Wednesday, September 19, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္အခမ္းအနားသို႔ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ားတက္ေရာက္မည္မဟုတ္

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိ့ေတာ္ျမစ္ႀကီးနားတြင္ မဲဆြယ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 
ဆုခ်ီးျမႇင့္မည့္အခမ္းအနားတြင္ 
ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ားတက္ေရာက္မည္မဟုတ္

18 September 2012

 By KNG

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ အျမင့္ဆံုးေရႊတံဆိပ္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို လက္ခံရယူရန္ အေမရိကန္
ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကခ်င္မဟာ
မိတ္(Kachin Alliance) မွ လႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆိုေသာ္လည္း ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားတြင္မူ စစ္မက္ျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရ
ေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း မျငိမ္မသက္စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္ခဲမ်ားႏွင့္
ဆုံးရႈံးေနေသာတိုင္းရင္းသားအခြင့္ အေရးမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္သာ ေမတၱာရပ္ခံေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ကခ်င္မဟာမိတ္ (Kachin Alliance) မွ ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ခ်ီးျမွင့္ေသာဆုတံဆိပ္အားလက္ခံရယူရန္ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ဂုဏ္ယူမိေသာ္လည္း ထို၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္
အခမ္းအနားတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကခ်င္မဟာမိတ္ (Kachin Alliance) K.A. တာဝန္ခံ အင္ဆန္ဂြမ္ဆန္ (Nsang Gum San) ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကေနဖိတ္ေခၚတဲ့စာ က်ေနာ္တို႔ဆီေရာက္လာတယ္။ 
ဂုဏ္ျပဳပြဲတက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့စာနဲ႔ ညစာစားဖုိ႔ဖိတ္ေခၚတဲ့စာ လက္ခံရရွိတယ္။ 
က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဒီလိုေပ်ာ္ပြဲမွာ မပါဝင္ႏို္င္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြန္ခဲတဲ့ ခ်ိန္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုအ
ခ်ိန္ ျမန္မာအစိုးရပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္ အဲ့ဒီပါတီကလည္း အစိုးရထဲပါတဲ့ပါတီျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံေနတာေလ။

လက္ရွိကာလ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္မက္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္မိမိတုိ႔၏ေဆြမ်ိဳးသား
ခ်င္းမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးေသာကမ်ားဖိစီးမႈျဖင့္ ေၾကကြဲလ်က္ရွိေနခ်ိန္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသည့္ကာလ စသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔အေန
ျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ရန္မွာ မည္သုိ႔မွ်ဆီေလ်ာ္ အပ္စပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ျဖစ္ေသာ ‘စစ္မွန္ပီျပင္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္
ရြက္ရန္၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာျပည္တြင္းျပည္ပ အ
ေထာက္အပ့ံမ်ားလႊပ္လပ္စြာပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္၊
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အင္အားကိုရယူကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအတြက္ အသုံးျပဳေနေသာစစ္အသုံးစရိတ္မ်ားကို တားဆီးေပးရန္၊
ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဆက္လက္၍
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔(သုိ႔မ
ဟုတ္)ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြးသြားေရာက္ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္။
ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္အတူ ခ်ီေဖြဆည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားတြင္တည္ေဆာက္ရန္ရွိေသာ အျခားဆည္(၆)ခုအား
ယာယီရပ္ဆိုင္းရုံသာမကပဲ လုံး၀ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳေတာ့ရန္
စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကြန္လြန္သြားသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ေပးအပ္ထားေသာကတိစကားကို အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမီးပီသစြာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား
အတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါရန္ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Kachin Alliance အဖြဲ႔မွ အေလးအနက္ေမတၱာရပ္ခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: