Friday, November 1, 2013

ေအာက္တိုုဘာလ ၃၁ ရက္ေန ့ လိုုင္ဇာျမိဳ႕မွာ က်င္းပေနတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ဒုုတိယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲ
No comments: