Thursday, August 30, 2012

ကရင္ျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲ

အစိုးရက ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳေနေသာ္လည္း ကရင္ ျပည္ နယ္ အတြင္းရွိ မိသားစုမ်ား၏ သံုးပံု တပံုခန္႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ တဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ အုိးအိမ္ပစ္ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူတခ်ဳိ႕ကုိ ကရင္ျပည္နယ္တေနရာတြင္ ယမန္ႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္။ ျပည္တြင္း ၌ တိမ္းေရွာင္ ေနသူမ်ား ရိွသက့ဲသုိ႔ နယ္စပ္ေဒသ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးရသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွေနသည္ (ဓာတ္ပံု – FBR)

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Physicians for Human Rights(PHR) အဖြဲ႔က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္“Bitter Wounds and Lost Dreams: Human Rights Under Assault in Karen State, Burma” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတြင္ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးကုိ ေမးျမန္း၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို ၆၆၅ ဦးကုိ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစ ခံရျခင္း၊ ေပၚတာ ထမ္းေပးရျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္း လင္းေပးရျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံခ်ိန္ စံညႊန္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေမးခြန္း ၉၃ ခုကုိ ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အစီရင္ခံစာ၌ အစိုးရ စစ္တပ္၏ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

အထူးသျဖင့္ အစိုးရ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ အၾကား အေျခအေနတင္းမာေနေသာ ေနရာမ်ားထက္ ၈ ဆ နီးပါး ပိုမ်ားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ က ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား လုပ္ျပေနေသာ္လည္း အစိုးရ စစ္တပ္ ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက ကရင္ျပည္သူမ်ားကို ေျခာက္လွန္႔ေနေၾကာင္း လည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)ႏွင့္ အစိုးရ တို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

လတ္တေလာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အႏွ႔ံအျပားႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ အစိုးရ စစ္အေျခစိုက္ စခန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၈ ခုျဖင့္ အခိုင္အမာ တပ္ခ်ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အရပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္က ၎တို႔အား အတင္းအက်ပ္ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ ခိုင္းျခင္း၊ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ သြားလာေရးတို႔ကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားေနရသည္”ဟုလည္း အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

PHR က အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား အသင္း(FCCT) တြင္ ယမန္ ေန႔ က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ (KHRG)မွ Khu Khu Ju က ကရင္ ေဒသခံမ်ား ၏ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစခံရျခင္း အပါအ၀င္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔ အခြင့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနတယ္၊ ေဆြးေႏြးေနတာက ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလြယ္တကူ ဖန္တီးေပးမွာ မဟုတ္ ဘူး၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန တိုးတက္လာေအာင္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒါေတြေၾကာင့္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု Khu Khu Ju က ဆက္ေျပာသည္။

PHR အစီရင္ခံစာ၌ တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ တ၀ိုက္တြင္လည္း ေဒသခံမ်ားကို လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ သြားလာေရး ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း တျခားေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ေနရာမ်ားထက္ ၂ ဆမွ ၈ ဆ အထိ ပမာဏာ ပိုမိုျမင့္မားေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ကမၻာ့ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO)အေနႏွင့္လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ကရင္ျပည္ နယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားထံသို႔ပါမက်န္ ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစ ခံရသူမ်ား အေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း PHR က တိုက္တြန္းထားသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/18874

No comments: