Wednesday, April 4, 2012

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ေကအန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ထြက္ခြာ

သတင္း - ျမႏွယ္စိမ္းစိမ္း (အင္းစိန္)
ဧၿပီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္


ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ၂၁ ဦးပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔နံနက္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီ လမ္းေၾကာမွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။

ယခုလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ၾကာျမင့္မည့္ ခရီးစဥ္တြင္ KNUအဖြဲ႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥ၊ နယ္ေျမျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ကိစၥႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို၊ ျပည္နယ္အဆင့္အေနျဖင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္၊ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္း အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေမာင္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပထမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ မူအားျဖင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီထားသည့္ KNU ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၁ ခ်က္ကို အေသးစိတ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ေနာ္ေမဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ရရိွဖို႔ သြားေရာက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွဖို႔ ျမန္မာအစိုးရအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရိွမရိွ ဆိုတာကေတာ့ ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ မူတည္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ဆက္ဆံေရး႐ံုးႏွစ္ခုကို ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရိွ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရိွ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ရိွၿပီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအနက္ ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ဥကၠဌ ပဒိုကြယ္ထူး၀င္း ဦးေဆာင္မည့္ ၄ ဦးပါ အဖြဲ႔က ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ထား၀ယ္သို႔ ထြက္ခြာၾကမည္ျဖစ္သည္။

KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္) ေစာမူတူးေဆးဖိုး (ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္) ေစာအားတိုး၊ ေစာေရာဂ်ာခင္၊ ေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ ေစာေရႊေမာင္း၊ ေစာမိုးျဖဴ၊ ေစာအယ္ကလူသိန္း၊ ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္၊ ေစာထူးထူးေလးႏွင့္ ေနာ္ေမဦး တို႔ပါရိွသည္။

႐ံုးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ေစာေသာသီဘြဲ (႐ံုးအဖြဲ႔မွဴး)၊ ေစာလွထြန္း (ဒု-႐ံုးအဖြဲ႔မွဴး)၊ ေစာတာဒိုမူး၊ ေစာေအာင္၀င္းေရႊ၊ ေနာ္ထူးေဖာ၊ ေစာေဘာဘိုး၊ ေစာႀကီး၊ ေစာဒူးဖေလာ္စိုး၊ ေစာအယ္နာႏွင့္ နန္းေဖာ့ေဂ တို႔ပါရိွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ေတာင္ကေလးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာမိႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘိေရွာ႔ဖိုးေရ တို႔ပါရိွသည္။

KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ညတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ညအိပ္ရပ္နားမည္ျဖစ္ၿပီး ၅ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ ေတာင္ကေလးေက်ာင္းတိုက္၌ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသခံ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေတြ႔ဆံုၿပီး အဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အပါအ၀င္၊ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုရန္ ရိွသည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္တဦးက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က KNU အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား မၾကာခဏ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU ဘက္မွ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းရရိွရန္အတြက္ ထပ္မံေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္ခံျခင္းမရိွပါက ႏွစ္ဘက္အၾကား စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမွာ အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ဦးမည္ဟု ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA မွ အဆင့္ျမင့္ တပ္မွဴးႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) သည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရိွေရးအတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့သည္မွာ ၆၃ ႏွစ္ရိွၿပီး အဖြဲ႔၏ လက္ရိွဥကၠဌမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာတာမလာေဘာ ျဖစ္သည္။

No comments: