Saturday, August 4, 2012

ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အေၾကာင္း
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ကေနစတင္ၿပီး အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံျခားမ်ားကို စက္ရုပ္မ်ားသဖြယ္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္ေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အေၾကာင္းကို မိုးေသာက္ၾကယ္အယ္ဒီတာမင္း (ဦး)စိုး၀င္းရွိန္က
ဥေပေဒျပဌာန္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ အတည္ျပဳပံုႏွင့္ အတည္မျပဳမီ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာေသာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေစ့ေစ့ငံုငံုျပဳစုထားတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ခုပါ။
အလြယ္တကူနားလည္ေအာင္လည္း ရွင္းျပထားပါတယ္။
 အျပည့္အစံုကုိေတာ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၉)၊ အမွတ္(၂)မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
 စကားဦး

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၉)ေန႔ တနလၤာေန႔မွစၿပီး အသက္ဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လဝက)မွ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည့္ ဥပေဒ သစ္( Zairyu Card(သို႔) IC Card(Residential Card-ေန ထိုင္ခြင့္ကဒ္)ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားအၾကား ဘာေတြျဖစ္လာ ေတာ့မွာလဲ။ ဒီဥပေဒသစ္ကို ဘယ္သူေတြက ဘာသေဘာနဲ႔ ျပဌာန္းတာ လဲဆိုၿပီး ေမးတာျမန္းတာေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကတာေတြမ်ားေနလ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒျပဌာန္းေတာ့မယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာ မူၾကမ္းတင္သြင္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အသက္၀င္အတည္ျပဳၿပီးသြားသည့္အထိ က်ေနာ္ေလ့လာသံုးသပ္ထားမႈမ်ားကို အားလုံးနားလည္ေအာင္ စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

 ႏိုင္ငံျခားသားရန္ကာကြယ္ဖို႔ႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္

ယခုလို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္းၾကပ္မယ့္ဥပေဒသစ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရ က မေန႔တေန႔ကမွ ေကာက္ခါငင္ကာ သတ္မွတ္ျပဌာန္းလိုက္တာ မ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ လဆန္းပိုင္းကတည္းက လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီLDP(အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အာဏာရ အစိုးရျဖစ္ၿပီး ယခုအတိုက္အခံပါတီ)က အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တင္သြင္းရတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေတာ့-
 ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ဳိးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏အေျခအေနကိုလည္း ဗဟိုအစိုးရမွ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္မွာေနထိုင္ေနတယ္ (ဟန္ ေဆာင္လက္ထပ္ထားျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္) ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ ေန-မေန(ရာဇဝတ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းရွိ-မရွိ)ေပးေဆာင္ ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္(အခြန္ေဆာင္-မေဆာင္)နဲ႔ အစိုးရအေပၚ လိမ္လည္ၿပီး ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ျခင္းရွိ-မရွို(ဗီဇာအတုျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ရ ယူထားျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးယူၿပီး အလုပ္ခိုးလုပ္ေနျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ work Permitt Visa ျဖင့္ တျခားတေနရာတြင္ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္)တို႔ကို အလြယ္တကူစံုစမ္းသိရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
LDPပါတီက ေရးဆဲြတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ DPJ(အဆိုပါအခ်ိန္တုန္းက အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ႏွင့္သာ တည္ရွိေသး)နဲ႔ New Komeito(ဘုန္းႀကီးပါတီ) ပါတီတို႔က သေဘာတူေထာက္ခံခဲ့လို႔ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္(၁၅)ရက္ေန႔မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လိုက္နာဖုိ႔လို

ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ဥပေဒသစ္အရ လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရး၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံႏွင့္ ေနထိုင္မႈမွတ္ပံု တင္ဥပေဒမ်ားကို လံုးဝေျပာင္းလဲပစ္မွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို ဗဟိုအစိုးရက ကိုင္တြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
တိုက်ိဳဌာနအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာေဒသတြင္းရွိ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ႐ံုးမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကအၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ လူဝင္မႈ ေရးရာမူဝါဒဌာန၏ အထြေထြညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟီေဒးႏို ရိဆာကာ နာကာ(ံငိနညသမင ွေုေညေုေ)ဆိုသူက ''ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ဥပေဒေတြက အေတာ္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဥပေဒလိုက္နာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းပါလိမ့္မယ္...''လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာ၌ ကူညီခဲ့သူ DPJမွ ဥပေဒျပဳပုဂၢိလ္ 'ရီဆူအို ဟို ဆုိကာဝါ'ကေတာ့ ''ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ဘယ္မွာေန လဲဆိုတာေတြ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြစုစည္းျပီး တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ  ထားရွိဖို႔လည္း အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သာမန္ ဂ်ပန္ျပည္သားတစ္ဦးလိုပဲ ဥပေဒလိုက္နာျပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္ မြန္ေနထုိင္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားေတြ ျပန္ပို႔မခံရေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပုန္း လွ်ိဳၿပီး မေနရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ''လို႔ ဆိုျပန္ပါတယ္။
ဂ်ပန္တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ထုတ္ျပခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား  ၂ သန္း ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး အေထာက္အထားမဲ့ ေနထိုင္သူ ၁၁ဝ,ဝဝဝ ရွိေနတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

I.Cမလာခင္ S.S Guide Lineပဌာန္း

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္းၾကပ္မယ့္ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳျပဌာန္း ခဲ့ၿပီး တလအၾကာမွာေတာ့ ထိုစဥ္က  ဂ်ပန္တရားေရးဝန္ႀကီး Eisuke Mori ဆိုသူက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတဝွမ္း တရားမဝင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားအတြက္  အနည္းငယ္အသက္႐ႈေခ်ာင္ေစၿပီး ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အထူးေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ(S S Guide Line Visa)ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မိမိ၏သားသမီး(အစစ္အ မွန္ျဖစ္ရပါမည္)သည္ အသက္(၁ဝ)ႏွစ္ေက်ာ္အ႐ြယ္ရွိေနၿပီး ဂ်ပန္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ေနသူျဖစ္ပါက အဆိုပါမိသားစုဝင္မ်ား အထူးေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္မည္ဆိုလွ်င္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အားျဖင့္ အထူးသက္ညႇာစြာစဥ္းစားေပးမည္။

(၂) နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ ႀကီးမားသည့္ေရာဂါရွိေနသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသဖို႔ လိုအပ္ေနသူမ်ား။(ႏွားစီး၊ အေအး မိ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ဗိုက္နာ၊ ေခါင္းနာ၊ ဟန္ေဆာင္နာမ်ားမရပါ)

(၃) အိုဗာစေတးအျဖစ္ အႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး  ၄င္းကာလ အတြင္း ျပစ္မႈတစ္စံုတရာက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ထားျခင္းမရွိပဲ ေအးေဆး ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား၊

ဂ်ပန္တရားေရး႒ာနမွထုတ္ ျပန္ထားေသာအခ်က္ထဲတြင္  'ျပစ္မႈ' ဆိုရာ၌ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္မ်ား (ဥပမာ-ခုိးမႈ၊ ဝွက္မႈ၊ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားေနမႈ၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ျပည္တန္ဆာ လုပ္ငန္း၊ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း၊ တရားမဝင္ေငြလဲႊလုပ္ငန္း၊ မသမာ ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ စီးပြားရွာေနျခင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္/သံုးစဲြမႈ၊ ဒုစ႐ိုက္မႈအစရွိသျဖင့္)လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိပါက အိုဗားစေတးအျဖစ္ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ျငား လည္း လူသားခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္ အထူးအေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေပ။

(၄) မိမိဟာ တရားမဝင္ေနထိုင္သူျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း အျမဲ တည္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ(Long Term Resident)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားခံ ယူထားသူ၊ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးႏွင့္လက္ထပ္ထားသူမ်ား။(ဟန္ေဆာင္လက္ထပ္ထားျခင္းမ်ဳိးမရပါ)
အဆိုပါအခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တရားမဝင္ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေတြ လဝကမွာ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အထူးေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ လာေလ်ာက္မယ္ဆိုရင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္လို႔ တရားေရး ဝန္ႀကီးက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁ဝ)ရက္ တနလာၤေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။
(အျပည့္အစံုကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆)၊ အမွတ္(၉)မွာ ''ွွ ြကငိနူငညန အသစ္ထုတ္ ျပန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္၊ အႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ အိုဗာစေတး သမား မ်ား ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရွိမွသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္''ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးသားထားခဲ့မႈမွာ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္)
ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ တစ္ျခားႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားသား ေတြလည္း ေဖာ္ျပပါ အခ်က္(၄)ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့လူမွန္သမွ်ကို လူသားခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္ အထူးေနထိုင္ခြင့္(S S Visa)ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
(က်ေနာ့္အျမင္အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ဟာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ ေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို တင္းၾကပ္မယ့္ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းေတာ့မယ္လို႔ ၆ လေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳတင္အသိေပးပါ တယ္။ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အလြန္တင္းၾကပ္လြန္းလွတယ္လို႔ ေဝဖန္သံ ေတြထြက္ေပၚလာတဲ့အတဲ့ အေလ်ာ့အတင္းသေဘာမ်ဳိး လူသားခ်င္း စာနာပါတယ္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အထူးေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာေတြထုတ္ေပးၿပီး နာမည္ေကာင္းျပန္ယူပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြလိုမ်ဳိး ဥပေဒ ကိုအခုထုတ္ အခုလုပ္ဆိုတာမ်ဳိးမဟုတ္သလို ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို လည္း လိုတစ္မ်ဳိး မလိုတစ္မ်ဳိး မလုပ္တာေတာ့ ေလးစားခ်ီးက်ဴးစရာပါ)

S S Guide Line ၿပီးေတာ့ Point Systemစနစ္
ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အထူးသတိထားသင့္ပါ တယ္။


-၉ ေန႔မွာ စတင္အသက္၀င္က်င္သံုးေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card အပိုင္း(က)မွာ ဒီဥပေဒျပဌာထမ္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ျပဌာန္းရျခင္းရြယ္ခ်က္နဲ႔ မျပဌာန္းခင္မွာ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္တဲ့ဥေပဒသစ္(S S Guide Line)အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးထားတာကို အားလံုးနားလည္သေဘာေပါက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
အခု အပိုင္း(ခ)မွေတာ့

S S Guide Line ၿပီးေတာ့ Point Systemစနစ္
ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာေတြ အထူးသတိထားသင့္ပါ တယ္။ Point Systemဆိုတာဘာလဲဆိုရင္ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးတဲ့အခါ-
(က)သူ႔ႏိုင္ငံ(ဂ်ပန္)ကိုအက်ဳိးျပဳတဲ့လူ (အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာ ရွင္နဲ႔ ဥပေဒေဘာင္တြင္းေနထိုင္သူ(ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိသူ၊ ဂ်ပန္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းမရွိသူ(မူး ႐ူး ဆိုးသြမ္း ရမ္းကားေနျခင္းမရွိသူ)၊ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္တဲ့လူ အစရွိ သျဖင့္) မွန္သမွ်ကို ေလ်ာေလ်ာလ်ဴလ်ဴနဲ႔ ဗီဇာအျမန္ဆံုး ထုတ္ေပး မည့္အျပင္ ဗီဇာသက္တမ္းကိုလည္း ၃ ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ တိုး ျမႇင့္ေပးမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Point Systemစေတာ့မယ္ဆိုတာကို တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳတင္အသိေပးတာက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ ေသာၾကာေန႔က ျဖစ္ၿပီး အမွန္တစ္ကယ္အတည္ျပဳၿပီး စတင္က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္တယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တာက ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္ တနလာၤေန႔ က ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြကိုလည္း ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၇) စာမ်က္ႏွာ (၂ဝ)နဲ႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၈) အမွတ္(၇) စာမ်က္ႏွာ (၁၅)မွာ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳံးျပန္ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ Point System (အမွတ္ေပး စံနစ္)ဆိုတဲ့အတုိင္း ၁ဝဝ ပိြဳင့္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး မိမိရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚမူတည္၍ အမွတ္တိုးတာ အမွတ္ေလ်ာ့ေတြ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ဆံုးရွင္းျပရရင္ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ဘူး၊ ရဲစခန္းမွာလည္း အမႈဖြင့္ ဆိုခံထားရျခင္းလည္းမရွိဘူး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ဳိးျပဳတယ္၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္တဲ့လူမွန္သမွ်ကို အမွတ္ေတြတိုးေပးၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။
ဂ်ပန္စကား တက္ေျမာက္မႈအဆင့္အေပၚၾကည့္ၿပီး အမွတ္တိုးေပးမယ္လို႔လည္း ဆို ထားပါတယ္။

ဂ်ပန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေထာက္အကူမျပဳပဲ ေႏွာက္ယွက္ေန တဲ့လူ၊ ဥပေဒကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိတဲ့လူဆိုရင္ေတာ့ က်ဴး လြန္ခဲ့တဲ့ အမႈမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကိုလည္း ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မူး႐ူး ဆိုးသြမ္း ရဲကားေန လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ရဲကိုအတိုင္ခံရတဲ့လူ၊ ဒုစ႐ိုက္မႈ က်ဴးလြန္သူမွန္သမွ် ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရမွာပါ။
က်ေနာ္တို႔ျမန္မာေတြထဲမွာလည္း သက္တမ္းသြားတိုးတာ ဗီဇာ အေလ်ာ့ခံရတယ္ ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရတယ္ဆိုတဲ့အသံေတြ ၾကားမိမွာပါ။ ရဲမႈျဖစ္ခဲ့သူမွန္သမွ် ဗီဇာအေလ်ာ့ခံမွာျဖစ္သလို ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ သူမွန္သမွ် ဗီဇာအေလ်ာ့ခံရတဲ့အျပင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ပါ  ေပးခံရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ (တရားမဝင္ ေငြလဲႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏွစ္ဦးကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တုန္းက ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရတယ္ဆိုတာ လူအေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကမွာပါ။ နာမည္ေတြတပ္မေရးတာက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္မွာဆိုးလို႔ပါ)
ဒါေၾကာင့္ သတိထားရမယ့္အခ်က္က ရဲမႈမျဖစ္ေအာင္ သတိထားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အရက္မူးလာတဲ့အခါမွာ အလုပ္ဒါဏ္၊ အျပင္ဒါဏ္၊ အတြင္းဒါဏ္၊(အသည္းကဲြ၊ အလုပ္အဆင္မေျပျခင္းကို ဆို လိုျခင္းျဖစ္သည္) အိမ္လြမ္းဒါဏ္စတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ထြက္ေပါက္ရွာ တဲ့အေနနဲ႔ အရက္ဆိုင္ေတြ၊ ကာရာအိုေကဆိုင္ေတြ၊ ႏိုက္ကလပ္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း(သို႔)တစ္ျခားလူေတြနဲ႔ ရန္ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ လို႔ ပဲြၿပီးသြားရင္ ကိစၥမရွိေပမယ့္ ရဲကိုေခၚၿပီးမွ ရဲမႈျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ အဲဒီ့လူ အမွတ္ေလ်ာ့သြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သက္တမ္းတိုးတဲ့အခါမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္ဒါဏ္နဲ႔ ရဲကေပးပို႔ထားတဲ့ အမႈေတြကိုစစ္ေဆးၿပီး ဗီဇာအေလ်ာ့ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ မိမိဟာ အမည္ပ်က္စာရင္းဝင္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ဗီဇာအ ေလ်ာ့ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ (ဥပမာ- ေရ၊ မီး၊ ဖုန္းဖုိးမ်ား မေဆာင္မႈေၾကာင့္ အတိုင္ခံရျခင္း၊ အလုပ္လိမ္လုပ္ေနေၾကာင္း အတိုင္ခံရျခင္းနဲ႔၊ ဗဟိုအစိုးရ ထံမွ ဗီဇာကိုလိမ္လည္ၿပီးရယူရထားျခင္းတို႔ကို အတိုင္ခံရသူမ်ား၊ ကားေမာင္း၊ စက္ဘီးစီး၊ လမ္းကူးရတြင္ လိုက္နာမည့္စဥ္းမ်ဥ္းကို မလိုက္နာပဲ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၈)၊ အမွတ္(၇)တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး)

နိဂံုး(သို႔မဟုတ္) Zairyuu Cardအေၾကာင္းအစ

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေရးရမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ တနလာၤေန႔မွာ စတင္အသက္ဝင္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားကို ဗဟုိအစိုးရမွခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ၇-၉ ဥပေဒ(၇ ပိုင္း ၉ ရက္) Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Card(Residential Card-ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္)အ ေၾကာင္း စတင္ေတာ့မယ္ဆိုတာ 3 ႏွစ္ႀကိဳတင္ၿပီး အသိေပးထားသလို အေလ်ာ့အတင္းေတြလုပ္ေပးထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၇-၉ မွာ စတင္က်င့္သံုးေတာ့မယ္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထိုင္မယ့္သူေတြအတြက္နဲ႔ ခ် မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြကို လုိက္နာက်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ဘာမွေၾကာက္ စရာမလိုဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။

တစ္ခုပဲရွိတာက အခုက်င့္သံုးမယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္သာ က်င့္သံုးမွာျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္လူမ်ဳိးနဲ႔ ဂ်ပန္ဖြားကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သားခံယူထားသူေတြကိုေတာ့ ပ,လွပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။
ဒါဟာ လူတန္းစားခဲြျခားမႈတစ္ခုျဖစ္လို႔ အားလံုးက ဝိုင္းကန္႔ကြက္ေန လ်က္ရွိပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္လည္း ၇-၉ ဥပေဒဟာ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရေရာ၊ အင္အားႀကီးအတိုက္အခံပါတီႏွစ္ခုကပါက သေဘာတူ လက္ခံၿပီး အတည္ျပဳၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုက္နာ႐ံုမွတစ္ပါး ေ႐ြးစရာ တျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
ယခုေဖာ္ျပမယ့္အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကစတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ 'ေနထိုင္ ခြင့္ခ်ထားေရးဆိုင္ရာ စနစ္သစ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာလမ္းညြန္ လက္စဲြစာအုပ္'မွလည္း ေကာက္ႏႈတ္၍ ျဖည့္ဆည္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းထည့္ၿပီး ယခင္ႏိုင္ငံျခားသား ကဒ္ေနရာတြင္အစားထိုး၍ အသံုးျပဳမည့္စနစ္သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကဒ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမ်ားကထုတ္ေပးၿပီး ယခုစနစ္သစ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး႒ာနမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၇-၉ မွာ စတင္အသက္၀င္က်င့္သံုးေတာ့မယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardအေၾကာင္းကုိ ေမာင့္ရွင့္ ဖဘ ကေန အပိုင္း(၃)ပုိင္းခဲြၿပီး ဥေပေဒျပဌာန္းဖို႔ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ အတည္ျပဳပံုႏွင့္ အတည္မျပဳမီ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာေသာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို အားလံုး အလြယ္တကူနဲ႔ ေဖာ္ျပလာေပးခဲ့တာ အခုပုိ႔စ္ဟာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္..။

ဒီပုိစ္မွာေတာ့-
Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...
ဘာေတြေရးထည့္ထားလဲ...
ဘာေၾကာင့္ျပဌာန္းရတာလဲ...
ဘယ္သူေတြကို ထုတ္ေပးၿပီး ဘယ္သူေတြ ကင္းလြတ္ခြင့္ရလဲ..။
ဘယ္သူေတြကုိေတာ့ ထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ဟု ျပဌာန္းထားသလဲ
I.C ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး လဝက ကဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ...
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရမွာလဲ..
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ေနထိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းခံရမွာလဲ...
ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ျပည္ႏွင္ခံရမွာလဲ....
အပါအ၀င္ ဒီေဆာင္းပါးေရးျဖစ္ေအာင္ ကိုးကားခဲ့ေသာလင့္နဲ႔ ဒီဥပေဒ စတင္ျပဌာန္းဖို႔အတြက္ လြတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ဇယားကြက္ကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္...

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာဘာလဲ...

ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစာရင္းထည့္ၿပီး ယခင္ႏိုင္ငံျခားသား ကဒ္ေနရာတြင္အစားထိုး၍ အသံုးျပဳမည့္စနစ္သစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကဒ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမ်ားကထုတ္ေပးၿပီး ယခုစနစ္သစ္တြင္ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး႒ာနမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီဥပေဒျပဌာန္းရတာလဲ...

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၃-၂ အရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ ေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ Zairyu(သို႔) I.C Cardျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒကို ျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ ဗီဇာရယူျခင္းတို႔မွ ပ,ေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။
၎ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ အလုပ္ခန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္(ဝါ) အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက အျပစ္ေပးခံရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥပေဒထုတ္ထားသလို မဟုတ္မမွန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဗီဇာရယူထား ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး ခံရမယ္လို႔ ေၾကျငာထားပါတယ္။

ဒီဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ ျပဌာန္းမွာလဲ...

၂ဝ၁၂ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေတာက္ေလ်ာက္က်င့္သံုး ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုစီမံကိန္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္မွာလဲ...

စံုစမ္းသိရွိရသေလာက္ေတာ့  အိုဗာစေတးပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ 'မ'သံုးလံုးစီမံကိန္းလို႔ သိရွိပါတယ္။(အဆိုပါ 'မ'သံုးလံုး စီမံကိန္းျဖင့္ တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသား ၁ သိန္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေလ်ာ့ ခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လထုတ္ မိုးေသာက္ၾကယ္ ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၆) အမွတ္(၃)တြင္ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္)

I.C Card မွာ ဘာေတြေရးထားမလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားတဦးခ်င္း၏ အမည္၊ ကဒ္နံပါတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ က်ား/မ၊ လူမ်ိဳး၊ လိပ္စာစသည္ျဖင့္ေရးထားျပီး Visaအမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ ေဖာ္ျပထားမည္ဟုသိရသည္။

ကဒ္ထဲတြင္ I.C Chipပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ¤င္းChipထဲတြင္ကာ ယကံရွင္ ၏ကိုယ္အေရးအခ်က္အလက္အားလံုးကို ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ သည္။

I.C Cardထဲက Data ေတြ ဘယ္ကရသလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားမွန္သမွ် မိမိ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လဝက႐ံုး သို႔သြားေရာက္၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္(သို႔)ကုမၸဏီ၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္သမား႒ာန၊ အခြန္႒ာန၊ ဟိုကင္း(က်န္မာေရးအာမခံ)႒ာန၊  ရဲ႒ာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ံုး၊ ျပည္ နယ္၊ ၿမိဳ႔နယ္႐ံုးစသည္တို႔မွလည္း မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ား ကို တရားေရး(လဝက)သို႔ပို႔ေပးရသည့္အတြက္ လဝကမွလူတေယာက္ ခ်င္း စီ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ေပါင္း၍  ေနရာေပါင္းစံုမွရ ယူစီစစ္ႏိုင္သည္။

I.C Cardလုပ္ဖို႔ ဘာေတြလုိအပ္သလဲ...

(၁) မိမိဓါတ္ပံု(အလ်ား ၃ဝ စင္တီမီတာ၊ အနံ ၄ဝ စင္တီမီတာ)
(၂) ဦးထုပ္၊ ဦးေဆာင္းစသည့္မ်ား ဝတ္ထားသည့္ဓါတ္ပံုမျဖစ္ေစရ
(၃) ဓါတ္ပံုသည္ ၾကည္လင္ျပတ္သားရမည္(အရိပ္မ်ား၊ ရွိတ္မ်ားမပါေစရ)
(၄) သံုးလအတြင္း႐ိုက္ထားသည့္ပံု၊
(၅) မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္(အမည္၊ အသက္၊ ေနထိုင္သည့္ ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အိမ္ေထာင္ရွိ-မရွိ အစရွိသျဖင့္)
(၆) လက္ရွိသံုးစဲြေနသည့္ ဗီဇာသက္တမ္းအမ်ဳိးအစား

I.C Cardထဲမွ ဘာေတြသိႏိုင္သလဲ...

ႏိုင္ငံျခားသားတေယာက္က အခြန္ေဆာင္ထား/မထား၊ အလုပ္ အကိုင္ရွိ/မရွိ၊ ဂ်ပန္စကားတတ္/မတတ္၊ လက္ရွိပညာသင္ေနဆဲ ေက်ာင္း၊ ပညာသင္ခဲ့ေသာေက်ာင္း၊ ဟုိကင္း(က်န္းမာေရးအာမခံ)၊ နင္း ကင္း(သက္ႀကီးပင္စင္ထား/မထား၊ အသက္ရွင္ေနေသး သလား/ေသ သြားၿပီလား၊ ကေလးရွိလွ်င္ေက်ာင္းထား/မထား၊ ရာဇဝတ္မႈရွိ/မရွိ၊ ရဲကရွာေန/မေန၊ အၾကမ္းဖက္ဖူးထားျခင္း ရွိ/မရွိ၊ ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ထားဖူးသလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္သလဲ၊ Visaအမ်ဳိး အစားေျပာင္းရင္ေျပာင္းသလို၊ အလုပ္ေျပာင္းရင္ အလုပ္လုပ္တဲ့႒ာန၊ ဆိုင္ ေျပာင္းရင္အလုပ္ေနရာ၊ လစာကအစ ကိုယ္တိုင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမၾကားခဲ့ပါက ( ေနာင္တြင္သိရွိသြားမည္ဆိုပါက )ဒဏ္ေငြခ် ခံရမည္။ အဖမ္းခံရမည္(သို႔) Visaျပန္သိမ္းခံရမည္။  ကဒ္ျပားထုတ္ ေပးခံရသူရဲ႔ Data ေတြအားလံုး တရားေရးဝန္ႀကီး(လဝက) ကကိုင္ ထားမည္ျဖစ္သည္။

I.C ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကိုၾကည့္ျပီး လဝက ကဘာလုပ္ႏိုင္မည္လဲ...

မိမိကိုယ္တိုင္ေရးေပးတဲ့ ီေအေ ေတြနဲ႔ မိမိရဲ႔ေက်ာင္း၊ အလုပ္၊ ၿမိဳ႕ နယ္႐ံုးစသည္တို႔ကေရးပို႔တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိုယ္တိုင္စစ္ ေဆးၿပီး၊ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႔ ီေအေမွာ အမွားမ်ားေတြ႕ရင္ မသကၤာဖြယ္ရာမ်ား ေတြ႔ရွိ ပါက၊ လိမ္လည္ၿပီးဗီဇာရယူထားသည္(Ä)ဟုယူဆရေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားေတြ႔ရွိပါက၊ ဒါဏ္ေငြတပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ေထာင္ခ်ျခင္း၊  သို႔မဟုတ္ Viasျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းၿပီး ေနရင္းတိုင္းျပည္သုိ႔ ျပန္ႏွင္ပို႔သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒီေလာက္႐ႈပ္တာမယူဘူးဆိုရင္ေရာ...

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမွန္သမွ် I.C Cardကို မယူလို႔ မရပါဘူး။ ကားလိုင္စင္နဲ႔ အတူတူျဖစ္ၿပီး ကဒ္သက္တမ္းကုန္ရင္လည္း အသစ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျမဲတမ္းယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲနဲ႔ လဝကစစ္ရင္ ျပရပါမည္။ မျပခ်င္ရင္(သို႔)မျပႏိုင္ရင္ ဒဏ္ေငြ-ေထာင္ဒဏ္၊ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္စသည္ျဖင့္က်ခံ ရမည္ျဖစ္သည္။

ကဒ္ထုတ္ေပးမည့္သူမ်ား(ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရသူမ်ား)

(၁)အားကစားသမားမ်ား၊ အႏုပညာသည္မ်ား၊
(၂)မိခင္/ဖခင္ျဖစ္သူက အလုပ္ လာလုပ္သျဖင့္ မွီခိုအေနျဖင့္လာ ေသာမိသားစုမ်ား။
(၃) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို သင္ယူရန္ ေရာက္ ရွိေနသည့္ ပညာသည္မ်ား။
(၄) ေက်ာင္းဗီဇာ
(၅) အလုပ္သင္ဗီဇာ
(၆) သံအမတ္ႏွင့္ သံရံုးဝန္ထမ္း ၏အကူဝန္ထမ္းမ်ား(ဥပမာ-က ေလးထိန္း၊ထမင္းခ်က္၊ျခံေစာင့္)
(၇) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ မ်ား၊
(၈) ပန္းခ်ီဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သီခ်င္းေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ။
(၉) ဘုန္းႀကီး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ ရာအႀကီးအကဲမ်ား
(၁ဝ)သတင္းသမား၊ မီဒီယာသမား၊ ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား၊
(၁၁)ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ ေရွ႕ေန၊ စာရင္းစစ္၊ ဆရာဝန္၊ နက္စ္၊ သြား ဆရာဝန္။
(၁၂)အစိုးရအခ်င္းခ်င္းလြတ္ေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ား၊ အလြတ္ ပညာေတာ္သင္မ်ား။
(၁၃)အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ ဘာ သာျပန္(ကုမၸဏီထဲတြင္)၊ ဒီဇိုင္း နာ။
(၁၄)အျခားတိုင္းျပည္မွလာေရာက္ ဖြင့္ေသာကုမၸဏီခြဲမ်ားတြင္ အတူ ပါလာၿပီး အမႈထမ္းေသာကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာဖိုမွဴး၊ ပိုင္းေလာ့၊ လက္ဝတ္ရတနာပန္းထိမ္ပညာ ရွင္၊
(၁၅)ဂ်ပန္လူမ်ိဳးႏွင့္လက္ထပ္ ထားသူ၊ ေမြးလာေသာကေလး၊ ေမြးစားကေလး၊ အဲဂ်ဴးရွ(Permanent Resident)ႏွင့္လက္ထပ္ ထားသူ၊ ေမြးလာေသာကေလး၊ မိန္းမႏွင့္ကေလး၊
(၁၆) ကြန္းဗင္းရွင္းဒုကၡသည္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ R ဗီဇာ)၊ S.S တဲဂ်ဴးရွ (Long term Resident)၊ S.S Designated Activities(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ ေတာ့ခုေတး ဗီဇာ)၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနာဒုကၡသည္၊
(၁၇)နိေကးဂ်င္း(တ႐ုတ္ျပည္၊ ဘရာဇီလ္း၊ အေမရိကန္တို႔တြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမိသားစုမ်ား)၊၊ တရားေရးေရးဝန္ ႀကီး႒ာနမွ ခ်မွတ္ထားေပးထားေသာ Permanent Resident သမားမ်ား။
(၁၈) ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္မည့္သူ

ထုတ္ေပးရန္မလိုအပ္သူမ်ား(ကုိင္ေဆာင္ခြင့္မရရွိသူ)

(၁) သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္စသည္ တို႔ေခတၱရပ္နားခ်ိန္ရက္(၃ဝ)မေက်ာ္သည့္ ဗီဇာသမား
(၂)သေဘၤာ၊ ေလယာဥ္ပ်က္၍ ၆ လမေက်ာ္ေသာ ဗီဇာသမား
(၃) အိုဗာစေတးသမားမ်ား
(၄)အိုဗာစေတးျဖစ္ၿပီးမွ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္၊ ၃ လအထက္ ဗီဇာမေက်ာ္
(၅)အိုဗာစေတးမႈျဖင့္ ဖမ္းမိၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံ ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေနသူ၊ ျပည္ႏွင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ား၊
(၆)ျပစ္မႈ(သို႔)ဥပေဒညိစြန္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ Work Visa၊ အလုပ္သင္၊ မီွခို၊ လက္ထပ္၊ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားဆဲ၊ ရရွိၿပီးသူမ်ားကို ဗီဇာဆက္မတိုးေပးေတာ့ဘဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံထားရသူ။
(၇) အလည္ဗီဇာ၊ ရက္တိုဗီဇာ(၃ လေအာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ရသူ)သမားမ်ားႏွင့္
(၈) ဗီဇာသက္တမ္း (၃)လအထက္မရွိေသာ ကာလီးဖိုးမင့္၊ ကာလီထိုင္းဆိုင္ သမားမ်ား

ထုတ္မေပးမည့္သူမ်ား(ကင္းလြတ္ခြင့္႔ရသူမ်ား)

(၁)ေမြးၿပီးရက္ေပါင္း(၆ဝ)အတြင္း
(၂)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားခံယူထားသူ
(၃)အျခားႏိုင္ငံတြင္ဒုကၡသည္ခံထား ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးအျဖစ္မွရပ္ဆဲခံထားရသူ
(၄)ဂ်ပန္ဖြားကိုရီးယားလူမ်ဳိးမ်ား(စစ္သံု႔ပန္း)
(၅)UNဝန္ထမ္းမ်ား၊ သံအမတ္ႏွင့္မိသာစုမ်ား၊ သံ႐ံုးဝန္ထမ္းႏွင့္မိသားစုမ်ား၊
(၆)၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ေန႔အထိအသက္ ၁၆ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူ

ဘယ္လုိအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလည္း ဒဏ္ေငြတပ္ခံရမွာလဲ

(၁) I.C Cardကို သြားေလရာ ယူေဆာင္မသြားလ်င္
(၂) မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လဝကသို႔ သတင္းမေပးပဲ ထိန္ခ်န္ထားလွ်င္(သို႔)လိမ္လည္၍ေပးအပ္ ေၾကာင္းaတြ႔ရွိခဲ့လ်င္
(၃) ရဲ(သို႔)လဝကမွ စစ္ေဆးသည့္အခါ ျပသဖို႔ျငင္းဆန္လ်င္
(၄) I.C Cardအား ျပင္ဆင္ျခင္း (ဝါ)အတုလုပ္ျခင္း
(၅) အိမ္ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗီဇာအမ်ဳိးအစားေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား (၁၄)ရက္အတြင္း သတင္းေပးပို႔ဖို႔ ပ်က္ကြက္လ်င္ျဖစ္ေစ။

ဒဏ္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ

ေသာင္းႏွစ္ဆယ္ထက္မနည္းေသာ ျပစ္ဒဏ္

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ေနထိုင္ခြင့္႐ုပ္သိမ္းခံရမွာလဲ...

(၁) လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ဗီဇာရယူထားလ်င္ျဖစ္ေစ(Ä)
(၂) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား(သို႔)အျမဲအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာရရွိထားသူႏွင့္ လက္ ထပ္၍ ဗီဇာရယူထားေသာ္ျငားလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး (၆ )လaက်ာ္လြန္ေအာင္ ကင္းကြာေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလ်င္(ဥပမာ- အတု လက္ထပ္ျခင္းမ်ဳိး)(ÄÄ)
(၃) ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာအား အသိ ေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္(ဝါ) လိမ္လည္ထားလ်င္(ÄÄÄ)
(၄) အိမ္ေျပာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္း၊ ဗီဇာေျပာင္းကို ရက္(၉ဝ)အတြင္း အသိ ေပး အေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္

(Ä)ဒုကၡသည္ဗီဇာ၊ လက္ထပ္ဗီဇာ၊ အထူးေနထိုင္ခြင့္(S.S)ဗီဇာ၊ Work Mermit  ဗီဇာအစရွိသည္တို႔ကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ရယူထား ေၾကာင္းကို တိုင္ၾကားခံရလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း(သို႔တည္းမ ဟုတ္) စံုစမ္းေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လဝကအရာရွိမ်ားမွ ျပန္လည္စီစစ္ျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ႐ုပ္သိမ္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ÄÄ)ကေလးေစာင့္ေရွာက္ခြင့္အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊
-အိမ္ေထာင္ဖက္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားေသာေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကာလတြင္ျဖစ္ေစ၊
-မိမိအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္းမရွိသည့္တိုင္ ခဲြခြာေနရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုလ်င္ ေလွ်ာ္ကန္ေလွ်ာက္ပတ္သည္ဟု ယူဆၿပီး လက္ရွိဗီဇာကို သက္တမ္းတိုးေပးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ (၆)လ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပို၍ ခဲြခြာေနရသည့္တိုင္ မိမိရင္ေသြးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားျခားသားမ်ားအတြက္ မိမိ၏ေနထိုင္ခြင့္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

(ÄÄÄ)ေအာက္ပါအခ်က္ေတြေၾကာင့္ သင္ဟာ လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာအား အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔ပ်က္ကြက္လ်င္(ဝါ) လိမ္လည္ဖံုးကြယ္ ထားလ်င္ တရားေရးမွ လက္ခံစဥ္းစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
(က) မိမိအလုပ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ ႐ုတ္တရက္ေဒဝါလီခံ လိုက္ၿပီး မိမိလည္း ေနစရာမရွိေတာ့တဲ့အေျခအေနမ်ဳိး၊
(ခ) နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေနသည့္အခါမ်ဳိး
(ဂ) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသစ္ေျပာင္းသည့္ ေနရပ္လိပ္စာကို မိမိကိုႏွပ္စက္သူ သိရွိသြားမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနသည့္အခါမ်ဳိး

ဘယ္လိုအခ်က္ေတြနဲ႔ၿငိလ်င္ ျပည္ႏွင္ခံရမွာလဲ....

(၁) ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပား ျပင္ဆင္ျခင္း(သို႔)အတုလုပ္ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း၊
(၂)အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒါဏ္တခုခုကို က်ဳးလြန္မိသျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံရ လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
(၃) မသာမာေသာနည္းျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း(သို႔) ဗီဇာရယူထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

ဒီကဒ္ရဲ႕အားသာခ်က္ကဘာလဲ....

မိုးေသာက္ၾကယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္  Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardဆိုတာ ေၾကာက္စရာပါလား..။ ေကာင္းကြက္လည္း တစ္ခုမွ မရွိပါလား လို႔ ေတြးထင္စရာရွိပါတယ္။အဆိုးထဲကအေကာင္းလို႔ပဲ ေျပာရမလား ေကာင္းကြက္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသင့္တယ္လို႔ ဆိုရ မလား ဒီကဒ္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-

(၁) ဗီဇာသက္တမ္းကို ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း(Ä)၊
(၂) ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ထြက္ခြာသည့္အခါ ၁ ႏွစ္အတြင္း Re-entry Visaယူစရာမလိုျခင္း၊
(၃) ျပည္ပမထြက္ခြာခင္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ထြက္ခြာပါက ျပန္လည္ဝင္ခြင့္ကို ၃ ႏွစ္အစား ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊
(၄) ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴး(သို႔) အထူးေနထိုင္ခြင့္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပါမ်ားလာႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း(ÄÄ)

(Ä)ဗီဇာသက္တမ္း ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ခံရမယ့္စာရင္းထဲမွာ အထူးေနထိုင္ ခြင့္သမားေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အထူးသတိျပဳရမွာက  ဗီဇာသက္တမ္းတိုးတဲ့အခါမွာ Point Systemဆိုတဲ့ အမွတ္ေပး စနစ္နဲ႔ စတင္က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္းသင္ဟာ ျပစ္မႈ(ရဲမႈ)မရွိဘူး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ ေပးတဲ့လူမဟုတ္ဘူး၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန 'စည္းကမ္းလိုက္နာ ေဘးကင္းစြာ'ေနထိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိမွ ဗီဇာ သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
    အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေတးဂ်ဴး(Long term Resident)မကလို႔ ေအးဂ်ဴး(Permanent Resident)ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗီဇာေလ်ာ့ျခင္း(သို႔)ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္

(ÄÄ)၇-၉ ဥပေဒေၾကာင့္ Work Permit  သမားမ်ား၊ လက္ထပ္ဗီဇာ အတုလုပ္ထားသူမ်ား(အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား)ျပည္ေတာ္ ျပန္ဖုိ႔မ်ားေနတယ္လို႔ သိရွိရတဲ့အတြက္ ေအးဂ်ဴး(သို႔)ေတးဂ်ဴး(သို႔) အထူးေနထိုင္ခြင့္သမားမ်ား အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သံုးသပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္(စကားခ်ပ္)

I.C Cardကို ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္လ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွ စတင္လုပ္ ေဆာင္လုိ႔ရၿပီလဲ

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လဝက႐ံုးမွာ လုပ္လို႔ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကေတာ့ 'ရွင္နာဂါဝါ'ရွိ လဝက႐ံုးဆိုလ်င္ ေအာက္ထပ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံယူၿပီး ၂ ထပ္ရဲ႕  C ေကာင္တာမွာ သြားလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ ဘာသာစကားအခက္အခဲရွိပါက လဝက႐ံုးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ  ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သင့္အေန နဲ႔ စံုစမ္းေရးဌာန (Information Center)သို႔သြားေရာက္ၿပီး (ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္ေၾကာင္း)အကူအညီေတာင္းပါက ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။(နာမည္မေဖာ္ျပေပးႏိုင္တာကို နားလည္ေပးေစခ်င္ပါသည္)

ဘယ္ေန႔ေနာက္ဆံုးလဲ...

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေန႔ ဟာ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္(ေသာၾကာ ေန႔)ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ သက္တမ္းက်န္ ေသးတယ္ဆိုရင္ေရာ...

(၁)မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုထက္ ႏွစ္ပိုမ်ားတဲ့ သက္တမ္းရွိေသးတယ္ဆိုရင္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို လဝက႐ံုးသြားၿပီး လုပ္ဖို႔မလုိအပ္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခား သားကဒ္ သက္တမ္းအလိုက္မွာ ပါရွိတဲ့အတိုင္း မိမိရဲ႕ေနထိုင္ခြင့္ ကဒ္ကို တူညီတဲ့အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။
ရဲ(သို႔)လဝက စစ္လ်င္ လက္ရွိသက္တမ္းရွိေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္ကို ျပသရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။

(စိတ္ပူတတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ယခုကတည္းက သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ လည္း လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ထုတ္ေပးေသးမွာမဟုတ္ပဲ သင္ဟာ တာဝန္သိလုပ္သားျပည္သူတစ္ဦး အေနနဲ႔ လာေရာက္သတင္းပို႔ထားေၾကာင္း မွတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။)

(၂) မိမိရဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားကဒ္မွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုထက္ပိုေနာက္က်ၿပီး ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကုန္ဆံုးေနသူ ေတြကေတာ့ မျဖစ္မေန Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို သြားလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardကို ေကာ္ပီ(မိတၱဴ)ကူးလို႔ရပါသလား...။ ေကာ္ပီလိုခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ...

ေကာ္ပီကူးလို႔မရေအာင္ အဆင့္ျမင့္နည္းနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိမိဟာ အလုပ္(သို႔)အျခားကိစၥေတြအတြက္ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardရဲ႕ မိတၱဴကို လိုခ်င္တယ္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အဆိုပါ ကဒ္သံုးစဲြေနေၾကာင္း ေထာက္ခံစာလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္ မိမိနဲ႔ သက္ဆိုင္ တဲ့ၿမိဳ႔နယ္႐ံုးမွာ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ကုန္က်စားရိတ္ကိုေတာ့ မိမိကေပးေဆာင္ရမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့

မိုးေသာက္ၾကယ္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအပါအ၀င္ ေမာင္ရွင့္ ဖဘ ရွိ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အထူးသတိေပးခ်င္တာကေတာ့-

(၁) Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardလုပ္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)ျဖစ္ၿပီး စတင္အသက္ဝင္က်င့္သံုးမွာကေတာ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္(တနလၤာေန႔)ျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာအမ်ားစုဟာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔က်မွ Zairyu Card(သို႔မဟုတ္)I.C Cardလုပ္ရမယ္လို႔ ထင္ေနၾကသူမ်ားပါတယ္။ ဒါ လံုးဝမွားေနပါတယ္။
သတိထားၿပီး မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၂) ေနအိမ္အေျပာင္းေရြ႕လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္
-(က)ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႔နယ္ရံုးသို႔ မိမိဟာ ဘယ္ေန႔မွာ ဘယ္ရပ္ကြက္ ဘယ္ေနရာကိုေျပာင္းပါၿပီဟု အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။ ထို႔ေနာက္ ေျပာင္းေရြ႕လိုက္တဲ့ ေနရပ္သစ္ရွိ နယ္ေျမခံျမဴနီစီပယ္႐ံုး (ၿမိဳ႔နယ္ ႐ံုး)သို႔ သြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္
-(ခ)တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း ေနရာသစ္ ေျပာင္းေ႐ြ႔ေၾကာင္း အသိေပး သတင္းပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္(၂)ခ်က္ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၃)အလုပ္ေျပာင္း၊ ဗီဇာေျပာင္းရင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ပါပဲ။ တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ၁၄ ရက္အတြင္း အသိေပး သတင္းပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ မေမ့ၾကပါနဲ႔။

(၄) မိမိအခ်က္အလက္ေတြကို တရားေရးဌာန(လဝက႐ံုး)သို႔ ေပး ပို႔တဲ့အခါမွာ အမွန္အတိုင္းေပးပို႔ၾကပါ။ အမွားအယြင္း တစ္စံုတရာ ေတြ႔ရွိတာနဲ႔ (က)ေငြဒါဏ္၊ (ခ)ေထာင္ဒါဏ္၊ (ဂ)ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ အထိပါ ခ်မွတ္ျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။
မိမိတိုင္းျပည္မေကာင္းလို႔၊ မတည္ၿငိမ္လို႔ဆိုၿပီး ဒုကၡသည္ဗီဇာရရွိ ထားသူ (သို႔တည္းမဟုတ္) အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ရရွိထားသူျဖစ္ပါေစ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆိုရင္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္အထိ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္-
မိမိအခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္အတိုင္းေပးၾကပါ။

(၅) ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ ဗီဇာသက္တမ္း တိုးတဲ့အခါမွာ

Point Systemနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေန ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ အမွတ္ေလ်ာ့ေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ၾကပါလို႔ သတိ ေပးႏိႈးေဆာ ္လိုက္ရပါတယ္။
စာဖတ္သူမ်ားအားလံုး ေဘးဘရာေဝးကြာၿပီး၊ ရန္သူမ်ဳိး(၅)ပါး အျပင္ တစ္ပါးသူစိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေအာင္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ လႊင့္ေနေသာ ေကာလဟာလေဘးမွလည္း ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစလို႔ အစဥ္ဆုေတာင္းေမတၲာပို႔လ်က္-

စုိးဝင္းရွိန္
(မိုးေသာက္ၾကယ္ဂ်ာနယ္တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ)
ကိုးကား-
-http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00006.html
-http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1892469,00.html
-http://www.moj.go.jp/PRESS/090217-1.html
-http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html
-http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html
-http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00049.html

ေက်းဇူးစကား-
ဤေဆာင္းပါးေရးျဖစ္ေအာင္ အဘက္ဘက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းေပးခဲ့ၾကေသာ မိုးေသာက္ၾကယ္စာၾကည့္တိုက္အဖဲြ႔သားမ်ားႏွင့္တကြ မသိနားမလည္သည့္ ဂ်ပန္စာလံုးမ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ဘာသာျပန္ေပးခဲ့ေသာ ကိုမ်ဳိးျမင့္ေဆြ၊ ကိုခ်စ္မိုး(Mr Kurosaki Eiji)၊ ႏွင့္ မိမိေမးျမန္းသမွ်ကို ေျဖၾကားေပးခဲ့သည့္ လ၀ကအရာရွိတစ္ခ်ဳိ႕ကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးဥပကာတင္ရွိပါေၾကာင္း

No comments: