Thursday, February 27, 2014

ဂ်ပန္ JICA အဖြဲ႔၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ကရင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကြန္ယက္အဖြဲ႕ သံုးသပ္


JICA-logo

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စအုိင္စူး

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ေသာ (Japan International Cooperation Agency-JICA) ၏ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈအေပၚ ကရင္သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈကြန္ယက္(Karen Environment Social Action Network-KESAN)က ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ သုံးသပ္ ခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က JICA အဖြဲ႔သည္ ၎ေဒသမ်ားသို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေျခအ ေနမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ JICA ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို ကိုးကား၍ KESAN က သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ ကြင္းဆင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘာမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားတာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာမယ့္ မတ္လမွာ JICA အဖြဲ႔က ကရင္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္း(civil society)ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖုိ႔ရွိတယ္”ဟု KESAN အဖြဲ႕၏ ဒုတာ၀န္ခံ ေစာအဲလက္စ္က ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

JICA အစီရင္ခံစာအရ ျပည္တြင္း ရြာပုန္းရြာေရွာင္ဒုကၡသည္(IDPs)မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေနရာ (၄)ခု၏ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ေနရာ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ေ၀ငွေပးေသာဌာနမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း စသည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း လည္း KESAN ၏ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ JICA ၏ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ား၊ ျမန္မာနယ္စပ္ေရးရာ၀န္ ႀကီး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အဓိက လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို အဆိုပါျပည္ နယ္ႏွစ္ခုမွ အစုိးရမ်ား၊ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(MPC)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အက်ဳိးျပဳကရင့္တပ္မေတာ္(DKBA) စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ခဲ့သည္ဟု ၎သံုးသပ္ခ်က္က ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ JICA ၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရထံမွ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အေျခခံထားကာ သီး သန္႔နယ္ေျမမ်ား၌သာ သုေတသနလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမရွိသလို ၎တို႔၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိ မည္သို႔အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္းကိုမူ ေဖာ္ျပထားထားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ KESAN အေနျဖင့္ စုိးရိမ္မိ ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္မွာ မတည္ၿငိမ္ေသးသည့္အေပၚ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ အခ်ိန္ ေစာေနေသးေၾကာင္း ေစာအဲလက္စ္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရက (JICA) အဖြဲ႕ကို ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီး ၃ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ သုေတသနအဖြဲ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည္။

No comments: