခ်င္တိုင္းလွေနတယ္။ စိမ္းလန္းစိုေျပေနတဲ့ သစ္ပင္ပန္းမာလ္ေတြနဲ႔အတူ ဟိုမွာသည္ဘက္ ကိုင္းကူးပ်ံသန္းေနၾကတဲ့ ေက်းငွက္ကေလးတေတြ၊ တခါတခါ လူသြားလမ္းကို ျဖတ္ေျပးသြားတဲ့ ေတာေကာင္ငယ္ေလးမ်ား၊ ရွဥ့္ကေလးမ်ားကခ်စ္စရာေတာအလွကို မြမ္းမံခ်ယ္သေနသလိုပါဘဲ။

ရွားေဖာင္အရြယ္ ေျခလွမ္းခပ္ငယ္ငယ္မို႔ ေဖေဖ ေမေမတို႔ေနာက္အေျပးကေလးလိုက္ေနရတယ္။ တခါတေလ ေရွ႕ကေျပးလိုက္၊ တခါတေလေနာက္က်န္လိုက္နဲ႔ အိမ္အျပန္ခရီးက ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုညေနခင္းေလးပါ။ ေဖေဖနဲ႔ေမေမက စကားစျမည္ေျပာရင္း ရွားေဖာင္ေလးကို ေစာင့္ေခၚရင္း လမ္းေကြ႔တေနရာအေရာက္ ဘြားကနဲေတြ႔လိုက္ရတဲ့ ဗမာစစ္သားေတြေၾကာင့္ေျခလွမ္းမ်ားတုန္႔ကနဲရပ္သြားၾကတယ္။ ဘယ္လိုမွေရွာင္ပုန္း၍ မရေတာ့။ စိတ္ထဲမွာေတာ့တထင့္ထင့္။


အခန္း (၃)

အဲဒီညေနခင္းတံုးကျဖစ္ခဲ့တာေတြမွတ္မိသေလာက္ျပန္ေျပာျပပါလား ရွားေဖာင္။

စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ထားတယ္။
ေမေမက ကၽြန္ေတာ့ကိုဖက္ထားတယ္။

စစ္သားေတြေဖေဖကိုဘာေမးလဲမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္မွဗမာလိုနားမလည္တာ။ ေဖေဖ့ကိုၾကိဳးခ်ည္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းေၾကာက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ကိုကိုင္ထားတဲ့ေမေမလက္ေတြလည္း တုန္ေနတယ္။

ေဖေဖ့ကိုသူတို႔ ရိုက္တယ္၊ လက္သီးနဲ႔ထိုးတယ္။ ေဖေဖလဲက်ေတာ့ ေျခေထာက္နဲ႔ထပ္ကန္ၾကတယ္။ ေဖေဖမ်က္ႏွာမွာေသြးေတြအမ်ားၾကီးက်လာတယ္။

ေမေမကငိုျပီးသြားေတာင္းပန္ေတာ့ စစ္သားတေယာက္က တအားၾကီးပါးရိုက္ထည့္လိုက္တာ ေမေမလဲက်သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာက္တယ္၊ ေမေမကို ၾကည့္ ျပီးငိုတယ္။ အေမ့အနားသြားေတာ့ေမေမက ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖက္ထားျပီးငိုတယ္။

သူတို႔ေျပာတာကိုကၽြန္ေတာ္ဘာမွနားမလည္ဘူး၊ ေဖေဖကိုေသနတ္ဒင္နဲ႔ထုလိုက္ေတာ့ ေဖေဖလဲက်သြားတယ္။ ေဖေဖကို ျပန္ထခိုင္းျပီး စစ္သားတေယာက္က ဓားနဲ႔ထိုးလိုက္တယ္။ ေဖေဖေအာ္ျပီးဒူးေထာက္က်သြားတယ္။ ေသြးေတြလည္းအမ်ားၾကီးထြက္လာတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ငိုေနေသးလား မမွတ္မိေတာ့ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ေဖေဖ့ ကိုတအားသနားတာဘဲသိတယ္။ ေဖေဖအရမ္းနာေနတယ္။ ေဖေဖကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုလွမ္းၾကည့္တယ္။ စစ္သားတေယာက္ကသူ႔မ်က္လံုးကိုဓားနဲ႔ထိုးေတာ့ အေဖတအားေအာ္တယ္။ ေသြးေတြလဲအမ်ားၾကီးဘဲက်လာတယ္။

ေဖေဖေျမၾကီးေပၚလဲက်သြား ျပီးလႈပ္ေနတယ္၊ ေနာက္ေတာ့စစ္သားကသူ႔ကိုေသနတ္နဲ႔ပစ္လုိက္တယ္။


အခန္း(၄)

ရွားေဖာင္ရဲ့အသံကနာနာက်ည္းက်ည္း ႏွင့္ဆို႔နင့္ေၾကကြဲေနသည္။ နာက်င္ေၾကကြဲေနေသာ သူ႔မ်က္လံုးကို ကၽြန္ေတာ္ရင္ဆိုင္ၾကည့္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ့ရင္ထဲေဘာင္ဘင္ခတ္ေနတဲ့အေတြးေတြနဲ႔အတူ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကိုေမးမိတယ္။

သိတတ္စ၊ လူမမယ္ကေလးငယ္တဦးေရွ႕တြင္ ဖခင္အားရက္စက္ရုတ္မာစြာသတ္ျဖတ္သြားေသာ ဤစစ္သားမ်ားမွာလူစိတ္မွရွိပါရဲ့လား။

ဇနီးသည္တဦး ေရွ႕တြင္ အျပစ္မဲ့လင္သားအား လူမဆန္ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္သြားတဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ့ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာေတြလဲ။

ေတာေတာင္ေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘ၀အသက္တေခ်ာင္းသည္ ေသြးဆာေနေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ လူသားတဦးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္မရွိျပီေလာ။

ဤအျဖစ္သည္ စစ္သားတဦး၊ စစ္သားတဖြဲ႔ရဲ့ လုပ္ရပ္သာျဖစ္ျပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္စားမျပဳပါဟု ဆိုလွ်င္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားစြာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ထပ္ခါတလဲလဲ ယခုတိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရပါသနည္း။


အခန္း (၅)

ေတာေတာင္ေနတိုင္းရင္သားမ်ားစြာတို႔ဗမာကို ေၾကာက္ၾကပါသည္၊ မုန္းၾကပါသည္။

သူတို႔သိေသာ ဗမာဆိုသည္မွာ သူတို႔အရပ္ကိုေရာက္လာျပီး သူတို႔ကိုညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေသာ၊ သူတို႔ဘ၀၊ သူတို႔ဇနီးမယားႏွင့္သမီးပ်ိဳမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေလေသာ၊ မုဒိန္းက်င့္ေသာ၊ သူတို႔ ေက်းရြာ ဆန္စပါး ေတာင္ယာသီးႏွံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမီးရႈိ႕ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သား ေခၚ ဗမာစစ္သားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

အမုန္းမီးသည္ မလိုလားအပ္ရာျဖစ္ပါသည္။ အမုန္းဟူသည္ အမုန္းခံရသူႏွင့္ မုန္းသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ ပူေလာင္ဆံုးရႈံးမႈမွတပါး ဘာကိုမွမေပးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏အရပ္ေဒသ၊ မိမိ၏အသိုက္အျမံဳကို က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးလာသူ၊ မိမိ၏သားမယား၊ လင္သားညီအကိုအား အေၾကာင္းမဲ့ က်ဳးေက်ာ္သတ္ျဖတ္လာသူအား မည္သို႔သေဘာထားသင့္ပါသနည္း။

ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ လူမဆန္ေသာ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးကိုကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ယံုၾကည္ေအာင္သက္ေသျပရန္မွာေတာ့ ေစတနာစိတ္ရင္းမွန္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တရပ္ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။

ရဲရဲေတြး

ကရင္လူငယ္ေလးတဦး၏ ဘ၀အျဖစ္မွန္ကို အေျချပဳေရးသားပါသည္။


Meeting with UNFC Leaders and democracy activists in Japan

UNFC PRESS CONFERENCE 2012 Part 1 .UNFC PRESS CONFERENCE 2012 Part 2


Tuesday, May 1, 2012

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဓိကျပႆနာ (၅) ရပ္


(ယခုေဖာ္ျပမည့္ စာစုမွာ ကမၻာ့ဘဏ္မွာ အာရွေဒသဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ဖူးသူ စီးပြားေရး ပညာရွင္ Vikram Nehru ၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေရးမွာ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳထားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္)
ျမန္မာျပည္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရသြားတဲ့ အေၾကာင္းေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္က ႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြမွာ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ပဲ ေနရာယူထားခဲ့ပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိလဲဆိုရင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကမွာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အသစ္ေတြကုိေတာင္ အဲဒီသတင္းေတြက ဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့ပါတယ္၊
တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲလိုပဲ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြ မေၾကညာခင္ တရက္မွာပဲ အစိုးရက အေမရိကန္တေဒၚလာကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၈၁၈) က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြလဲႏႈန္းစနစ္သစ္ကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္၊ အရင္က တရား၀င္ ေပါက္ေစ်းက တေဒၚလာကို ၈ က်က္ခြဲပဲ သတ္မွတ္ထား ခဲ့တာပါ။
အခုေလာေလာဆယ္ စိန္ေခၚေနတဲ့
ကိစၥကေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႔ မက္ခရို စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈကို မထိခုိက္ေစဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္နဲ႔ ဆက္သြားေနဖို႔ကိစၥပါပဲ။
ေငြလဲႏႈန္းစနစ္သစ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကေတာ့ ေငြလဲႏႈန္းကို အကန္႔အသတ္ေဘာင္ တခုထဲမွာ ထိန္းထားႏုိင္ဖို႔ ဗဟိုဘဏ္က ၾကား၀င္ထိန္းေၾကာင္းေပးမယ့္ “ပဲ့ကုိင္ရင္း ေမွ်ာ” တနည္းအားျဖင့္ “managed float” စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ “ပဲ့ကုိင္ရင္းေမွ်ာ” ဆုိတဲ့စနစ္ အေျခခိုင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ ဗဟိုဘဏ္ဟာ လြတ္လပ္ေနဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဒါမွပဲ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရး ေစ်းကြက္ဟာ စီးပြားေရးမွာ မေဖာက္ျပန္တဲ့ လကၡဏာတရပ္အျဖစ္ ကပ္ပါလာႏုိင္မွာပါ။ အမွန္တကယ္ ေငြလဲႏႈန္းကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ က႑ေတြကို အားေပးတဲ့ ႏွဳန္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
ေငြလဲႏႈန္း ျပဳျပင္လုိက္တာဟာ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးတစံုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ ပထမဆံုး ပစ္ေဖာက္လိုက္တဲ့ အေျမာက္သံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီး အမ်ားစုက ခံစားရတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို အားေပးဖို႔နဲ႔ အင္စတီက်ဴးေတြကို တည္ေဆာက္သြားဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (အုိင္အမ္အက္ဖ္)၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကုလသမဂ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တို႔က အစိုးရကို အကူအညီေတြ ေပးေနပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ေနာ္ေ၀၊ စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဆီက အကူအညီအျပင္၊ တျခား ျပင္ပကေန အႀကံဥာဏ္ေတြ ေပးေနတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ျမန္မာအစိုးရဘက္က မစို႔မပို႔ေလာက္ပဲ လုပ္သြားမလား ဆုိတာမ်ဳိးကို မပူမိပါဘူး။ အစိုးရကို အလြန္အကြ်ံ တြန္းလုပ္ခုိင္းတာမ်ဳိး ျဖစ္လာမွာကိုသာ စိုးရိမ္းတာပါ။ အစိုးရက မလႊဲမေရွာင္သာလြန္းတဲ့ အေျခအေနမွာ သိပ္ကို လုပ္ျပခ်င္ေနတာမ်ဳိး၊ ဒီလိုလုပ္ျပမွပဲ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ခပ္ျမန္ျမန္ ရုပ္သိမ္းသြားမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကြးေဟာင္းေတြ ျမန္ျမန္ေလွ်ာ္ေပးမယ္လို႔ ထင္္ေနတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
အေျပာင္းအလဲေတြကို အလ်င္စလုိ တြန္းလုပ္ရင္၊ အေျပာင္းအလဲကို ဆန္႔က်င္သူေတြက မတည္ၿငိမ္မႈေတြကို ဖန္တီးလာရင္၊ နာရီေတြ ေနာက္ျပန္လည္ သြားၿပီး ဆိုးရြားလွတဲ့ ေန႔ေဟာင္းမ်ားဆီကို တေက်ာ့ျပန္ေရာက္ သြားတတ္ပါတယ္။
ေငြလဲစနစ္မွာ တရား၀င္ႏႈန္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းတို႔ကို ညွိလိုက္တာ အေျခခံ က်တဲ့ အေျပာင္းအလဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ လူမ်ားစုႀကီးက လူမြဲေတြ ျဖစ္ေနတာက တေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး ကြန္ယက္ေတြ နတၳိျဖစ္ေနေသးတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေနာက္ထပ္ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲေတြေနာက္က ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ရုတ္ခ်ည္းအေျပာင္းအလဲေတြ (ေရွာ့ခ္) ကို ျပည္သူေတြ ခံႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ၀င္ေငြလည္းရ၊ ဆင္းရဲမႈလည္း ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ဒါမွပဲ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ လူေတြ အဆင္ေျပလာပါလားဆုိတဲ့ အသိကို တုိးပြားေစၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အတြက္လည္း ေထာက္ခံမႈေတြရ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရအေနနဲ႔ မလႊဲမေရွာင္သာ အကန္႔အသတ္ေတြ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အာရံုစိုက္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မလႊဲမေရွာင္သာ အကန္႔အသတ္ ၃ မ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ မျပည့္စံုတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ေတြ ျမင့္တက္ သြားႏုိင္ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ အခါမွာ တပမ္းသာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကေန တပမ္းရွံုးရတဲ့ ဘ၀မ်ဳိး (ဥပမာ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈမွာ ႀကံဳရသလိုမ်ဳိး) ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
ေနာက္ အကန္႔အသတ္က လုိ္င္စင္ေတြ အလြန္အကြ်ံခ်ေပးတာမ်ဳိးနဲ႔ အထိန္းခ်ဳပ္လြန္ တာေတြေၾကာင့္ ပုဂၢလိက က႑ေတြ ပြဲဦးထြက္မွာ မရူႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ အဂတိလုိက္စားမႈေတြကို အားေပးအားေျမွာက္ ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။
သြင္းကုန္အခြန္တင္းက်ပ္တာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ စည္းကမ္းေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ေတြကို ကုန္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔ အတားေတြ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။
အခုဆုိခဲ့တဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာမွာ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥသံုးရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပင္ စီးပြားေရး ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈ ေရရွည္တည္တံ့ဖုိ႔နဲ႔ အမ်ားစုက ရရွိခံစားနုိင္ဖို႔ ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေဆာင္စရာ ကိစၥႏွစ္ရပ္ က်န္ေနပါေသးတယ္။

ဦးစားေပးကိစၥ (၅) ရပ္
နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးကိစၥက တုိင္းျပည္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဘ႑ာေရးအရ ပူပင္ေၾကာင္ၾကကင္းတဲ့ အစိုးရမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ပါ၊ ဗဟိုအစိုးရဟာ ေဒသအစိုးရေတြကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ႏုိင္မယ္၊ စစ္တပ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အဆင္ေျပေျပ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ ေထာက္ပံ့နုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုေထာက္ပံ့ႏုိင္မွပဲ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပုဂိၢဳလ္ေတြက ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြေတြကို ပရမ္းပတာ၊ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ရယူဖို႔ ၾကိဳးပမ္းေနတာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။
အစိုးရဘက္ဂ်က္က ဖူလံုတယ္ဆုိရင္ ဖရိုဖရဲနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံုပိုင္းအတြက္လည္း အရင္းအျမစ္ေတြ အားျဖည့္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသက လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးကို အဆင္ေျပေျပလုပ္ႏိုင္မွ ဓာတ္ေငြ႔မဟုတ္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈက႑ေတြ (ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ လုပ္သားအင္အားသံုး ထုတ္လုပ္မႈ က႑ေတြ) နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားပို႔ကုန္ေတြအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရာ ေရာက္လိမ့္မယ္။
ကံေကာင္းတာက ဓာတ္ေငြ႔တင္ပို႔မႈ တုိးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ေစ်းကြက္အေျခခံ ေငြလဲႏွဳန္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲလုိက္တာေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႔က ရတဲ့ေငြေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးထားတဲ့ အစိုးရပုိင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းက အသားတင္၀င္ေငြေတြ သိသိသာသာတုိးတက္လာလိမ့္မယ္၊ အေရးၾကီးတာက အဲ့သလို ဓာတ္ေငြ႔က ရတ့ဲေငြကို အစိုးရဘက္ဂ်က္ကို လႊဲေပးၿပီး လူမႈေရးနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥေတြမွာ (အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြအတြက္) အသံုးခ်ဖို႔ လိုပါတယ္၊
ဒုတိယ အေရးႀကီးတာက အစိုးရ၊ စစ္တပ္အသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ကင္းတဲ့ ပုဂလိက စီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေနရာေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘဏ္ေတြကိုယ္တုိင္ကလည္း ဒီလို လုပ္ငန္းေတြကို ေငြေခ်းႏိုင္ေလာက္တဲ့ လြတ္လပ္မႈေတြ ရွိလာဖို႔ လိုပါတယ္ (အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ပါ)။
ျမန္မာျပည္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု စတင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ ကမၻာေပၚမွာ အကုန္အက်အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တရား၀င္ ဥပေဒေတြကလည္း လံုး၀မရွိေသးတာ၊ သို႔မဟုတ္လည္း ရွိရက္နဲ႔ မလုိက္နာ ၾကတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။
လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္လည္း ပံုမက်ပမ္းမက်နဲ႔ မွန္းရခက္တဲ့ အေျခမ်ဳိး ဆိုက္ေန ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ လယ္သမားေတြက ကိုယ္စိုက္ခ်င္တဲ့ သီးႏွံကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတာမ်ဳိး၊ ဆန္းစပါးထုတ္လုပ္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနတာမ်ဳိးေတြပါ။
ဒါေတြကို ေျပာင္းလဲလုိက္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မွဳက႑မွာ တိုးလာတာနဲ႔အတူ လူေတြလည္း ခ်မ္းသာလာဖို႔ ဆုိရင္ ပုဂလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ေလးစားဖို႔၊ အကာအကြယ္ေပးမွ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိတာကို အစိုးရကိုယ္တုိင္က အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးတဲ့ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒသစ္လို ကိစၥမ်ဳိးေတြပါ။
တတိယ အေရးႀကီးတာက အစိုးရအေနနဲ႔ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္အေပၚမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ ထားတာေတြကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို လႊတ္ေပးလိုက္မွသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လည္ျမိဳညွစ္ခံထားရတဲ့ ဘ၀က လြတ္ေျမာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေရနံနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔မဟုတ္တဲ့ တျခား ထုတ္လုပ္မႈေတြ အရွိန္ရလာပါလိမ့္မယ္။
ေငြလဲလွယ္ေရးစနစ္သစ္ေပၚလစီ၊ ေလာက္ေလာက္လားလား ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြ၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ႏုိင္ငံျခား အရံေငြ (သြင္းကုန္တန္ဖိုးရဲ႔ ၉ လစာ ပမာဏ) ေတြ ရွိလာမယ္ဆုိရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေၾကးတန္ဖုိး အက်ပ္အတည္းေတြ႔မွာကို စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကကင္းကင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး တံခါးေတြ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္လာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
စတုတၳ ဦးစားေပးကိစၥကေတာ့ ျမန္မာ့သံယံဇာတ၊ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ကြ်န္းသစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ထုတ္လုပ္မွဳက႑ေတြမွာ အေျခအေနေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ပါ၊ တခ်ိန္တည္းမွာ မက္ခရို စီးပြားေရးအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး၊ ေဒသရဲ႕ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရး ျပသနာေတြကို ထိခုိက္ေစတာမ်ဳိး မျဖစ္ ဖို႔လိုအပ္တယ္။
သဘာ၀ သံယံဇာတေတြကို အကို္င္တြယ္မတတ္ရင္ က်ိန္းစာတခုျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ နည္းလမ္း လမ္းမွန္နဲ႔ စီမံႏုိင္ရင္ေတာ့ ဆုလာဘ္တပါးဆုိတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ Hartwick’s rule ဆုိတဲ့ အယူအဆကေတာ့ ကုန္ခမ္းသြားႏုိင္တဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကို ငွားရမ္းသံုးစြဲ (ထုတ္ယူသံုးစြဲ) မယ္ဆုိရင္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ က႑ေတြမွာ ျပည္လည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသင့္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ဒီဥပေဒသကို ေသေသခ်ာခ်ာ လုိက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာျပည္လိုမ်ဳိး သဘာ၀သံယံဇာတေတြ အေျမာက္အျမားကို တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ေတြ႔ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ တုိင္းရင္းသားေတြက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးဖို႔ ဗဟိုအစိုးရဆီကေန ဆယ္စုႏွစ္ေတြခ်ီျပီး ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ ပိုလို႔ေတာင္ အေရးၾကီးပါတယ္။
လံုေလာက္တဲ့ အစီအမံေတြ အကာအကြယ္ေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႔အျမင္မွာ သူတို႔ ေဒသက သဘာ၀ သံယံဇာတေတြဟာ ေဒသေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မျဖစ္စေလာက္ေလးနဲ႔ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္တလင္းခါကုန္ပါလားလုိ႔ ျမင္လာႏုိင္ပါတယ္။
ဒီလိုမျဖစ္ဖို႔ နည္းလမ္းကေတာ့ သဘာ၀သံယံဇာေတြဆီကေန ရတဲ့ ေငြေတြကို အျပစ္ေျပာစရာမရွိတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ရွင္းလင္းတဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ရန္ပံုေငြတရပ္ ထူေထာင္ထား ရွိဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီ ရန္ပံုေငြက ေရရွည္အျမတ္အစြန္းေတြကို တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြ အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒီကိစၥဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အခုေနအခါမ်ဳိးမွာ ဘယ္လုိမွ မလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုရည္မွန္းခ်က္ဆီကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းပဲ စတင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊
ပဥၥမနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကမၻာဘဏ္တို႔ကို ေပးစရာရွိတဲ့ ေၾကြးေဟာင္းေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ႏုိင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါမွသာ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ဒီလို ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကေန လက္လႊတ္ထားရတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို ျပန္ရလာ ႏုိင္ပါတယ္၊ (ဘဏ္နွစ္ဘဏ္စလံုးက ေၾကြးေဟာင္းျပန္မဆပ္ဘဲ ေၾကြးသစ္ ခ်ေပးတဲ့ အစဥ္အလာမရွိပါဘူး)။
ျမန္မာျပည္က ႏုိင္ငံျခား ေၾကြးၿမီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ၅ ဘီလီယံ ရွိပါတယ္၊ ဒီထဲမွာ ႏုိင္ငံခ်င္းအလုိက္ဆုိရင္ ဂ်ပန္ဆီက အေၾကြးက (၄ ဘီလီယံ) နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဆုိရင္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကမၻာဘဏ္တို႔ကို ေပးရမယ့္ အေၾကြးက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၅၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအေၾကြးေတြကို ျပန္မဆပ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ (တုိင္းျပည္ရဲ႔ ႏုိင္ငံျခားအရံေငြက ၆ ဘီလီယံပဲ ရွိပါတယ္)
ဒါေၾကာင့္ အလွဴရွင္ တႏိုင္ငံခ်င္းအလုိက္ အေၾကြးကိစၥကို ရွင္းေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာေပၚလာေအာင္ ႏွစ္ကို္ယ္ၾကားစည္းရံုးဖို႔ပဲရွိ ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႔ သံဓိဌာန္
ဦးစားေပးကိစၥ ငါးရပ္ဆိုၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ စိန္ေခၚမွဳေတြက ေျခာက္ျခားစရာအတိနဲ႔ပါ။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို မျဖစ္မေန လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ရွိရင္ အရွိန္အဟုန္ ရလာပါလိ့မ္မယ္။ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မွဳေတြ အေပၚမွာ အစိုးရကိုယ္တုိင္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသို္င္းအ၀ို္င္းက ကြ်ဲျမီးမတုိသင့္ပါဘူး။ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္၊ ႏွဳိင္းႏွဳိင္းခ်ိန္ခ်ိန္၊ တုိင္းျပည္ရဲ႔ လုပ္ႏုိင္ကို္င္စြမ္းနဲ႔ သင့္တင္ေလွ်ာက္ပတ္တာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊
အစိုးရနဲ႔ အတူတူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းကလည္း စိတ္ေတြကို ဆြဲဆန္႔ထားဖို႔ လိုပါတယ္၊ အႀကံဥာဏ္ေတြ၊ အရင္းအျမစ္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရင္ အတူတူတြဲလုပ္သြားဖို႔ လိုပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ တုိင္းျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဆန္႔က်င္တာမ်ဳိးလည္းမဟုတ္၊ ပတ္ခ်ာလည္ကေန ၀ုိင္းႀကီးပတ္ပတ္လုပ္ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာ သူတုိ႔ကို မႏုိင္၀န္ထမ္းခုိင္းတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ဖို႔ လုိပါတယ္၊
အဆင္မေျပမွဳေတြ မလြဲမေရွာင္သာ ေတြ႔လာတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ က်တဲ့ တည္ေနရာမ်ဳိး၊ သဘာ၀သံယံဇာတေတြ ၾကြယ္၀ပံုမ်ဳိးဟာ တျခား ႏုိင္ငံအနည္းငယ္ေလာက္မွာပဲ ရွိႏုိင္တဲ့ အားသာခ်က္ေတြပါ။
ဒီလို ထူးျခားတဲ့ ရွိေနၿပီးသား အခြင့္အေရးေတြကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ အသံုးခ်မယ္ဆုိရင္ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီး၊ အားလံုး ခံစားစံစားႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေရခံေျမခံေတြကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္ဆုိတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ

လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးကသားသမီးေတြကိုေတာင္းပန္

ဟုတ္တာမွန္တာေျပာရင္ၾကိဳဆိုတာကျမန္မာေထာင္ေနာ္

The Voice Weekly
လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို ေတာင္းပန္
ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃၀
HotNews ဂ်ာနယ္သို႔ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က ယေန႔ ေန႔လည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေရွ ႔၌ ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း The Voice Weekly သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။
HotNews ဂ်ာနယ္သည္ ၎ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခ်ိန္က သားသမီးသဖြယ္၊ မိသားစု သဖြယ္ ေျပာၾကားခ့ဲသည့္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
လႊတ္ေတာ္ အခြင့္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရွ ႔တြင္ ယင္းအင္တာဗ်ဴးအသံဖိုင္ႏွင့္ တကြ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားရပ္မ်ားအား အေသးစိတ္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group
ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ Hot News Journal သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္
မ်ားအား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လိႈင္က တရား၀င္ ေတာင္းပန္ေနစဥ္။

ဦးျမင့္လိႈင္သည္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ Hot News Journal အင္တာဗ်ဴးတြင္ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုၿပီး ေရာက္လာတဲ့လူက စာမွမတတ္ ၁၀တန္းမွမေအာင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲ လာထိုင္ေတာ့ သူမ်ားထဆို မတ္တပ္ထေနတယ္။ သူမ်ားထိုင္ဆို ထိုင္ေနတယ္။ သူမ်ားခလုတ္ႏွိပ္ဆိုႏွိပ္တယ္။ သူမွဘာမွမသိတာ။ ဘာေတြ ေျပာေနလဲ သူနားလည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ရမ္းလုပ္ေနရတာ”ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔သစ္မွာ ဒု သမၼတ ဦးေဆာင္မည္

2012-04-29

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတဲ့ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႕ကို တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာမွာ အႀကီးတန္းတပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ပါ၀င္ၾကမွာျဖစ္ျပီး ဒု သမၼတ တစ္ဦးက ဦးေဆာင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အမည္မေဖာ္လိုသူ တစ္ဦးက ေျပာဆိုေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (Photo courtesy of a citizen journalist)

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (၆) ႀကိမ္တိုင္ခဲ့ေပမဲ့ မေအာင္ျမင္တာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္တဲ့ မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကလည္း အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကို တစ္ဖြဲ႕တည္းျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မေန႔မနက္က သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ ဒီေျပာဆိုခ်က္ဟာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ စီစဥ္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇြန္လကစျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ KIO နဲ႔ အစိုးတပ္ေတြၾကား ပစ္ခတ္မႈေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ ေဒသခံျပည္သူ (၅) ေသာင္းေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္တြင္း တည္ျငိမ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း အေျဖရွာဖို႔လိုေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကလည္း ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်မ္းက်ိန္မည္

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ပါတီမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အား အေလးထားေသာအားျဖင့္ က်မ္းက်ိန္လႊာကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေမ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်မ္းက်ိန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ယေန႔ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

မႏၱေလး ျမစ္ႀကီးနား (၃၃)အဆန္ အိပ္စင္ရထား မိုင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခံရ(၃၃)အဆန္ အိပ္စင္ရထားသည္ နန္႔စီးေအာင္ဘူတာ မွ (၂၉.၄.၂၀၁၂) နံနက္ (၀၀း၅၆)နာရီအခ်ိန္တြင္ ထြက္လာၿပီး နံနက္ (၁း၁၀)နာရီအခ်ိန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္ဟန္ဘူတာႏွင့္ နန႔္စီးေအာင္ ဘူတာအၾကား မိုင္တိုင္ ၆၁၆/၁ ႏွင့္ ၆၁၆/၃ အၾကား တံတားအမွတ္(၅၃၄) ေနရာတြင္မိုင္း (၂)လံုး ဆက္တုိက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ရထားတြဲ (၁၂)ပါ၀င္ရာ၊ (၈)တြဲ လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ အထက္တန္း အိပ္ခန္းတြဲ(၁) ၁၂၆၆၉ ႏွင့္ တြဲ (၇)၁၂၆၅၄BREZ 10919 စားေသာက္တြဲတိမ္းေမွာက္ခဲ့ပါ သည္။

အိပ္စင္ တြဲ(၁) D ခန္းတြင္ လိုက္ပါလာေသာမ်ိဳးမင္းထိုက္ (၂၈)ႏွစ္ ညာဘက္ေျခေထာက္ က်ိဳးသြားၿပီး၊ အိပ္စင္တြဲ(၁) B ခန္းတြင္ လိုက္ပါလာေသာရွင္စေႏၵာဘာသ ေျခမ်က္စိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ရထားသံလမ္း ကြန္ကရစ္တံုး(၉၅)တံုး ပ်က္စီးၿပီးတံတား အမွတ္(၅၃၄)ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ရထားထိန္း ဦးစစ္လိႈ္င္ မွေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး မီးရထားဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား မွ နံနက္ (၈)နာရီအခ်ိန္မွ စၿပီး ရထားလမ္းက
ို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေန ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


သတင္းရင္းျမစ္ - Katha town Facebook မွကူးယူခဲ့ပါသည္။ွ


Monday, April 30, 2012

ကမာၻ မွတ္တမ္းဝင္ ဂ်ပန္၏ ပင္လယ္ေရေအာက္ တူးေဖာ္မႈ ၇၇၄၀ မီတာ(၂၅၄၀၀ ေပ)

TOKYO (AP) - A Japanese deep-sea drilling probe has set a new world record for depth, reaching 7,740 meters (25,400 feet) below the sea surface, the research institute that launched it says. The Chikyu, operated by the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, was digging the seabed off Japan's northern coast to take fault samples and study last year's devastating earthquake and tsunami. The agency said Friday that the probe's drilling pipe hit the fault zone at 6,883.5 meters (22,600 feet) undersea before reaching the target of 7,740 meters Wednesday. That's nearly 8 kilometers (5 miles) deep. Maritime organizations say the U.S. vessel Glomar Challenger set the previous record of 7,049.5 meters (23,130 feet) below sea surface in the Mariana Trench in 1978.

RFA TV April 27, 2012 ျပည္တြင္း ကရင္အမ်ိဴးသမီးအဖြဲ ့မွေနာ္စူဇဲနာလွလွစို္း၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားပါ၀င္သည္။

ငတက္ျပားႀကီး သစၥာေဖါက္ ပဒုိေအာင္ဆန္း


ေရးၿပီးမတင္ျဖစ္ခဲ့ေသာစာစုမ်ား(၁)
ငတက္ျပားႀကီး သစၥာေဖါက္ ပဒုိေအာင္ဆန္း

ေဒါနသစၥာ
15မတ္၊ 2012.


ေရးခ်င္တာေတာ့ၾကာပါၿပီး..ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ကလည္းမအားလုိက္ ...အဲ ...  အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာကပ်က္လုိက္နဲ ့ မေရးျဖစ္တာပါ။ အခုေတာ့အခ်ိန္လည္း နည္းနည္းရ ကြန္ပ်ဴတာလည္း ျပန္ေကာင္းလာၿပီမုိ ့နည္းနည္းေလး ဖြလုိက္ရမွလုိ ့စိတ္ကူးၿပီး အခုလုိမ်ိဳး ေကာက္ေရးလုိက္တာပါ။ မေအာင့္ႏုိင္လုိ ့ ေရးလုိက္ရေတာ့ စိတ္နည္းနည္းသက္သာရာ ရသြားတယ္လုိ ့ဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မွတ္ယူပါတယ္။
 ပုိ ့စ္ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ကရင္ငတက္ျပား။ ကုိယ့္ေပါင္ကုိယ္လွန္ၿပီးေထာင္းတာမဟုတ္ လက္မ မေကာင္းရင္လက္မျဖတ္ လက္ညုိးမေကာင္းရင္လက္ညုိးျဖတ္ဘဲ။ ဒီလုိပါ...ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န
၀ါရီလက ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးႀကီး နဲ ့သိန္းစိန္ႀကံ ့ဖြတ္ အစုိးရရဲ ့ၿငိမ္းကုိယ္စားလွယ္တုိ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပဏာမလက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္တာကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္ျပည္သူ၊ ကရင္အဖြဲ ့အစည္းေတြၾကား ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဒီပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ကိစၥနဲ ့ပါတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ ့ေတြက အျပဳသေဘာနဲ ့ေဆာင္တဲ့ ေ၀ဖန္အႀကံေပးမွဳေတြရွိခဲ့သလုိ အဆုိးျမင္နဲ ့ ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ ့တဲ့သူေတြလည္း မ်ားစြာၾကားေနရပါတယ္။ 

လူသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ေ၀ဖန္၊ကဲ့ရဲ ့၊ ရွဳတ္ခ်တာဟာ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးလုိ ့နားလည္လုိက္ တယ္။ဒီလုိမ်ိဳး အသံဗလံနဲ ့ဆူညံတဲ့အခ်ိန္မွာ အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ ့ က်က္သေရတုံးတဲ့ အသံတခုၾကားေနရလုိ ့ ခုလုိမ်ိဳး အုတ္ခဲနဲ ့ကုိင္ေပါက္တဲ့ အေျခအေနေရာက္သြားတာပါ။
...............................................
ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေလာကမွာ သူခုိးငတက္ျပားေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ ့ကခုိးၿပီး ႏုိင္ငံျခားကုိထြက္သြားၾကတယ္။တခ်ိဳ ့ကခုိးၿပီးရလာတဲ့ ဆည္းစိမ္နဲ ့အျပင္မွာထြက္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ စီးပြါးေရးဆက္လုပ္ေနၾကတယ္။ အခုေျပာမဲ့ကရင္ငတက္ျပားကေတာ့ သူခုိးတကါ့သူခုိးထဲမွာ အႀကီးဆုံးသူခုိး၊ အေဖါက္ျပန္ဆုံးသူခုိးလုိ ့ေျပာရမယ္။ေတာ္လွန္ေရး ဘ႑ာေငြကုိလည္း ဘတ္ေငြသန္းေပါင္းေထာင္နဲ ့ခ်ီၿပီးခုိးသြားသလုိ ၊ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ၿပီး ရန္သူေပးတဲ့အခြင့္အေရးေတြကုိလည္း အငမ္းမရ အမိအရ ယူျပန္ပါတယ္။
 ကရင္ငတက္ျပားက ဖါပြန္ခရုိင္၊ ကမေမာင္းဇာတိ။ ေတာ္လွန္ေရးထဲ၀င္ေရာက္လာတာက ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ေလာက္ကပါ။ ေတာ္လွန္ေရး၀င္ခါစကေန အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္ၿပီး ရန္သူနဲ ့ျပန္ေပါင္းသြားတဲ့အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲတခါမွ မတုိက္ခဲ့ဖူးဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးထဲ မေရာက္ခင္တုန္းကေတာ့ တရားေဟာဆရာဘ၀အေနနဲ ့ က်င္လည္ခဲ့တယ္။ ဒါနဲ ့ေတာ္လွန္ေရးထဲေရာက္ေတာ့ တရားေဟာဆရာတေယာက္အေနနဲ ့ လူရုိေသရွင္ရုိေသေပါ့....အဲဒါက ကရင္ငတက္ျပားအတြက္ မဟာအခြင့္အေရးဘဲ။ 
တရားေဟာဆရာတေယာက္အေနနဲ ့အေျပာအဆိုေတြလည္းေျပျပစ္တာမုိ ့ ေကအင္န္ယူဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ ့ အေရးေပးျခင္းခံရတဲ့သူတဦးျဖစ္လာပါတယ္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေနလုိလလုိ ထြန္းေတာက္တဲ့အခ်ိန္ကါလက ေကအင္ယူဥကၠဌ ၾသဇာတိကမ ႀကီးမားတဲ့အခ်ိန္၊ ဥကၠဌႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမအနားမွာ ၀င္ေရာက္ခစားတဲ့ ​ပုဏၰားျဖဴ၊ ​ပုဏၰားနီ၊ ​ပုဏၰားညိဳေတြမ်ားစြာထဲမွာ ကရင္ငတက္ျပားလည္း တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။
ငတက္ျပားဟာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ ့ ေရာက္လာတာျဖစ္ေပမဲ့ ပုတ္သင္ညုိတေကာင္ေတာင္ မပစ္ခဲ့ဘူးပါ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပဒုိဆုိတဲ့သေကၤတကုိ ကုိယ့္နာမည္အေရွ ့မွာတပ္ၿပီး သစ္ေတာစာေရး၀င္လုပ္ပါတယ္။ ေလးငါးႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးေသဆုံးသြားတဲ့
အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမနဲ ့အေပးအယူတဲ့.ၿပီး အဖားေတာ္တဲ့ ငတက္ျပားဟာ သစ္ေတာ့၀န္ႀကီးရာထူးကုိ ထုိက္တန္စြာနဲ ့လက္ခံရရွိသြားပါတယ္။ အဲဒီမွာဘဲ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးအသစ္စက္စက္ ငတက္ျပားဟာ ေန ့ခ်င္း ညခ်င္းဆုိသလုိ ခ်မ္းသာလာေတာ့တာပါဘဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမကလဲ သူ ့ကုိယုံၾကည္ၿပီး ရွိသမွ်ဘ႑ာေတြ သူဆီမွာဘဲ အပ္ႏွံပါတယ္။

 ၿပီးေတာ့ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဆုိတဲ့ ရာထူးကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္အသုံးခ်ေတာ့တာပါဘဲ...အဲဒီေခတ္တုန္းက ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမွာ အဖုိးတန္သစ္ေတာေတြ ဧကေပါင္းမေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ပါ။ 

အဲဒါကုိ ငတက္ျပားက စိတ္ႀကိဳက္ခုတ္လွဲၿပီး ေရာင္းခ်ေတာ့တယ္။တဖက္မွာလဲ အခြန္ဂိတ္ေတြမွာ ရတဲ့ေငြေတြလဲ တေနတေန ့ေငြစကၠဴထည့္ထားတဲ့ ဂုံနီအိတ္ေတြ ဆယ္ဘီးကားနဲ ့တုိက္ၿပီး သယ္ယူရတဲ့အထိ ငတက္ျပားက လာဘ္ရႊင္တယ္။
ငတက္ျပားမွာ ပုိက္ဆံေတြကုိ ဘယ္လုိဘဲမတရား ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစြဲေနပါေစ ဘယ္သူမွမေျပာရဲၾကပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမကုိ အပုိင္ကုိင္ထားၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ ့လူယုံေတာ္တေယာက္မုိ ့ ဘယ္သူမွလည္း ၀င္မပါတ္သက္ရဲပါ။ ငတက္ျပားဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ ့အထာကုိ နပ္တဲ့သူတေယာက္ပါ။ 

ရသမွ်ေငြေတြကုိ ေလာကဆည္းဇိမ္ေတြျဖစ္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ကားေတြ၀ယ္၊ အိမ္ဆုိရင္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံအႏွံ ့မွာ ၀ယ္ထားတယ္။ ဘဏ္ေတြမွာလဲ ထုိင္းဘတ္ေငြ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအပ္ႏွံ
ထားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားလုိ ့ဆုိေပမဲ့ တုိက္ပြဲေတြကုိ ဆင္ႏႊဲဘူးတာမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္တန္ရင္ အဆင္သင့္ထုပ္ထားၿပီးသား ဂိတ္အခြန္ေငြအိတ္ေတြ၊ သစ္ေရာင္းလုိ ့ရတဲ့ေငြအိတ္ေတြ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ အပ္တဲ့ေငြအိတ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္း၊ ဘဏ္မွာသြားအပ္ႏွံ၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေတြမွာ ခရီးထြက္၊ အပန္းေျဖခရီးသြား၊ မိမိ၀ယ္ထားတဲ့ အိမ္ေတြေျမာက္မ်ားစြာဆီကုိ အလွည့္က် သြားၿပီးေတာ့အနားယူ...ဒီလုိဘဲအခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့တယ္....
ဒီလုိနဲ ့ငတက္ျပားႀကီးဟာ လေပါင္း၊ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားတာ၀ါးတာမ်ားလာေတာ့ ပုတ္ပြလာပါတယ္။ ပုတ္ေစာ္နံ ့ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမနားမွာေရာက္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမက ငတက္ျပားကုိ လူေခၚေတြ ့ဖုိ ့လုပ္လာပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက  ေကအင္န္ယူရဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္
တာ၀န္ကုိ ငတက္ျပားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ ့တာ၀န္ေပးျခင္းကုိခံခဲ့ရပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ငတက္ျပားက ရန္သူနဲ ့လည္း ဆက္ဆံေနတဲ့အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမက သူ ့ကုိေခၚေတြ ့ေတာ့ ငတက္ျပားခ ေခသူမွမဟုတ္တာ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမနဲ ့အနီးကပ္ေနတဲ့သူ ​ပုဏၰားျဖဴ၊ ​ပုဏၰားညဳိေတြရဲ ့ ကုန္းေခ်ာမွဳေၾကာင့္ မတရားအသတ္ခံရတဲ့သူေတြမ်ားစြာရွိတယ္ဆုိတာ ငတက္ျပားက မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ခဲ့ဘူးတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ငတက္ျပားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမကုိ ဘယ္လာေတြ ့မလဲ...လူညံ့မွမဟုတ္တာ...သူ ့ရဲ ့အေျခအေနမေကာင္းမွန္း သူသိေနေတာ့ ငတက္ျပားဟာ နကုိက ရန္သူနဲ ့အဆက္အသြယ္ရွိေလေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ ့ဘ႑ာေငြေရာ ၊ မိမိခုိးယူစုေဆာင္းထားတဲ့ေငြေတြေရာ ေငြထုပ္ႀကီးကုိ ပုိက္ၿပီး ရန္သူရဲ ့ေနာက္ကုိ လုိက္သြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမလည္း စိတ္အရမ္းထိခုိက္မိၿပီး..
.ေကအင္န္ယူအဖြဲ ့အစည္းကလည္း ဘ႑ာေရးအခက္အခဲ အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
    အဲဒါကေတာ့ ကရင္ငတက္ျပားတေယာက္ရဲ ့ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ ၿဂိဳလ္ေမႊသြားတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတခ်ိဳ ့ဘဲျဖစ္ပါတယ္။  
ထားပါေတာ့...အဲဒါက တပုိင္းေပါ့..ရန္သူနဲ ့ျပန္ေပါင္းၿပီး ဘာေတြဆက္လုပ္သလဲ...ထုံးစံ
အတုိင္းေပါ့...သစၥာေဖါက္တဲ့သူဟာ ေဖါက္ၿမဲ ျပန္ေဖါက္ပါဘဲ။ရန္သူ ့ဆီမွာ စီးပြါးေရးလုပ္ကြက္ေတြ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ငတက္ျပား ဓါတ္ဆီဆုိင္၊ ငတက္ျပား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပါအ၀င္ေပါ့...အခုဆုိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတြမွာ ငတက္ျပား ကုပၸဏီေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိၿပီး သူ ့ရဲ ့သားသမီးေတြ၊ သမက္ေတြ ေခြ်းမေတြက ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနပါတယ္။
ခုိး၀ွက္တဲ့အေၾကာင္း..ဆက္ေရးေနရင္လဲ အကုသုိလ္ဘဲမ်ားတယ္...ၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အျခား ငတက္ျပားအလတ္စား၊ အေသးစားေတြရဲ ့အေၾကာင္းေတြ ထပ္ေရးမိမွာစုိးလုိ ့...ဒီေလာက္ဘဲ..
.သူခုိးအေၾကာင္းေတြကုိ...
အဓိကဆက္ေျပာခ်င္တာက..ငတက္ျပားႀကီးရဲ ့ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္နဲ ့ပါတ္သက္တာပါ။ 

သူ ့ရဲ ့အခုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ဟာ ပထမဆုံးအေစာင္မဟုတ္သလုိ...ေနာက္ဆုံးအေစာင္လုိ ့လည္း ဆုိလုိ ့မရေသးဘူး။ ယခင့္ယခင္ကလည္း မိခင္ေကအင္န္ယူကုိ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္တဲ့စာေတြ၊ 
 ေၾကျငာခ်က္ေတြ ထုတ္ခဲ့ဘူးတယ္။ အခုလည္း ဗမာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ့အလုိက် ထုတ္တယ္။ ေနာင္လည္း ထုတ္အုံးမွာဘဲ။
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္စာရဲ ့ေခါင္းစည္းစာတမ္းကလည္း တလႊဲတေခ်ာ္၊လက္ထဲမွာ လက္နက္မရွိေတာ့ဘဲနဲ ့ ဌာေနျပည္သူ ့စစ္တဲ့...ေဖၚျပတဲ့အျမင္ေတြကလည္း တလႊဲတေခ်ာ္...အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးရဲ ့မူ(၄)ခ်က္ ျပန္လည္ေဖၚျပတာလည္း တလႊဲတေခ်ာ္.....ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တေစာင္လုံးကုိ ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့...အူေၾကာင္ေၾကာင္ အေတြးအေခၚေတြနဲ ့ဘဲ...ေရးသြားတယ္။ 

ဘ၀ရဲ ့ေနာက္ဆုံးေန၀င္ခ်ိန္ေရာက္ခါနီးက်မွ မုိက္တြင္းနက္ၿပီးနက္ျပန္ပါလားလုိ ့ ငတက္ျပားရဲ ့အေၾကာင္းကုိ ေတြၿပီး သံေ၀ဂရမိတယ္။။။
ဘုရားသခင္က ေျမႀကီးမွဳန္ ့ေတြနဲ ့ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ ငတက္ျပားရဲ ့ လူသားဘ၀အစမွာ ဘုရားသခင္ရဲ ့အမွဳေတာ္ကုိထမ္းေဆာင္တဲ့ ဖခမည္းေတာ္ခ်စ္ခဲ့ရတဲ့ သားေတာ္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆည္းစိမ္ေလာဘရမၼက္ေတြ၊ အာဏာေတြယစ္မူးလာတဲ့တေန ့မွာ ဘုရားသခင္ရဲ ့ေက်းဇူးေတာ္ကုိ မသိေတာ့သလုိ မိမိရဲ ့လူမ်ိဳးေတြကုိပါ သစၥာေဖါက္သြားခဲ့တယ္။ ဒီ့အတြက္ ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ ့အျပစ္ေပးျခင္းကုိ မလႊဲဧကန္ခံရမွာေသခ်ာတယ္။ 

အမ်ိဳးသားသစၥာေဖါက္တဦးအေနနဲ ့ငတက္ျပားႀကီးအပါအ၀င္ သူ ့ရဲ ့သားစဥ္ေျမးဆက္ေတြ  ႀကိမ္ဆုိျခင္းကုိခံရၿပီး ႀကိမ္စာသင့္မွာေသခ်ာတယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ ့ေက်းဇူးေတာ္ကုိလည္းေမ့၊ ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ ့ေက်းဇူးတရားကုိလည္း ေမ့ေနတဲ့ ယခင္ကတရားေဟာဆရာ ၊ယခုသူခုိး ငတက္ျပားႀကီးပဒုိေအာင္ဆန္းတေယာက္ သူ ့ရဲ ့ဘ၀ေနာက္ဆုံးေန ့ရက္ေတြကုိ သူရာပုလင္းေတြနဲ ့ေန ့စဥ္အဖၚျပဳၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးမယ့္ ေန ့ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနေလလွ်က္...

Klohtoobaw statement on Drug from Thai launch_25-4-2012_

Klohtoobaw statement on Drug from Thai launch_25-4-2012_

Sunday, April 29, 2012

မယ္လစခန္း မီးေလာင္မႈသတင္း

မယ္လစခန္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲ၌ မီးေလာင္ခဲ့ရာ ေကာ္သူးေလ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာသင္ေကာလိပ္ေက်ာင္း၀င္းတခုလံုး ေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့သည္။

မယ္လစခန္း မီးေလာင္မႈဓါတ္ပံုသတင္း

မယ္လစခန္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲ၌ မီးေလာင္ခဲ့ရာ ေကာ္သူးေလ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာသင္ေကာလိပ္ေက်ာင္း၀င္းတခုလံုး ေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့သည္။

EU praises Myanmar's democractic shift

April 28 - The European Union's foreign affairs chief, Catherine Ashton, meets with Myanmar opposition leader Ann San Suu Kyi as the bloc lifts sanctions on the Southeast Asian state. Andrew Raven reports.

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ရဲ့ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြဟာ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မဟုတ္ဘူး။ ေပါ့ပ်က္ပ်က္မဟုတ္ဘူး။ အေပၚယံေၾကာမ ဟုတ္ဘူး။ ေနခ်င္သလိုေန။ ေျပာခ်င္သလိုေျပာ။ လုပ္ခ်င္ သလိုလုပ္တဲ့လူေတြဟာဘယ္ေတာ့မွ်ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕လယ္ လူသတ္မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ

ဓာတ္ပံု+သတင္း - ဧရာ၀တီ
မေန႔တုန္းက ရတနာကုန္သည္ ေစာစံၿငိမ္း ဆုိသူ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က ေနအိမ္မွာ သတ္ျဖတ္ခံရျပီး၊ ဒီအမႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ ဖမ္းမိထားတယ္လုိ႔ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ေျပာလုိက္ပါတယ္။

မဲေဆာက္ရဲက ဒီေန႔မွာဘဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ၂ ဦး ဆုိသူကုိလည္း ျပသခ့ဲပါတယ္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ လုိ႔ ရဲက စြပ္စဲြထားသူေတြကေတာ့ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ဇနီးသည္ နန္းႏုဒီး၊ မဲေဆာက္-ျမ၀တီ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားေအာက္က ေရလယ္ကၽြန္းမွာ က်က္စားတဲ့ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ေမာင္ေအာင္ကိုဦး ဆုိသူတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ကုိ အျပီးသတ္ စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးရင္ တရားစြဲသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉးႀကီး ရဲဗိုလ္မႉး ေအကလပ္ အင္ထလစစ္က ဆိုပါတယ္။လူသတ္မႈမွာ ပါ၀င္တာ သူတုိ႔ ၂ ဦးတည္း မဟုတ္ပါဘူး တ့ဲ။

ရဲစခန္းမွာ ေအာင္ကိုဦး ေျပာသြားတာကေတာ့ ”မဲေဆာက္က လူတဦးကို သတ္ေပးဘို႔ ျမန္မာဘုန္းႀကီးတပါးက လာငွားလို႔ သြားတာ ျဖစ္တယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။

အမႈမွာပါရိွတဲ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆုိသူကို မဲေဆာက္ရဲက "သဲလြန္စရရိွထားၿပီ" လို႔ ဆုိပါတယ္။

ေမာင္ေအာင္ကိုဦး ဘယ္လုိ ဖမ္းမိတာလဲ?

"သတ္ၿပီးတာနဲ႔ အိမ္ရွင္ မိန္းမက က်ေနာ့ကို တိုက္အေပၚထပ္မွာဘဲ ပုန္းေနခိုင္းတယ္" လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

အဲဒီ အိမ္ေပၚမွာဘဲ ပုန္းေနရာကေန မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ထိုင္းရဲက ဖမ္းမိခဲ့တာပါ တ့ဲ။

နန္းႏုဒီးကေတာ့ ဘာေျဖာင့္ခ်က္မွမေပးေသး ဘူးလို႔ ရဲက ဆုိပါတယ္။

ဒီအမႈ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ အားလံုး ၿပီးစီးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ မဲေဆာက္ရဲက ဆုိေပမဲ့ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ေမးျမန္းခ်က္ေတြကိုေတာ့ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရိွပါဘူး။

အသက္ ၅၀ အရြယ္ ေသဆံုးသူ ေစာစံၿငိမ္းဟာ သမီးပ်ိဳသားပ်ိဳ ၃ ဦးရိွၿပီး မဲေဆာက္ေစ်းမွာ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ဆိုင္ႀကီး ဖြင့္ထားပါတယ္။

ေသဆံုးသူရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတဦးက သူတို႔ လင္မယားၾကားမွာ အငယ္အေႏွာင္း ထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ မၾကာခဏ ျပႆနာေတြျဖစ္ေလ့ရိွတယ္ တ့ဲ။ ဒါေပမဲ့ ျပႆနာရဲ႕အရင္းခံကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ၾကပါဘူး။

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕လယ္က "ေက်ာင္းႀကီး" ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာထားတဲ့ ကိုစံၿငိမ္းရဲ႕ ရုပ္ကလာပ္ကိုေတာ့ ဒီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ေျမခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားအေရး လ၀က အရာရွိမ်ား ထုိင္းမွာ႐ုံးထိုင္ၿပီ


27, 2012 5:53 pm
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံး ၅ ေနရာ ဖြင့္လွစ္၍ ယခု လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ထုတ္ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ ဒု အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ယာယီႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိမ္းႏုေရာင္ လက္မွတ္ကို ျပသေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Bangkok Post)
ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ဘန္ေကာက္၊ မဟာခ်ဳိင္း၊ စမြတ္ပရာကန္၊ စူရက္ဌာနီႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး႐ုံးတာ ၀န္ခံ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား တရား၀င္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္အားျဖင့္ သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ႐ုံးလာဖြင့္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“အလုပ္သမားေတြ တရား၀င္ လက္မွတ္ ရွိၿပီဆုိရင္ အႏွိမ္မခံရေတာ့ဘူး၊ ထိုင္း ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြေတာင္းဆိုလို႔ရ လာမယ္၊ နယ္စပ္မွာ သြားလုပ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ အဆင္ေျပေအာင္ လာလုပ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ထုိင္းလူ၀င္မူႀကီးၾကပ္ေရး(လ၀က) တို႔က အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာ၂ ႏွစ္ ထုတ္ေပးျခင္း မ်ား ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္႐ုံးထိုင္သူမ်ားသည္ လ၀က အရာရွိမ်ား ျဖစ္ၿပီး တ႐ုံးတြင္ အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦးခန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ထုတ္ေပးသည့္ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္စာအုပ္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ဘတ္ေငြ ၅၅၀ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္မွာ အနီေရာင္ ျဖစ္သည္။
တရား၀င္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ အစိမ္းႏုေရာင္ရွိ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ မ်ားကုိလည္း ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီး လတ္တေလာ ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ယာယီ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး ႐ုံးတြင္ ကပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကာ္ျငာကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - သန္းထိုက္ဦး / ဧရာ၀တီ)
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၀၉ ႏွစ္ အထိ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ရေနာင္း၊ မဲေဆာက္၊ မယ္ဆိုင္ စသည့္ ေဒသမ်ား၌ ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေပါင္း ၇၅၀၀၀၀ အထိ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ ဒု အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာအလုပ္သမား ၇ သိန္းခြဲ ခန္႔မွာ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ဆဲ ျဖစ္္ၿပီး အေထာက္ အထား မရွိသူ ၅ သိန္းခန္႔သည္လည္း ယင္း ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ေသခ်ာတာကေတာ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္၊ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူေတြက ၂ သန္းေလာက္ရွိတာကိုး အေထာက္ အထားနဲ႔ တင္ျပႏုိင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းရတာ ပိုလြယ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေထာက္အထားမရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြကေတာ့ အခုအထိ အခက္အခဲေတြရွိေနဆဲပဲ”ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ဆက္ေျပာသည္။

မဲလဒုကၡသည္စခန္းမွ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းမီးေလာင္ေကအိုင္စီမွ............

ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ ထမ့္ေဆာင္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ဇုံ(စီ-၀မ္း)တြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲတြင္ ေကာ္သူးေလ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ က်မ္းစာသင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြင္း မီးေလာင္ခဲ့ရာ ရိကၡာဂုိေဒါင္၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ က်မ္းစာေက်ာင္းရွိ အေဆာက္အအံုအားလံုး မီးထဲ ပါသြားသည္ဟု သိရသည္။

ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕သူ မယ္လစခန္း က်မ္းစာေက်ာင္းဆရာမ ေနာ္တာမလာေဖာက “မီးက ေတာ္တာ္ျပင္းတယ္။ က်မတို႔ ေက်ာင္းမွာ ဘာမွ မယူႏိုင္ဘူး။ မီးထဲ အကုန္ပါသြားတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာေကာ၊ အတီးအမႈတ္ တူရိယာေတြကအစ
ဘာမွ မယူ ႏိုင္ခဲ့ဘူး။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ပြားသည့္ မီးေလာင္မႈသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း က်မ္းစာ ေက်ာင္းအ၀င္းရွိ ေက်ာင္းအုပ္အိမ္၌ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ရာခဲ့ရာမွ စတင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း သူမက ဆက္ေျပာ သည္။

က်မ္းစာေက်ာင္း၀င္း၌ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ေနအိမ္ႏွင့္ ဧည့္အိမ္ အပါအ၀င္ စာသင္ခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စားဖို၊ ေဘာ္ ဒါေဆာင္၊ အတီးအမႈတ္ စသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ တလံုးမက်န္ မီးထဲပါသြားသည္ဟုလည္း ဇုံစီတြင္ ေနထိုင္သူ ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။


မယ္လဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ဇံု(စီ-1) အပါအ၀င္ နီးစပ္ရာ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားက ၁နာရီၾကာေအာင္ ေလာင္ကၽြမ္းသည့္ မီးကို သြားေရာက္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ၾကၿပီး မီးအရွိန္ ေလွ်ာ့က်သြားမွသာ ထိုင္းမီးသတ္ကား၊ ထိုင္းရဲမ်ားႏွင့္ စခန္းဆိုင္ရာ ထိုင္းလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

“မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူေတြေတာ့ မရွိဘူး။ ပ်က္စီး႐ံႈးဆံုးခဲ့ရတဲ့ ပစၥည္းတန္ဖိုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အေသးစိတ္ မသိ ရေသးဘူး။”ဟု မယ္လစခန္း ဥကၠဌ ေစာထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က မယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္တစ္လံုး၊ ႏွစ္လံုးအ ထိသာ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ယခုလို ႀကီးမားသည့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မယ္လစခန္းရွိ လူငယ္တစ္ဦးက “မီးၫႊန္႔ကေတာ့ က်ဳိးသြားေပမဲ့ ေလာင္စေလးေတြ နည္းနည္းေတာ့ ရွိေသးတယ္။ လူတစ္ေယာက္ေတာ့ မီးသတ္ရင္း ထိခိုက္မႈရွိတာ ေတြ႕လိုက္တယ္”ဟု ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီခြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္း ၇ခုရွိသည့္အနက္ မယ္လဒုကၡသည္စခန္းသည္ အႀကီးဆံုး ဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ လူဦးေရ ၄၉,၀၀၀ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ-ေကအာရ္စီ၏ ဇန္န၀ါရီထုတ္ မွတ္တမ္းအရ သိရ သည္။

မယ္လစခန္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ရွိ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၅၇ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္ဟု ထိုင္း-ျမန္မာနယ္ စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ၫႊန္႔ေပါင္းအသင္း-TBBC ၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ရက္က အုန္းဖ်န္ဒုကၡစခန္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အိမ္ေျခ ၅၆၆လံုး ေလာင္ကြ်မ္းကာ ၅၁၅လံုးမွာ ဖ်က္ဆီးခဲ့ ရၿပီး မီးေဘးဒုကၡသည္ ၄၄၀၀ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။