Thursday, November 8, 2012

စေကာကရင္. စကားပံုအခ်ိဳ႕


၁။“ ထီြဝယ္ဘားေထာ့အေခၚေလာ္”
( ဝက္ေျခရာကိုေခြးကဖ်က္ပစ္သည္ )
သူမ်ားလုပ္ထားေသာလုပ္ငန္းကို မိမိ
နာမည္ျဖင့္အသားယူျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

၂။ “ကဒူး ကဒူး ထီြ ေအာ္ဟူး”
( ကုပ္ေခ်ာင္းကုပ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ဆံကိုစားေသာေခြး)
“ ေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႔ နံတဲ့ေႃကာင္ခ်ီး” ဟူေသာ
ျမန္မာစကားပံုနွင့္ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္တူ
ေပသည္။

No comments: