Thursday, January 10, 2013

KNUႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔ရန္ကုန္တြင္ေတြ႔ဆံု(ရုပ္သံ)

တကယ့္လက္ေတြ ့မွာ ႏုိင္ငံေတာ္လွဳံျခဳံေရးကုိတိပါးေအာင္လုပ္ေနတာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္ႏုိက္ပါပဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြမဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ သမုိင္းတေလွ်ာက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မဟာ၀ါဒ အာဏာရွင္လုပ္ရပ္ေတြေႀကာင့္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ေမြးရာပါအခြင့္အေရးေတြ ပ်က္ဆီးဆုံးရွဴံးခဲ့ရျပီး တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မေနခ်င္ေအာင္ အေျခေနေတြကုိ ဖန္တီးတြန္းပုိ ့ေပးခဲ့တဲ့ တကယ့္တရားခံဟာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္ႏွဳိက္ပါပဲ။Type the rest of your post here. 

No comments: