Wednesday, October 24, 2012

ေဆြးေႏြးမည့္အစီအစဥ္မစခင္လိုအပ္သည့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွု ့မ်ားကိုပဏမအေနKNL-JAPAN ရံုးခန္းတြင္JAPAN PLATFORM မွတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး

ကရင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္းကူညီေထာက္ပ့ံေရးဂ်ပန္NGOအဖဲြ႕ ၾကီးျဖစ္ေသာ JAPAN PLATFORM နွင့္ဂ်ပန္နိဳင္ငံအေျခစိုုက္ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕မ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးမည့္
 အစီအစဥ္မစခင္လိုအပ္သည့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွု ့မ်ားကိုပဏမအေန
ျဖင့္KNL-JAPAN ရံုးခန္းတြင္ေစာဘလွသိန္း၊
ေနာ္လွဥမၼာဝင္း၊ေစာကစစင္ဂ်ာ၊တို ့နွင့္
JAPAN PLATFORM မွတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့
သည္။
သတင္းေပးပို ့သူ. ေစာကစ္စင္ဂ်ာ

No comments: