Wednesday, September 5, 2012

စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း။


No comments: