Wednesday, January 22, 2014

ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ ကြန္ဖရင့္တြင္ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ၏ မိန္႔ခြန္း

ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ ကြန္ဖရင့္တြင္ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ၏ မိန္႔ခြန္း

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ ေလာ္ခီးလာ (ေလး၀ါး)ေနရာ၌ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႔၌ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ ကြန္ဖရင့္တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုး ေျပာဆိုခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းကို ေကအိုင္စီမွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး
ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
ေကာ္သူးေလ

ေလးစားအပ္ပါေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္ ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

ယေန႔ထူးျမတ္တဲ့ အခါသမယမွာ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္၀လ်က္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းေျမ႕ပါေစလို႔ ဦးစြာ ဆႏၵျပဳပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာလည္း ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးကိုယ္စား ကရင္ျပည္ နယ္၊ ေလာ္ခီးလားမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအားလံုးနဲ႔တကြ အျခားတက္ေရာက္ လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အားလံုးကို လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အပ္ပါတယ္။

ယေန႔ ေလာ္ခီးလားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကြန္ဖရင့္ကို ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႔ စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမွာ ပါသင့္တဲ့ ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းညွိၾကမယ္။ လိုအပ္တဲ့ ယႏၱရားေတြကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမယ္၊ စတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုဘံုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ထားမယ္ဆိုတာ ကို ညွိႏိႈင္းဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနတဲ့ အနာဂတ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အေျခခံဥပေဒ အတြင္းမွာ ထည့္သြင္းရမယ့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ရရွိေအာင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထား အမွန္မ်ား ဖလွယ္ၾကျခင္း၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုအျပန္အလွန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ အျပန္အလွန္ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈကို ပံုပမာျဖင့္ ႏိႈင္းရပါလွ်င္ စာသင္ခန္းတစ္ခုတည္းအတြင္း စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာမ်ား အတူတကြ ဆည္းပူးေနၾကျခင္းႏွင့္ အလားသ႑န္တူပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာ သင္ယူသူမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားၾကလ်က္ အခ်င္းခ်င္းအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အျမင္မ်ား ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖလွယ္ၾကျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မတူကြဲျပားမႈ သင္ခန္းစာမ်ား ရယူၾကျခင္း၊ အျမင္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းမွတဆင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ေစလ်က္ ဘံုသေဘာတူညီမႈ မ်ား ရယူၾကၿပီး အတည္ျပဳၾကပါစို႔ဟု ႏိုးေဆာ္ခ်င္ပါတယ္။

ညီလာခံအတြင္း ရရွိလာတဲ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ဘားအံမွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (Nationwide Ceasefire Coordination Team)တို႔ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံု ညွိႏိႈင္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေတြ႔ဆံုမႈ အႀကိမ္ႀကိမ္မွတဆင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဆင့္ကဲဆင့္ သယ္ေဆာင္သြားဖို႔ အလြန္တရာ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား -
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အဆင့္ကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အခ်ဳိ႕ကို အေလးထား မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။
၁။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို အာမခံခ်က္ ရရွိျခင္း
၂။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီနဲ႔ ေရးထုိးထားၿပီျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထပ္ဆင့္အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း
၃။ ႏွစ္ဘက္ပါ၀င္ေသာ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပါ၀င္မႈ စသည့္ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား ေဆာင္ယူလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား -
ျပည္သူလူထုအတြက္ သိသာျမင္သာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္ဟုန္ျမင့္တင္လ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္နဲ႔ အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ရန္လည္း ထပ္ဆင့္တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။

အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ -
(၁) အမ်ဳိးသားေရး တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိရန္ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ သန္း (၆၀)ေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အလုိအပ္ဆံုး ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ကို လက္နက္စြဲကိုင္လ်က္ ေျဖရွင္ၾကျခင္းမွ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီး အေျဖရွာၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈမွတဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ျခင္းကို အားလံုးပါ၀င္မႈနဲ႔ ဖန္တီးလာႏိုင္မည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးဒီေရ ျမင့္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ဥကၠဌ တစ္ဦးအေနနဲ႔သာမက ကရင္အမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက သာမန္ရဲေဘာ္တစ္ဦးအဆင့္ကေန လက္ေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ မနားတမ္း လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေျဖရွာတဲ့အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆက္ဆက္က လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ရန္နဲ႔ ဥပေဒအတြင္း ၀င္ေရာက္ရန္ဆိုတဲ့ တဖက္သတ္ အမိန္႔ေပး ရပ္တည္ျခင္းနဲ႔သာ တုံ႔ျပန္မႈကလြဲလို႔ ဘာတစ္ခုမွ အေျဖမရခဲ့ပါဘူး။

ဒီအေျခအေနကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကစၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေေဆာက္ရာမွာ တန္းတူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈကို အေျခခံထားရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပႆာကို ေျဖရွင္းၾကရန္၊ လက္ေတြ႔ဆန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ၾကရန္ စသျဖင့္ ေျပာဆိုေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လိုအပ္ေသာ အတိုင္းအတာရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈကို အေျခခံလ်က္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္ျငားလည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ အစျပဳေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလို႔ ေျပာႏိုင္ပါမယ္။

ဒီကနဦး ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဖို႔ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းမွာ ဒီကေန႔ဟာ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကေန ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ၾကခိုက္ၾကၿပီး အေျဖရွာျခင္းနည္းလမ္းဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြ နစ္နာပါတယ္။ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ဆိုးေမြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေမြအႏွစ္ကို ထားရစ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈအားေကာင္းႏိုင္ဖို႔ “မိမိ ကံၾကမၼာ မိမိသာ ဖန္တီးရမယ္ (We shall decide our own political destiny)” ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မူနဲ႔ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ံုးႀကီးရဲ႕ အထင္ကရ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီး ခ်မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း (၃) ခ်က္ထဲမွ အခ်က္ (၂)ခ်က္က ဘာေျပာသလဲဆိုရင္ -

(၁) ဆႏၵအေလ်ာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ျခင္း၊ (By voluntary gift)
(၂) အေျခအေနအရပ္ရပ္၏ တြန္းပို႔မႈေၾကာင့္ (By force of circumstances) အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ (၂)ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ အားေကာင္းေရးအတြက္ အစျပဳ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ပကတိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနကို ရဲရင့္မႈ အျပည့္အ၀နဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအခ်က္ တခ်ဳိ႕ကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

- အမွားလုပ္မိမွာ အေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ပါ၀င္ရမယ့္ ယႏၱရား မ်ားနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို က႑ေပါင္းစံုနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အသိသက္ေသမ်ားရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လက္မွတ္ထိုး သမိုင္းတင္ၾကပါ

- လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္အတြင္းမွာ ျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ မႈေအာက္မွာ နာခံမႈေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္လ်က္ အစျပဳေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔၍ အဓိပၸါယ္ရွိ ေသာ ေျပာင္းလဲမႈအားမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးၾကပါ။

- က်ေနာ္တို႔ တစ္ဦးစီတိုင္းဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာသင္ယူသူမ်ားလို႔ ႐ႈျမင္ လ်က္ “မည္သည့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ မထားဘဲ၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚေျပာဆိုလ်က္ ေကာင္းေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးၾကပါ”

- စိတ္ေကာင္းေစတနာထားလ်က္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ၊ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကပါ။ ပဋိပကၡကို အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းၾကသည့္ သမိုင္းဆိုးကို ျပန္ၿပီး အသက္မသြင္းၾကပါနဲ႔။

- ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း (Engagement)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း (Negotiation)ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျမင္နဲ႔ သေဘာထားေတြကို ဖလွယ္ႏိုင္ၾကျခင္းမွတဆင့္ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။

- ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ဒီေရအတက္မွာ အားသြန္ခြန္စိုက္လ်က္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ ဘံုအက်ဳိးစီးပြား တိုးပြားေအာင္ အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ရယူၾကပါ။

- အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္ေတြနဲ႔တကြ အားလံုးပါ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ အမ်ားသေဘာတူညီမႈနဲ႔ စုေပါင္း လုပ္ကိုင္ေရး အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေဘာင္အတြင္း တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို တည္ေဆာက္ၾကပါ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (Nationwide Ceasefire Coordination Team)က ျပင္ဆင္ထားတဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း နဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကၿပီး “အားလံုးပါ၀င္တဲ့ သမိုင္းတြင္ရစ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”ကို မဆုပ္မနစ္နဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ရန္ သႏၷိဌာန္ခ်လ်က္ ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ျပန္ေခါက္ပါ...

No comments: