Sunday, March 25, 2012

ရန္ကုန္ ငါးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္ပြဲ ဓါတ္ပံု


သန္းေရႊသမီးမဂၤလာေဆာင္အတြက္ ငွားရမ္းတဲ့ပစၥည္း ျပန္ေတာင္းလို႔ အသတ္ခဲ့ရတာ လို႔ လူေျပာမ်ားတဲ႔ အမႈ။

No comments: