Sunday, December 16, 2012

အဘဖုိးပုိက္ဆံအတၳဳပၸတၳိႏွင္႔စေကာကရင္ရုိးရာဓေလ႔စာအုပ္၏ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမ၈ၤလာသေလးလအေျကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခ်က္(တပ္မဟာ)

အဘဖုိးပုိက္ဆံအတၳဳပၸတၳိႏွင္႔စေကာကရင္ရုိးရာဓေလ႔စာအုပ္၏
ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမ၈ၤလာသေလးလအေျကာင္း
မွတ္တမ္းတင္ခ်က္
သေလလရာသီအခ်ိန္ခါ

“သေလအလားေသလာေဘာ
ေသလာေဘာေဘာ၊ေသလာေဘာ”

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔သတ္မွတ္ျခင္း

အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေပၚကရင္တုိ႔၏ရုိးရာဓေလ႔အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ႕ေသာကရင္ႏွစ္သစ္ကူး
လေရြးရာတြင္ေတာင္ငူအစည္းအေ၀း၌ခရစ္ယာန္၀င္ကရင္အမ်ိဳးသားတုိ႔၏ခ်ယ္လွယ္မႈကုိခံခဲ႔ရျပီး
၀င္ေရာက္ေျပာဆုိတင္ျပခြင္႔ကုိပင္မရရွိျဖစ္ခဲ႔ရသည္မွာကရင္ႏွစ္သစ္ကူးလသတ္မွတ္မည္႔
အစည္းအေ၀း၌ျဗိတိသွ်အစုိးရတုိ႔အလုိက်လုိက္နာက်င္႔သုံးေနႀကေသာေခာတ္ပညာတတ္ကရင္အမတ္
မ်ားႏွင္႔ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ေျပာဆုိသည္႔စကားရပ္မ်ားကုိသာလက္ခံျပီး
အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေပၚကရင္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔အား၀င္ေရာက္ေျပာဆုိခြင္႔ကုိမဆုိထားဘိ၊
အစည္းအေ၀းတြင္နားေထာင္သည္႔ပရိသတ္အျဖစ္ကိုပင္မနည္းႀကိဳးစားခဲ႔ရေပသည္။

ထုိအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ျပာသုိလကုိသတ္မွတ္ျခင္းသည္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ကရင္မ်ားႏွင္
႔ေတာင္ယာပဲခင္းကုိအမွီမျပဳမလုပ္ကုိင္သူတုိ႔အဘုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုတည္းအတြက္အဓိကထား
သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ေတာင္ယာပဲခင္းလုပ္ခင္းမ်ားကုိအမွီျပဳလုပ္ကုိင္စားေသာက္သူ
အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေပၚကရင္မ်ားႏွင္႔ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကုိအမွီျပဳသူကရင္မ်ားအေနေသာ္ကား
၊ေတာေတာင္ေရေျမသဘာ၀အေလ်ာက္အသီးအပြင္႔အပင္မ်ားသည္သတ္မွတ္ထားေသာလႏွင္႔
မကုိက္ညီညြတ္ပါကထုိသတ္မွတ္ခ်က္သည္သဘာ၀ကိုဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေႀကာင္႔
၎ျပာသုိလသည္ကရင္မ်ားအဘုိ႔အမ၈ၤလာတည္းဟူေသာအရုိးေကာက္ပြဲ၊တေစၧမွင္စာျပစ္ျခင္း
၊ေခါစာခ်ျခင္းအမႈကုိျပဳေသာလဟုရုိးရာဓေလ႔အျဖစ္ေရွးစဥ္လာမပ်က္သတ္မွတ္ခဲျခင္း
ကုိျဗိတိသွ်အစုိးရႏွင္႔ေခာတ္ပညာတတ္ခရစ္ယာန္ကရင္အခ်ိဳ႕၏အလုိက်
အႏုိင္က်င္႔ခဲ႔ျခင္းကုိခံခဲ႔ရသည္။

သုိ႔အတြက္ကြ်ႏု္ပ္သည္အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေပၚကရင္တုိ႔ဘုိးေဘးဘီဘင္စဥ္လာမပ်က္သတ္မွတ္
ခ်က္ျဖစ္ေသာတပုိ႔တြဲလသာလွ်င္ကရင္တုိ႔၏ႏွစ္ဦးလျဖစ္ေႀကာင္းသတ္မွတ္ပါသည္။
(စာမ်က္ႏွာ ၂၁၈-၂၁၉)

မွတ္ခ်က္
ေရနံ႕သာရဲထြဋ္၏အဘဘုိးပုိက္ဆံအတၳဳပၸတၱိႏွင္စေကာကရင္ရုိးရာဓေလ႔စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ
၂၁၈-၂၁၉ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘဘုိးပုိက္ဆံအတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ကုိ၁၃၂၉ခုႏွစ္တပုိ႔လ(၁၉၆၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ)တြင္ပုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။

တပ္မဟာ

No comments: