Tuesday, February 5, 2013

ဦးေခါင္းခြံ အစားထိုးကုသမႈ ခံယူူခဲ့သည့္ မာလာလာ၏အေျခအေန ေကာင္းမြန္”

တာလီဘန္တို႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာ ရခဲ့သည့္ ပါကစၥတန္ ေက်ာင္းသူေလး မာလာလာ ယူဆြတ္ဖ္ဇိုင္သည္ ဦးေခါင္းခြံ အစားထုိးခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ တစ္စထက္တစ္စ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ သက္သာလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ ကြင္းအဲလိဇဘက္သ္ ေဆးရံုမွ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္ လူနာ မိန္းကေလးအား ဦးခြံတြင္ သတၱဳျပားတစ္ခ်ပ္ ထည့္သြင္း ဖာေထးေပးခဲ့ၿပီး နားစည္တစ္ဖက္ ပ်က္စီးသြားမႈကိုလည္း ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးခဲ့သည္။

တိုက္ေတနီယမ္ သတၱဳျပားတစ္ခ်ပ္ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္သည့္ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မာလာလာ၏ အေျခအေန တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမႈမ်ားကို အလြန္ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း ကြင္းအဲလိဇဘက္သ္ ေဆးရံုမွ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments: