Wednesday, January 2, 2013

ေကအုိင္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ ဂြန္တာဂန္ေရွာင္ သက္ေသခံခ်က္ (ဘာသာေရးရွဳေထာင့္)

မွတ္ခ်က္။ ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မဟုတ္တဲ့ တျခားကရင္ညီကုိေတြအတြက္မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္သည္ ကရင္ခရစ္ယာန္တခ်ိဴ ့အတြက္ကုိသာရည္ရြယ္ပါသည္။

ကရင္ခရစ္ယန္ဘာသာေရးဆရာတခ်ိဴ ့ကေဟာေျပာေလ့ရွိပါတယ္ မင္းဆုိးမင္းညစ္(အာဏာရွင္)ဆုိဒါေတြဟာ ဘုရားသခင္ကအခြင့္ေပးထားလုိ ့တဲ့..ဒါေႀကာင့္ က်ေတာ္တုိ ့လက္ခံရမယ္ဆုိျပီး ေဟာေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းခ်က္က ရန္သူအႀကိဳက္ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

မင္းဆုိးမင္းညစ္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ကခြင့္ေပးထားတယ္လုိ့ ယုံႀကည္တဲ့ ကရင္ခရစ္ယာန္ညီကုိေတြကုိ ဒီေနရာမွာ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ ယုံႀကည္ခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဒသနမ်ားပါ၀င္တဲ့ ဒီဗီယုိဖုိင္ေလးကုိ မွီးစားႀကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ No comments: