Friday, August 31, 2012

Black List ေတြကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အရာရာလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့

Black List ေတြကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အရာရာလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီစာရင္းက ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခု ျဖစ္ခ့ဲပုံပါပဲ။ "အရပ္သား"အစုိးရ တက္လာျပီး တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ ဒီစာရင္းကုိ တည္းျဖတ္ျပီး ဖယ္လုိက္တ့ဲနာမည္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။

နာမည္ေတြကုိ ဘယ္ကာလတုန္းက ဘာေၾကာင့္ ဒီစာရင္းထဲ ထည့္ရသလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးမထားပါ။စာရင္းထဲကေန အထုတ္ခံရသူေတြထဲက ထင္ရွားသူတခ်ဳိ႕771 Vicky Bowman - British.
(ပန္းခ်ီထိန္လင္းရဲ႕ ဇနီး။ ျဗိတိသွ်သံအမတ္ေဟာင္း)


496 Maureen Aung Thwin - USA(Ex-Myanmar)
(ေဒၚမုိရင္းေအာင္သြင္ - director of the Burma Project/Southeast Asia Initiative at the Open Society Foundations)
http://2.bp.blogspot.com/-fog_jOnfU3k/UDxBT5JYuUI/AAAAAAAAY4o/Hvgx7qf5934/s400/0%2Bnpd5.jpg
69 Moe Thee Zon(a) Moe Thee (a) Myo - USA citizen (Ex-
(ဦးမုိးသီးဇြန္)
http://www.shanland.org/oldversion/Hso%20Khanfa.jpg
741 Tiger Yawnghwe - -
(စ၀္ေဆခန္ဖ၊ ၂၀၀၅ မွာ ေၾကညာ ဖဲြ႔စည္းတ့ဲ Federal Shan Government အႀကီးအကဲ)

136 Aung Bala - USA
(သတင္းစာဆရာ ေအာင္ဗလ ေခၚ ေၾကးမုံဦးေသာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္)


141 Aye Kyaw, Dr - Myanmar
(သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၊ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္း အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္)

http://2.bp.blogspot.com/_OHlABzvEAj0/SMIK0Jux23I/AAAAAAAAAAc/65qNfX8iE_k/S220/salai.photo2008.JPG
636 Salai Tun Than - Myanmar:
(ပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာ ဆလုိင္းထြန္းသန္း)


53 Kyi May Kaung - Ex-Myanmar
(ေဒၚၾကည္ေမေကာင္း)


497 Mawdsley, James Rupert Rsusell - British
856 Mr. James Rupert Russell Mawdsley 017977406 ။
950 Mr. James Rupert Russell Mawdsley PP.7400821372 PP.028097029 ။
(ျမန္မာျပည္မွာ သုံးႀကိမ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရဖူးသူ ျဗိတိသွ်လူမ်ဳိး)

468 Lintner, Bertil - Sweden
1134 Mr. Bertil Lintner - နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္
(စာနယ္ဇင္းဆရာ ဘာေတးလင့္တနာ)

185 Bo Bo Kyaw Nyein - USA
188 Bo Bo Kyaw Nyein - Ex-Myanmar
(ဦးဘုိဘုိေက်ာ္ျငိမ္း)2 Aris, Alexander - British
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သားႀကီး)

3 Aris, Kim - British
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သားငယ္)

Black List ေတြကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အရာရာလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့

Black List ေတြကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အရာရာလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ့ဲတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီစာရင္းက ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခု ျဖစ္ခ့ဲပုံပါပဲ။ "အရပ္သား"အစုိးရ တက္လာျပီး တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ ဒီစာရင္းကုိ တည္းျဖတ္ျပီး ဖယ္လုိက္တ့ဲနာမည္ေတြကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။

နာမည္ေတြကုိ ဘယ္ကာလတုန္းက ဘာေၾကာင့္ ဒီစာရင္းထဲ ထည့္ရသလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးမထားပါ။စာရင္းထဲကေန အထုတ္ခံရသူေတြထဲက ထင္ရွားသူတခ်ဳိ႕771 Vicky Bowman - British.
(ပန္းခ်ီထိန္လင္းရဲ႕ ဇနီး။ ျဗိတိသွ်သံအမတ္ေဟာင္း)


496 Maureen Aung Thwin - USA(Ex-Myanmar)
(ေဒၚမုိရင္းေအာင္သြင္ - director of the Burma Project/Southeast Asia Initiative at the Open Society Foundations)
http://2.bp.blogspot.com/-fog_jOnfU3k/UDxBT5JYuUI/AAAAAAAAY4o/Hvgx7qf5934/s400/0%2Bnpd5.jpg
69 Moe Thee Zon(a) Moe Thee (a) Myo - USA citizen (Ex-
(ဦးမုိးသီးဇြန္)
http://www.shanland.org/oldversion/Hso%20Khanfa.jpg
741 Tiger Yawnghwe - -
(စ၀္ေဆခန္ဖ၊ ၂၀၀၅ မွာ ေၾကညာ ဖဲြ႔စည္းတ့ဲ Federal Shan Government အႀကီးအကဲ)

136 Aung Bala - USA
(သတင္းစာဆရာ ေအာင္ဗလ ေခၚ ေၾကးမုံဦးေသာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အသက္ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္)


141 Aye Kyaw, Dr - Myanmar
(သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၊ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္း အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္)

http://2.bp.blogspot.com/_OHlABzvEAj0/SMIK0Jux23I/AAAAAAAAAAc/65qNfX8iE_k/S220/salai.photo2008.JPG
636 Salai Tun Than - Myanmar:
(ပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာ ဆလုိင္းထြန္းသန္း)


53 Kyi May Kaung - Ex-Myanmar
(ေဒၚၾကည္ေမေကာင္း)


497 Mawdsley, James Rupert Rsusell - British
856 Mr. James Rupert Russell Mawdsley 017977406 ။
950 Mr. James Rupert Russell Mawdsley PP.7400821372 PP.028097029 ။
(ျမန္မာျပည္မွာ သုံးႀကိမ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရဖူးသူ ျဗိတိသွ်လူမ်ဳိး)

468 Lintner, Bertil - Sweden
1134 Mr. Bertil Lintner - နိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္
(စာနယ္ဇင္းဆရာ ဘာေတးလင့္တနာ)

185 Bo Bo Kyaw Nyein - USA
188 Bo Bo Kyaw Nyein - Ex-Myanmar
(ဦးဘုိဘုိေက်ာ္ျငိမ္း)2 Aris, Alexander - British
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သားႀကီး)

3 Aris, Kim - British
(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သားငယ္)

Names Blacklist Removed Burma_Myanmar .m4v


From Rayong to Dawei: lesson from Thai industry negative impact


Karen Grammar - ကရင္ သဒၵါစာအုပ္

Karen grammar _klo tha nu_

Black List မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စာရင္း

 နာမည္ပ်က္စရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပး လိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စာရင္းမွာေတာ့ ျပည္ပေရာက္ NCGUB ညြန္ ့ေပါင္းအစုိးရ ေဒါက္တာစိန္၀င္း အပါအ၀င္  ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ ့၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ ့ပါ၀င္တာေတြ ့ရပါတယ္။  သမၼတရုံး၀က္ဆိုဒ္မွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ Black List မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စာရင္း မွာ ေနရပ္လိပ္စာ၊ နာမည္ နဲ ့ အတူ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လူေပါင္း(၉၃၅)ဦး ရဲ ့အမည္စာရင္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
 Black List

Thursday, August 30, 2012

Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under Assault in Karen State, Burma - Aug 2012

burma-karen-rpt-ltr-2012

ကရင္ျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ

အစိုးရက ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳေနေသာ္လည္း ကရင္ ျပည္ နယ္ အတြင္းရွိ မိသားစုမ်ား၏ သံုးပံု တပံုခန္႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ တဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္ပစ္ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူတခ်ဳိ႕ကုိ ကရင္ျပည္နယ္တေနရာတြင္ ယမန္ႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္။ ျပည္တြင္း ၌ တိမ္းေရွာင္ ေနသူမ်ား ရိွသက့ဲသုိ႔ နယ္စပ္ေဒသ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွေနသည္ (ဓာတ္ပံု – FBR)

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Physicians for Human Rights(PHR) အဖြဲ႔က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္“Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under Assault in Karen State, Burma” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးကုိ ေမးျမန္း၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို ၆၆၅ ဦးကုိ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစ ခံရျခင္း၊ ေပၚတာ ထမ္းေပးရျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္း လင္းေပးရျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံခ်ိန္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္း ၉၃ ခုကုိ ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အစီရင္ခံစာ၌ အစိုးရ စစ္တပ္၏ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ အၾကား အေျခအေနတင္းမာေနေသာ ေနရာမ်ားထက္ ၈ ဆ နီးပါး ပိုမ်ားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ က ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား လုပ္ျပေနေသာ္လည္း အစိုးရ စစ္တပ္ ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက ကရင္ျပည္သူမ်ားကို ေျခာက္လွန္႔ေနေၾကာင္း လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)ႏွင့္ အစိုးရ တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

လတ္တေလာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အႏွ႔ံအျပားႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ အစိုးရ စစ္အေျခစိုက္ စခန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၈ ခုျဖင့္ အခိုင္အမာ တပ္ခ်ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အရပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္က ၎တို႔အား အတင္းအက်ပ္ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ ခိုင္းျခင္း၊ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ သြားလာေရးတို႔ကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားေနရသည္”ဟုလည္း အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

PHR က အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း(FCCT) တြင္ ယမန္ ေန႔ က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ (KHRG)မွ Khu Khu Ju က ကရင္ ေဒသခံမ်ား ၏ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရျခင္း အပါအ၀င္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔ အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတယ္၊ ေဆြးေႏြးေနတာက ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလြယ္တကူ ဖန္တီးေပးမွာ မဟုတ္ ဘူး၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန တိုးတက္လာေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု Khu Khu Ju က ဆက္ေျပာသည္။

PHR အစီရင္ခံစာ၌ တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ တ၀ိုက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ားကို လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ သြားလာေရး ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း တျခားေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေနရာမ်ားထက္ ၂ ဆမွ ၈ ဆ အထိ ပမာဏာ ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ကမၻာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO)အေနႏွင့္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ကရင္ျပည္ နယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားထံသို႔ပါမက်န္ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစ ခံရသူမ်ား အေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း PHR က တိုက္တြန္းထားသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/18874

From Map Ta Phut to Dawei, Aug 27, 2012 by Kwe Ka Lu


ကရင္လူမ်ိဴးႏွင့္ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး (မွတ္စုတုိ)

Karen Chronology _Karen_

က်ေနာ္တုိ ့ႏွင့္အတူ ရွင္သန္ေနရမည့္ ေစာဘဦးႀကီး၏ အဖုိးတန္စကားမ်ား

Ba Oo Gyi for press _Karen_

သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ မ်က္နာၾကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံမ်ားညံ

August 29, 2012

ေမာင္ေအး

ျမန္မာ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ အျပစ္ရွိ၍ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံရ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ မ်ားကို သမၼတ အာဏာကို အသုံုးျပဳျပီး တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပး ေနေသာ္လည္း ေထာင္ခ်ခံ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုမူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ျပန္လည္ လႊတ္မေပးသျဖင့္ ယခုအခါ  သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကို မ်က္နာၾကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုလွ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ေမာင္ေတာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိက ၾကိဳးကိုင္ခဲ့သူမ်ားဟု တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ျပီး ေထာင္ (၂)  ႏွစ္မွ (၆) ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ ( ၂) ဦးအား  သမၼတ အမိန္႕ျဖင့္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁၁ နာရီက ဘူးသီးေတာင္ေထာင္ထဲမွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပး ခဲ့သည္။
သမၼတ အမိ္န္႕ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ေထာင္ (၆) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူ UNHCR ၀န္ထမ္း ေဒၚခ်ိဳေလးမာခါတုန္၊ ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕မွ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံထားရသူ ခင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ ေမာင္ခင္ေဇာ္တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

သူတို႕အား ဇြန္လအတြင္းက ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္ သက္သည္ဟုဆိုကာ ပုဒ္မ ၁၅၃-က၊ ၄၃၆၊ ၁၄၈၊ ၅၀၅ (ဂ)၊ အေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) ည တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ၾသဂုတ္စ္လ ၂၄  ရက္ေန႕က  ေမာင္ေတာခရိုင္ တရားရံုး တရားသူၾကီး ဦးခင္ေဇာ္မွ ပုဒ္မ ၄၃၆ ၊ ပုဒ္မ (၁၀၉)၊ ၅၀၅ (ဂ) တို႕ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီးခ်မွတ္ခ့ဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အိမ္မ်ားကို မီးရွိဳ႕၊ လူသတ္မူမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး လံုေဆာ္သူမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က  မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားကို ေၾကာက္သျဖင့္ တစ္ေယာက္ မက်န္ေအာင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္  ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ မေက်နပ္မူမ်ား တိုးပြားေနကာ ခံျပင္း ေဒါသထြက္ေနေသာ ရခိုင္မိသားစု အမ်ားအျပားမွာ ယမန္ေန႕က တစ္ညဥ္႕လံုး မအိပ္ၾကဘဲ အိမ္ေရွ႕တြင္ စုရံုးေနခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ယမန္ေန႕ညေန (ၾသဂတ္စ္လ ၂၈ ) ရက္ေန႕ညတြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ ရခိုင္မ်ားမွာ ညမအိမ္ဘဲ မိမိ အိမ္ ေရွ႕တြင္ စုရံုးေနၾကေၾကာင္း ျမိဳ႕ခံမ်ားကလည္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
“ က်မတို႕က  ေတာ္ေတာ္ကိုေဒါသထြက္ပါတယ္။ အခု သမၼတရဲ႕ လုပ္ရပ္ကိုလည္း က်မတို႕ နားမလည္ေတာ့ဘူး။ အခု လုပ္ရပ္ဟာ အစိုးရ ဆိုသူေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လစာကို စားျပီး ဘဂၤလီေတြအေပၚမွာ ကြ်န္ခံေနတဲ့ သေဘာသက္ ေရာက္ေနတယ္။ က်မတို႕ ဒီလို လုပ္ရပ္ အေပၚ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု သမၼတ လုပ္ရပ္အေပၚ အထူး ေဒါသထြက္ေနေသာ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ အမည္မေဖၚလို  အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာသည္။
ယခုကဲ့သို႕ အစိုးရမွ လြတ္ေပးလိုက္သည့္အေပၚ  ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ တျခားအိမ္ရွင္မတဦးကလည္း နိရဥၥရာသို႕ ယခုလို႕ေျပာသည္။
“ဒီလိုဆိုေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ကို က်မတို႕ျပန္ ေမးရမယ္။ သူေျပာတဲ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ ဘာ ကို ေျပာတာလည္းေပါ့။ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ က်မတို႕ ရခိုင္ေတြ အတြက္ သက္သက္ ေျပာတာ လား။ အခုလို ရာဇ၀တ္မူ က်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကို တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ လႊတ္ေနေတာ့ အခု ေမာင္ေတာမွာ လူေတြ အရမ္း စိုးရိမ္မူတိုးလာေနၾကပါျပီ။ က်မကိုလည္း အိမ္ကလူေတြက ဒီမွာစိတ္ မခ် ရတဲ့အတြက္ က်မကို ရန္ကုန္ကို ပို႕မယ္လို႕ေျပာတယ္။ က်မ လံုး၀စိတ္မေကာင္းဘူး။ ေမာင္ေတာက ကိုယ့္အိမ္ မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနခ်င္တယ္။ ရန္ကုန္မွာ သားသမီးေတြရွိေပမဲ့ ကိုယ့္အိမ္မွာဘဲ ေနခ်င္ တယ္။ မသြားခ်င္ဘူး” ဟု ဆိုသည္။
ယခုကဲ့သို႕ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျပီး အစိုးရမွျပန္လည္ လြတ္ေပးေနသည့္အတြက္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕ရွိ ေဒသခံ ရခိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘ၀လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ဆိုင္ပိုင္ရွင္တဦးက ေျပာသည္။
“ေသာၾကာေန႕ကမွ ေထာင္ ၆ ႏွစ္ခ်တယ္။ ၅ ရက္ေတာင္မၾကာဘူး ျပန္လြတ္သြားေတာ့ မနက္ဖန္ ေမာင္ေတာတျမိဳ႕လံုးမွာ “အိမ္ေရာင္းမည္” လို႕ကပ္မယ္။ ဒီက အိမ္ေတြေရာင္းျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရန္ ကုန္ကို ေျပာင္းဖို႕ စီစဥ္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဘ၀လံုျခံဳမႈမရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေမြးတဲ့ ေျမကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ စြန္႕ျပီး သြားရေတာ့မယ္ ” ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာျမိဳ႕ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္မွ လူၾကီးတဦးကလည္း ယခုကဲ့သို႕ ျဖစ္လာမည္ဟု သူ႕အေနႏွင့္ ေမ်ာ္လင့္ မထားေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႕ေျပာသည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႕ မနက္ ၁၁ နာခန္႕ကတည္းက ဒီသတင္းကိုၾကားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေထာင္ဒဏ္ခ်ထား တဲ့ သူကို ဒီလို ခ်က္ခ်င္းၾကီး လြတ္ေပးမယ္လို႕ မထင္ထားဘူး။ ေသာၾကာေန႕က အျပစ္ခ်တယ္။ ဒီ ေန႕ျပန္ လြတ္ေပး တယ္ဆိုေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္က သိပ္ရက္စက္တယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ကို တေယာက္မွ မေၾက နပ္ဘူး။ ရခိုင္ေတြ ဒီက ထြက္သြားေအာင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က လုပ္ေနတာလားလို႕ စဥ္းစားမိတယ္”  ဟု ဆိုသည္။
မနက္ဖန္တြင္လည္း တျခား INGO ၀န္ထမ္းတဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္ကို လြတ္ေပး မည္ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕ တြင္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။
ရခိုင္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံျခား အန္ဂ်ီအိုမ်ားကို အကာအကြယ္ယူျပီး အဓိက ၾကိဳးကိုင္ လံု႕ေဆာ္ လူပ္ရွားခဲ့ၾကသူမ်ားဟု ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ယံုၾကည္ ထားသူမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ သူ၏ အမိန္႕အာဏာျဖင့္ ယခုအခါ အားလံုးကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုမူ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖိႏွိပ္ ညွဥ္းပမ္း ရက္စက္မူ၊ ရိုက္ပုတ္ အႏိုင္က်င့္မူမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အျပင္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကိုလည္း တစ္ေယာက္မွ ျပန္မလႊတ္ဘဲ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္  ေထာင္ခ်ေနျပီး  ယခုအခါ ေထာင္ခ်ခံရသူ အေရအတြက္မွာ (၆၃)ဦးထိ ရွိသြားျပီ ျဖစ္သျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ရပ္ အေပၚ “ မ်က္နာၾကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါေသာ လုပ္ရပ္″ အျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက  ေျပာဆို ေ၀ဖန္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိပါသည္။

ျမန္မာအစုိးရမွ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေန ့ရက္ေရြ ့ဆုိင္းသည့္အေပၚ KNU ကရင္အမ်ိဴးသားအစည္းအရုံးသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

KNU's Press Release on Gov's Postponement Burmese _2_

ေတာင္ၾကီးျမဳိ ့မွာ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေလး အုပ္စုဖြဲ႕ ရုိက္ခံရ၍ ေသဆုံး...

Tuesday, August 28, 2012

သစ္ထူးလြင္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမဳိ ့၂၂.၈.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ည ၁ဝ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ စာက်က္ဝိုင္းမွ ျပန္လာေသာ အထက (၇) ေက်ာင္းသာ ခြန္ေအာင္ခမ္းဦး အသက္(၁၆) ႏွစ္ ႏွင့္ ေအာင္သိန္းဦး (၁၆) ႏွစ္ ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား တုိ႕သည္ စာက်က္ဝုိင္းမွ ဆုိင္ကယ္ႏွင္ ျပန္လာစဥ္ အုပ္စုဖြဲ႕ ျပီး ဝုိင္းရုိက္ခံ ရေၾကာင္းသိရပါသည္။

၀ိုင္းရုိက္ခံရ ျပီးေနာက္ ည ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လွည့္ကင္းမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျပီး စပ္စံထြန္းေဆးရုံသုိ႔ ပုိ ့ေဆာင္ ေဆးကုသခဲ႔ပါသည္။

ထုိေနာက္ ၂၃.၈.၂၀၁၂ မနက္ ၁၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ မႏၱေလး ေဆးရုံၾကီးသုိ႕ ဆက္လက္ ပုိ ့ေဆာင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန ့ညေန ၇ နာ၇ီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ရုိက္ႏွက္ခံရမွဳ႕ ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ ေသဆုံးခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။

လတ္တေလာ အခ်ိန္တြင္ တရားခံပာု ယူဆရေသာ လူ(၃)ဦး အား ေခၚယူ စစ္ေဆးေနျပီး ပုဒ္မ ၁၈၇ မွ ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ ေတာင္ၾကီးျမဳိ ့ အမွတ္ (၂) ရဲ စခန္းတြင္ အမွဳ႕ ဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယခု ေသဆုံးမွဳ႕ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အမည္ အေဖၚလုိသူ ဆရာမ တစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုလုိ ေတာင္ၾကီးျမဳိ ့တြင္ အုပ္စုလုိက္ဝိုင္းရုိက္မွဳ႕မ်ား ယခင္ကလည္း ခဏခဏ ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိသည္ပာု သိရပါသည္။

ေသဆုံးသူ မိသားစုဘက္မွ အမွဳ ့ မွန္ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ရွိျပီး ေနာက္ေနာင္ ဒီလုိ အုပ္စုလုိက္ရုိက္ႏွက္မွဳ႕ မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးမွ ေျပာျပပါသည္။


ကရင့္ရုိးရာ ကဒတ္ဟင္းလ်ာအခုလို မိုးရာသီ၀ါေခါင္လမွာ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ထမင္း၀ိုင္းမွာ  ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ စားသုံးေနၾကတဲ့ ဟင္းလ်ာတမ်ဳိးကေတာ့ ကဒတ္ဟင္းလ်ာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

မေလးရွားမွာေတာ့ ဒီကဒတ္ဥေတြကို ရွာလို႕မလြယ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကရင္ၿပည္ကေန လွမ္းမွာရပါတယ္။ ဒီမနက္မွာေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္မွတဆင့္ ဘန္ေကာက္ကေန ေရာက္ရွိလာတဲ့
ကဒတ္ဥေတြကို MKO ရုံးမွာခ်က္ၿပီး ၀ါေခါင္လထမင္း၀ိုင္းကို ေဖၚေဆာင္စားသုံးၾကပါတယ္။ကဒတ္ဟင္းကို အလြယ္တကူ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ပါတယ္။
 ၁။ သင့္ေတာ္သေလာက္ေရကိုအိုးထဲထည့္ၿပီး ငါးပိအနည္းငယ္ထည့္ကာ အရင္ၾကဳိရပါတယ္။
၂။ ဆူပြက္လာတဲ့အခါ စပါးလင္ႏွစ္ဥနဲ႕ အသင့္ေထာင္းထားတဲ့ ျငဳတ္သီးစိမ္း၊ ၾကက္သြန္ နီ/ျဖဴေတြကို
ထည့္ရပါတယ္။
၃။ ၿပီးလွ်င္ လွီးထားၿပီးသား ကဒတ္ဥကို ထည့္ၿပီး အနည္းငယ္ေမႊေပးရပါတယ္။
၄။ ငါးမိနစ္ခန္႕ၾကာၿပီးေသာအခါ ငါးစိမ္း(သို႕) ပုဇြန္တမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထည့္ၿပီး ဟင္းခတ္အခ်ဳိမႈန္႕နဲ႕ ဆားကို
သင့္ေတာ္သေလာက္ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။
၅။ ၿပီးလွ်င္ ပင္စိမ္းရြက္နဲ႕ အုပ္လိုက္ပါက ဟင္းေကာင္းတအိုး ရႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မူးယစ္ရာဇာ ေနာ္ခမ္းကို ၿမန္မာအစိုးရ သြားေရာက္စစ္ေဆး(ရုပ္သံ)


ျပန္ၾကား ေရး ၀န္ ရာထူး မွ ဦးေက်ာ္ဆန္း ဖယ္ရွားခံရ၊ မၾကာခင္ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည့္ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ တာ၀န္လႊဲေပးခံရျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ ့ အတြင္း မွာ ၀န္ႀကီး ကိုး ဦး နဲ ့ ဒု၀န္ႀကီး ေတြ ကို ေျပာင္း လဲ တာ၀န္ ေပး
မႈ ေတြ ျပဳ လုပ္ ေၾကာင္း  သမၼတ ရံုး မွ ယေန ့ တရား ၀င္  ေၾကျငာ မႈ ျပဳ ခဲ့ သည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၁၃  ရက္ ေန ့တြင္ စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သည့္ ျပန္ၾကား ေရး ၀န္
ႀကီး တာ၀န္ ကို ၾသဂုတ္ လ ၂ရ ရက္ ေန ့တြင္ ျမန္မာ အစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ အမိန္ ့ျဖင့္
ရပ္ နား ခံ ရ သည့္ ဦး ေက်ာ္ဆန္း မွာ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ေနရာ ကို ေျပာင္း လဲ တာ၀န္ ထမ္း
ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ဆန္း သည္ ့ျပန္ၾကား ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ ႀကီး ဌာ န ႏွစ္ ခု ကို ပူး တြဲ
တာ ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ ရ ၿပီး ယခု အခါ တြင္ မၾကာခင္ ဖ်က္ သိမ္း ေတာ့ မည့္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး
ဌာ န ၀န္ႀကီး တာ၀န္ ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ ရ ေတာ့ မည္ ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ ၏ ျပည္ေထာင္ စု အဆင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ကိုယ္ စားလွယ္ ေတာ္ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္
ေန သည့္ မီးရထား ၀န္ႀကီး  ဦးေအာင္မင္း မွာ သမၼတ ရံုး ၀န္ႀကီး မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္း လဲ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ အလုပ္ သမား ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ သည္ ျပန္ၾကား ေရး ၀န္ႀကီး ေနရာ သို ့ ေျပာင္း လဲ တာ
၀န္ ထမ္း ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။

ဦးေအာင္ၾကည္ သည္ ယခင္ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ ့ၾကား ဥ္ ဆက္ဆံ ေရး ၀န္ႀကီး
အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အတူ ပူး တြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲမ်ား
ျပဳ လုပ္ ခဲ့ ဖူးသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္း တာ၀န္စတင္ ထမ္းေဆာင္ ရမည့္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ဌာန
ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး သန္လွ်င္ ၿမိဳ ့ ရွိ သမ၀ါယမ တကၠသိုလ္ မွ သင္ၾကား ျပသသူ တစ္ဦး ထံ FNG မွာ
ဆက္ သြယ္ ေမးျမန္းရာ ” ကၽြန္ ေတာ္ တို ့ CO-OP တကၠသိုလ္ က ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္
ေရာက္မယ္ ဗ်ာ .. သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ဌာန က ေတာ့ မၾကာ ခင္ ဖ်က္ သိမ္း ၿပီး ၀န္ထမ္း ေတြ ကို တျခား
ဌာ ေတြ ကို ခြဲ ပို ့ မယ္ လို ့ ဒီလဆန္း ပိုင္း ကတည္း က ၾကား တာ ပဲ ဟု FNG ကို ေျပာ သည္။

ယေန ့ ေန ့ စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ ျပန္ သည့္ သမၼတ ၏ အစိုးရ အဖြဲ ့ ၀င္ ၀န္ႀကီး ရာထူးမ်ား ေျပာင္း လဲ သည့္ ေနရာဥ္ ဒု ၀န္ ႀကီး ၁၅ ဦး ကို လည္း အသစ္ ခန္ ့ အပ္ လိုက္ သည္ ပူး တြဲ ပါ ရွိသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ သတင္း နည္းပညာ ေလာက တြင္ ေရွ ့ေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳ ခဲ့ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး
ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ေဆာဖ္၀ဲ ေရး သြင္း မႈ ကၽြမ္းက်င္ သူ ေျမာက္ မ်ား စြာ ကို ေမြး ထုတ္ ေပး ခဲ့ သည့္
KMD ကြန္ ပ်ဴတာ သင္တန္း ေက်ာင္း အား တည္ ေထာင္သူ ဦးေသာင္းတင္ သည္ ဆက္ သြယ္ေရး
ႏွင့္ ေၾကး နန္း ဒုတိယ ၀န္ ႀကီး ျဖစ္လာ ခဲ့ သည္။

ယခင္ အလုပ္ သမား ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ ျပန္ၾကား ေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္လာ သည္ ကို သတင္း မီဒီ
ယာ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ ေျဖေရး မီဒီယာ အသိုင္း အ၀ိုင္း က ႀကိဳ ဆို ၾက သည္ ဟု သိရသည္။

ယေန ့ ျပဳ လုပ္ သည့္ ၀န္ ႀကီး မ်ား ေျပာင္း ေရႊ ့မ႕ႈ ဥ္ ေနာက္ ကြယ္ တြင္ ယခင္ ျမန္မာ စစ္ ေခါင္းေဆာင္
ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး အၿငိမ္းစား ဦးသန္း ေရႊ ရွိ မည္ ဟု သတင္း သမား အခ်ိဳ ့ က ယံုၾကည္ ၾက ၿပီး
သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ ၏ အစိုးရ သစ္ လက္ ထက္ တြင္ အေရး ပါ သည့္ ေျပာင္း လဲ မႈ တစ္ ရပ္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရာ ထူး မွ ဦးေက်ာ္ဆန္း ဖယ္ရွား ခံ ရသည့္ သတင္း သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ အစိုးရ ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ ေဟာင္း ႏွင့္ စစ္ေထာက္ လွမ္း ေရး အႀကီး အကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့ ကို ရာထူး မွ ဖယ္ရွား ၿပီး
ေနာက္ ျပည္ သူမ်ား စိတ္ ၀င္ စား မႈ အရွိ ဆံုး သတင္း ဟု FNG မွ သိရွိ ရသည္။

ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္းအေၾကာင္း

ေခြ်းတပ္သားမ်ား မွာ ပင္ပန္း ႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္ ၾကရသည္။
ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း
၁၉၄၂ ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ မွ စတင္၍ ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ က ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ယိုးဒယား − ျမန္မာ မီးရထားလမ္း ႀကီးသည္ လူသားမ်ား စြာ အသက္ စေတး ခဲ့ရသည့္ အတြက္ ေသမင္းတမန္ ရထား လမ္း အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား ၈၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္၊ မဟာမိတ္ တပ္သား ၁၀ဝ၀ဝ ေက်ာ္ တို့ အသက္ ဆံုးရံႈး ခဲ့ၾကသည္။ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ ျပီးစီး သည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ၂၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၄၃ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

သံျဖဴဇရပ္ မွ ဘန္ေပါင္သို႕
ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း သည္ ျမန္မာျပည္ ဘက္ျခမ္း တြင္ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕မွ စတင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသံုးဆူ ေတာင္ၾကား ကိုျဖတ္လ်က္ ယိုးဒယားနိုင္ငံ ဘန္ေပါင္(Ban Pong) ျမိဳ႕သို႕ ေဖာက္လုပ္ ခဲ့သည္။ ဘန္ေပါင္ ရွိ ဘန္ေကာက္ - စကၤာပူ မီးရထားလမ္း နွင့္ ဆက္သြယ္ ရန္ ျဖစ္သည္။ မိုင္ ၂၅၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားျပီး လမ္းခုလပ္ ေကြးျမစ္ေပၚ ၌ တံတား တစ္စင္း ကိုလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တံတား ေဆာက္လုပ္ရာ တြင္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား သာမက စစ္သံု့ပန္း အျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားေသာ မဟာမိတ္တပ္သား အမ်ားအျပား လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။
တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား
ျဗိတိသွ် တို့ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဆုတ္ခြာသြားသည့္ ၁၉၄၀-၄၁ ခုနွစ္တြင္ သံလမ္းမိုင္ စုစုေပါင္း (၂၈၅၂) မိုင္ ရွိသည့္ အနက္ ဂ်ပန္ တို႕က သံလမ္းမိုင္ (၃၀ဝ) ခန့္ ကို ျဖဳတ္ယူ၍ ျမန္မာ-ယိုးဒယား မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ သံလမ္း မိုင္ (၁၅၀)မိုင္ခန့္ ကို ရန္ကုန္ နွင့္ ေတာင္ငူ အၾကား ေဒြးလမ္း မွ လည္းေကာင္း၊ က်န္သံလမ္း (၁၅၀)မိုင္ခန့္ကို တံတားဦး -ျမင္းျခံလမ္းပိုင္းနွင့္ အျခားလမ္း ပိုင္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း ျဖဳတ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္(၄)ရပ္ရွိပါသည္။ ယင္းတို႕မွာလက္ရွိ တိုက္ခိုက္ေနေသာ မဟာအာရွ စစ္ပြဲႀကီး တြင္ ဂ်ပန္    တို့ ေအာင္နိုင္ေရး အတြက္ အထူး အေရးႀကီးေသာ လက္နက္ ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္မ်ား ကို အျမန္ဆံုး သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္နိုင္ေရး၊
ျမန္မာ့ ထြက္ကုန္ ဝင္ကုန္မ်ားကို အျမန္ဆံုး သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္နိုင္ေရး၊ျမန္မာနိုင္ငံ နွင့္    အျခား  နိုင္ငံ မ်ား လြယ္ကူစြာ မဟာမိတ္ ခ်စ္ၾကည္မႈ ျပဳလုပ္နိုင္ေရး၊စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ဆင္းရဲ က်ပ္တည္းလ်က္ ရွိရာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္ လုပ္ ျပီးစီး ပါက ျမန္မာျပည္ ခ်မ္းသာ လာေစေရး တို့ ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ အတြင္းဝန္ ဦးဘေစာ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထား လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အ တြက္ အလုပ္သမား စုေဆာင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
အလုပ္သမားစုေဆာင္းေရး
ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကို ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အဖြဲ့က တိုက္ရိုက္ေခၚယူ ငွါးရမ္းခဲ့ ၏။ ေရွးဦးစြာ အနီးဝန္းက်င္ ေဒသမ်ား ၌ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ခဲ့ေသာ္ လည္း မလံုေလာက္သျဖင့္ ၁၉၄၂ ခု ဒီဇင္ဘာ လ လယ္ခန့္ တြင္ ယာယီ ျမန္မာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးသို့ အကူအညီ ေတာင္းခံ ရေတာ့သည္။ သို့ျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ရံုး မွ ၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၄၂ တြင္ ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ေခြ်းနွင့္ ရင္းရသည့္ အလုပ္သမား တပ္ ႀကီးတည္ေထာင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
  ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္း ေၾကညာခ်က္ တြင္ အလုပ္သမား အင္အား ၂၀ဝ၀ဝ ခန့္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိမည့္ လစာ၊ ေနအိမ္၊ ေဆးဝါး စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားျပီး အလုပ္သမားတပ္သို့ ဝင္ေရာက္ၾကရန္ နွိုးေဆာ္ ထားပါသည္။
အခက္အခဲမ်ား
အလုပ္သမား စုေဆာင္းရာ ၌ ေတာင္ငူ၊ အင္းစိန္၊ ဟသၤာတ၊ ပုသိမ္၊ ထားဝယ္၊ ျမိတ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ သထံု၊ ပဲခူးနယ္မ်ားမွ စုေဆာင္းခဲ့ၾကရာ ၁၉၄၃ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ အထိ ၁၃၉၅၀ ဦး သာ စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့ သည္။ သို့ျဖစ္၍ လ်ာထားခ်က္၏ တစ္ဝက္မွ် သာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ စုေဆာင္း ရရွိထားသူမ်ား ထဲမွလမ္းခု   လပ္ တြင္ ထြက္ေျပး သြားၾကသူမ်ား မွာလည္း မနည္းလွေပ။ အလုပ္သမား ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ္ လည္း လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ကိစၥမွာ အခ်ိန္မီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေနသည္။ သို့ျဖင့္ အမွတ္ ၁၅ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္က နည္းလမ္း ရွာ ေဖြရေတာ့သည္။
လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရး
ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ သည္ ယခင္ အလုပ္သမား စုေဆာင္းေရး နည္းလမ္း ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထား လမ္း ေဖာက္ လုပ္ေရး တပ္ဖြဲ့ဝင္ မ်ား၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန နွင့္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးရံုး တို့ မွ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား ကို ဖိတ္ေခၚကာ ၁ မတ္ ၁၉၄၃ တြင္ လုပ္အားေပး အဖြဲ႕ ဖြဲ့စည္းေရး ကို ေဆြးေႏြ ခဲ့ၾကသည္။ ထို့ေနာက္ မတ္လ(၂)ရက္ေန့ တြင္ ဂ်ပန္ အမွတ္ ၁၅ တပ္မေတာ္ ၏တစ္ခ်က္ လႊတ္ အမိန့္ျဖင့္ ယိုးဒယား ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး မီးရထားလမ္း ေဖာက္ လုပ္ေရး အတြက္ လုပ္အား ေပး အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရး နွင့္ ပို့ေဆာင္ေရး အစီအစဉ္ ကို ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္။
ေခၽြးတပ္
၉ မတ္ ၁၉၄၃ တြင္ ဂ်ပန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖင့္ ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထား လမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ လိုအပ္မည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၃၀ဝ၀ဝေက်ာ္ ကို စတင္ စုေဆာင္း ပါသည္။ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ ေသြးတပ္(Blood Army) ျဖစ္သျဖင့္ မီးရထားလမ္း အလုပ္သမား တပ္ႀကီးကို ေခြ်းတပ္(Sweat Army) ဟု ေခၚ ဆိုၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဗမာ့ လက္ရံုး တပ္မေတာ္ ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုခဲ့၏။
နယ္ေျမအလိုက္ေခြ်းတပ္ အလုပ္သမားမ်ား စုေဆာင္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး နွင့္ ဆည္ေျမာင္းဌာန ဝန္ႀကီး က ခရိုင္ အသီးသီး မွ အေရးပိုင္ (ခရိုင္ဝန္) မ်ားကို စုေဆာင္းေရး အရာရွိ အျဖစ္ ခန့္အပ္ျပီး နယ္ပိုင္၊ ျမိဳ႕ပိုင္၊ သူႀကီး တို့မွ တစ္ဆင့္ စုေဆာင္းခဲ့သည္။ တို႕ဗမာ ဆင္းရဲသား အစည္းအရံုး ကိုလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေစခဲ့သည္။လုပ္အားေပး အလုပ္သမား တစ္ဦးလွ်င္ ရွာ ေဖြ စုေဆာင္းစရိတ္ ၁၇ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ စရိတ္ က်ပ္ နွစ္သိန္း တစ္ေသာင္းကို စစ္အုပ္ခ်ုပ္ေရး ဦးစီး ဌာန က ခရိုင္မ်ား သို႕ေပးခဲ့သည္။   ေခြ်းတပ္ အလုပ္သမား တို့၏လစာေငြ ကိုမူ တစ္လ ၃၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ ပါသည္။ သို့ေသာ္ ေလေၾကာင္းဗံုး ဒဏ္ၾကား မွ စုေဆာင္း ရသျဖင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ခဲ့ေပ။
စုေဆာင္းရရွိသူမ်ား
အလုပ္သမား နည္းပါးမႈၾကား မွ ကာလတို အတြင္း အလုပ္သမား ၃၂၂၀၄ ဦး စုေဆာင္း ရရွိခဲ့ရာ ပထမသုတ္ အျဖစ္ စတင္ ပို့လိုက္သည္။ သို့ေသာ္ ထြက္ေျပးသူမ်ား ေၾကာင့္ တစ္စတစ္စ ေလ်ာ့ပါး လာခဲ့ရာ ေမလ ၆ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာ အစိုးရ ဝန္ျကီးခ်ုပ္ က အမွတ္ ၁၅ ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန နွင့္ ညွိနွိုင္းကာ အလုပ္သမား ၂၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေခၚယူရန္ ျပင္ဆင္ရျပန္ ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ စုေဆာင္းစဉ္ က ခရိုင္ ကိုးခု သတ္မွတ္ ရွာေဖြ စုေဆာင္းခဲ့ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ အတြက္ ေက်ာက္ဆည္၊ မအူပင္၊ မင္းဘူး၊ ပခုကၠူ၊ သရက္ ငါးခရိုင္ ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ခဲ့သည္။ စုေဆာင္းေရး အရာရွိ ဦးေရကိုလည္း ယခင္က အလုပ္သမား တစ္ေထာင္အတြက္ တစ္ဦး က်ထားရွိရာမွ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေဆာင္းစဉ္ တစ္ရာလွ်င္ တစ္ဦးနႈန္း ေျပာင္းလဲ ထားရွိခဲ့သည္။ သို့ျဖင့္ ၁၇၆၁၅ ဦး ထပ္မံ စုေဆာင္း နိုင္ခဲ့ေလသည္။
တတိယ အႀကိမ္
မိုးတြင္းကာလ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ့ လိုက္ျဖစ္ေစ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ရွိေနရာ အမွတ္ ၁၅ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ မွ ေတာင္း ဆို ၍ ၁၉၄၃ ခု ဇူလိုင္လ တြင္ အလုပ္သမား ၂၀ဝ၀ဝ ထပ္မံ စုေဆာင္း ေပး ရျပန္ ပါသည္။ ဤတစ္ ႀကိမ္တြင္ ေရႊဘို၊ ကသာ နွင့္ မံုရြာ ခရိုင္မ်ား ကို ဦးတည္ စုေဆာင္း၏။ တတိယ အႀကိမ္ စုေဆာင္း ရာတြင္ အလုပ္ သမား အင္အား ၂၁၀၆၉ ဦး ထပ္မံ စုေဆာင္း ရရွိခဲ့သည္။
ေဟးဟိုးတပ္
ေဟးဟိုးတပ္ (Heiho) ေခၚ မ်ဳိးခ်စ္ တက္လူငယ္မ်ား အဖြဲ့ ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ ၌ ဖြဲ့စည္း ထား ရွိပါသည္။ ၂၀ ဧျပီ ၁၉၄၃ တြင္ ေဟးဟိုးတပ္ သို့ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ၾကရန္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတပ္မွာ အရံတပ္ဖြဲ့ တစ္ခု ျဖစ္ျပီးေခြ်းတပ္သား အလုပ္ သမား မ်ား စုေဆာင္းရာ ၌ အဓိက ေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား နွင့္ စစ္သံု့ပန္း မဟာမိတ္တပ္သားမ်ား ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေနစဉ္
စစ္သခၤ်ဳိင္း နွင့္ ျပတိုက္
သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕အနီးတြင္ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ျပ တိုက္ နွင့္ မဟာမိတ္ စစ္သခၤ်ဳိင္းတို့ တည္ရွိပါသည္။ စစ္သခၤ်ဳိင္းမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက က်ဆံုးခဲ့သည့္အဂၤလိပ္၊ ကေနဒါ၊ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ နယ္သာလန္ စသည့္ နိုင္ငံမ်ား မွ စစ္သည္ ၃၆၁၇ ဦးအတြက္ အရိုးျပာမ်ား ကို ျမဴပ္နွံထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္း စစ္သခၤ်ဳိင္း ကို ၁၈ဒီဇင္ဘာ ၁၉၄၆ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နွင့္ ဘုရင္ခံဆာဟူးဘတ္ရန့္ တို့လာ ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့သည္။
ဝတၳဳ ရုပ္ရွင္
စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ထင္ ၏ ငဘဝတၳဳသည္ ယိုးဒယား ျမန္မာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အတြက္ ေခြ်းတပ္ နွင့္ အတူပါ သြားသူ ေတာင္သူ လယ္သမား တစ္ဦး၏ ဘဝကို သရုပ္ေဖာ္ ထား ေသာ ဝတၳဳဇာတ္လမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤဇာတ္လမ္းကိုပင္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျပည္သူ့အသဲစြဲ မင္းသား ေရႊဘက ငဘ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည္။ နာမည္ေက်ာ္ A Bridge on the River Kwei ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား မွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း ရွိ ေကြးျမစ္တံတား  ေပၚ မွ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ကို အေျခခံ ရိုက္ကူး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ကိုးကား
ဂ်ပန္စစ္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးေခတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ (မစၥတာအိုးနိုတိုးရု)
ဂ်ပန္ေခတ္ရက္စြဲသမိုင္း (လက္နွိပ္စက္မူ)
ေငြေသာင္ယံစက္စဲ၊ က်ိုကၡမီ ေရလယ္ဘုရား၊ ေသမင္းတမန္လမ္းမျကီးနွင့္ သံျဖူဇရပ္(ေမာင္မိုးစည္)၊ ရနံ့သစ္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္(၇၈)
Weekly Eleven ပါ တင္နိုင္တိုး ၏ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးသမိုင္းေလ့လာခ်က္ ဂ်ပန္ေခတ္ ယိုးဒယား ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေျကာင္း (သို့မဟုတ္) ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္း
ကိုလင္း(သလႅာဝတီ)

Japan. Estimates monster quake cold kil 320000


TOKYO : Japan's government on Wednesday unveiled a worst-case disaster scenario that warned a monster earthquake in the Pacific Ocean could kill over 320,000 people, dwarfing last year's quake-tsunami disaster.

Tokyo's casualty toll estimate was based on a catastrophic scenario in which a powerful undersea quake of about 9.0 magnitude sparked a giant tsunami that swamps Japan's coastline south of Tokyo.

The Cabinet Office's hypothetical disaster would see the quake strike at night-time during the winter with strong winds helping unleash waves that reach 34-metre (110 feet), sweeping many victims away as they slept.

Many of the estimated 323,000 victims would be drowned by the tsunami, crushed under falling objects or in fires sparked by the disaster, it said.

On March 11 last year, a 9.0-magnitude quake struck seismically-active Japan in the early afternoon, triggering tsunami waves that reached 20 metres.

About 19,000 were killed or remain missing while the tsunami slammed into the Fukushima Daiichi nuclear plant, sending reactors into meltdown and sparking the worst atomic crisis in a generation.

"As long as we live in Japan, we cannot deny the possibility of a huge earthquake and tsunami," Masaharu Nakagawa, state minister for disaster management, told reporters on Wednesday.

The report was designed to paint a worst-case scenario and help officials boost their disaster preparedness.

An estimate in 2003 assumed casualties of about 25,000 people, but that scenario envisioned a less powerful 8.4-magnitude quake striking a smaller area.

The deadliest quake in Japanese history struck the central Kanto region in 1923, killing at least 100,000 people. 

Sunday, August 26, 2012

ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း ျပည္ေတာ္ျပန္မည္


ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ၄င္း၏ မိခင္ ကြယ္လြန္စဥ္က ေတြ႔ရပံု၊ ဓာတ္ပံု- ေနရဇၨရာ သတင္းဌာန 

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ျမန္မာျပည္ေျမနဲ႔ ကင္းကြာေနခဲ့ရာက အခုေတာ့ မၾကာခင္မွာ ျပန္ေတာ္ျပန္ေတာ့မယ္လုိ႔ 
ဖေလာင္းခ်ိပ္ရံုး ဘဂၤလားေဒခ်္ ဌာနခြဲ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီရဲ႕ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည္အစံုကေတာ့....

ဆရာမေစာျမရာဇာလင္း၏ ျပည္ေတာ္သို ့ ပထမ ေျခလွမ္း ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး ဥကၠဌ လည္းျဖစ္သူ ဆရာမေစာျမရာဇာလင္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မွ ယေန႔ထိ ၂၄ ႏွစ္တိတိ နိုင္ငံရပ္ျခား၌ေန ျပီး ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚေဆာင္မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဇာတိရပ္ထံျပန္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာမသည္ ၁၉၈၈ ခု ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္၌ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ဘဂၤလား ေဒ့ခ်္ နပ္စပ္၌ခိုလွံဳခဲ့ပါသည္။

ဆရာမေစာျမရာဇာလင္းႏွင့္အဖြဲ႔ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္နိုင္ဦးတို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႀကိဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအျပည့္အစံုကို ဆရာမႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ

ဖုန္း ၀၀ ၈၈ ၁၈၃၀၈၇၉၄၇၃
ဖုန္း ၀၀ ၈၈ ၀၁၇၃၂၆၄၉၀၀၇

မနက္ဖန္ အတြက္ ဒီေန႔ ညေန သတင္းယူပါ

ေလးစားစြာျဖင့္

ေစာစႏၵာေဌး၊ ခိုင္မင္းထက္ေ၀
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေစာျမရာဇာလင္း( ကို္ယ္ေရးအရာရွိ)
ဖေလာင္းခ်ိပ္ရံုး ဘဂၤလားေဒခ်္ ဌာနခြဲ
ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ