Sunday, December 2, 2012

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မွားယြင္းေဖၚျပ
ယေန႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ (၇) ပါ .... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္) သာေအးတုိ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ဆုိသည္မွာ မွန္ကန္ျခင္း မရွိပါ ။

အစုိးရသတင္းစာမ်ား အေနျဖင့္ Source မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မွားယြင္းသြားပါကလည္း အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ သိသိခ်င္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးသင့္ပါသည္

သတင္းအမွန္မွာ .... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဦးသာေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း

 ဆက္သြယ္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသာေအး ဘက္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား
 ေတြ႕ဆုံျခင္း မျပဳပဲ  ေနျပည္ေတာ္မွ ဆင့္ေခၚသည္ဟု ဆုိကာ လစ္ေျပးသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသာေအး ၊ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ xxxx တုိ႔မွာ အမာဂုိဏ္း၀င္မ်ားဟု လူသိမ်ားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၄င္း၏ NLD ပါတီ၀င္မ်ားကုိ လုံး၀ မ်က္ႏွာခ်င္းပင္ မဆုိင္လုိဟုလည္း သိရပါသည္။

No comments: