Sunday, October 7, 2012

KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ ဗုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး ထုတ္ပစ္ခံရျခင္းႏွစ္စပ္လ်ဥ္း၍..... Important message ဆုိျပီး အီးေမးတစ္ေစာင္လက္ခံရရွိပါသည္။ အားလုံးဖတ္ဖုိ ့အတြက္ တင္ေပးလုိက္ပါသည္။

Important message

No comments: