Thursday, May 16, 2013

ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ၏ မုန္တိုင္း ခန္ ့မွန္းခ်က္ ၊ သတိေပး ခ်က္ ၊ အႀကံျပဳ ခ်က္

(၁) 01B MAHASEN မဟာဆန္မုန္တိုင္းဟာ (၁၅-၅-၂၀၁၂၂)ရက္ နံနက္ ၃း၃၀

နာရီအခ်ိန္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ KOLKATA ျမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဖက္ 443 NM 
(530 MILES) ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါတယ္။

(၂) လြန္ခဲ့တဲ့(၆)နာရီ (၁၄-၅-၂၀၁၃ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ၁၅-၅-၂၀၁၃ နံနက္ ၀၃း၃၀ နာရီ အတြင္း)
အေရွ႕ေျမာက္ဖက္အရပ္ကို 08 KNOTS(10 MPH) ႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လွ်ားေန ခဲ့ပါတယ္။

(၃) မုန္တို္င္းဗဟိုအနီးလက္ရွိေလတိုက္ႏႈန္းမွာ 45 KNOTS(55 MPH) ႏႈန္း ရွိေန ပါတယ္။

(၄) မုန္တို္င္းဟာ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္အရပ္ကိုဘဲ ဆက္လက္ေရြ႕လွ်ားမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းပါတယ္။

(၅) ေနာက္(၄၈)နာရီအႀကာ (၁၇-၅-၂၀၁၃ နံနက္ ၃း၃၀ နာရီ)တြင္ မုန္တို္င္း၏ အရြယ္မွာ
အက်ယ္(အခ်င္း)မွာ 150 NM (180 miles) ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၆) ေနာက္(၃၆)နာရီအႀကာ(၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ ညေန၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္)မွာ မုန္တို္င္းဟာ
အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မုန္တို္င္းဟာ အေနာက္ေလစီးေႀကာင္း
မ်ားအတြင္ ေမ်ာပါေရြ႕လွ်ားေနႏိုင္ပါတယ္။

(၇) ေနာက္(၃၆)နာရီအႀကာ(၁၆-၅-၂၀၁၃ ရက္ ညေန၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္)မွာ အမ်ားဆံုးေလ
တိုက္ႏႈန္း 65 KNOT 78 MPH) ခန္႕ နဲ႕ ေလပုန္း(Gust) 80 KNOT(96 mph) ခန္႕အထိ
တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

(၈) ေနာက္(၇၂)နာရီအႀကာ(၁၇-၅-၂၀၁၃ ရက္ နံနက္ ၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္)မွာ ကုန္းေပၚတြင္
အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းပါတယ္။

(၉) မုန္တို္င္းရဲ႕အရွိန္ေႀကာင့္ ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအျမင့္ ၁၅ ေပခန္႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

(၁၀) မုန္တို္ငးဟာ (၁၆-၅-၂၀၁၃)ရက္ ညေနပိုင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕အနီးမွ
ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ကုန္းတြင္းကို ၀င္ႏို္င္တယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)

မွတ္ခ်က္။ မုန္တို္ငးဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာရွိရာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း
ပင္လယ္ျပင္ထဲတိုး၀င္လာတဲ့အခါ ပိုမို ပူေႏြးေနတဲ့ ေရျပင္ေႀကာင့္ ပိုအားေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။

မုန္တိုင္း MAHASEN နဲ႕ပတ္သက္လို႕ အႀကံျပဳခ်က္...
(၁၅-၅-၂၀၁၃)
နံနက္ ၅း၄၅ နာရီအခ်ိန္

လက္ရွိအေျခအေနအရ ပင္လယ္ျပင္ဟာ အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ (၁၆-၅-၂၀၁၃) ရက္ေန႕ကစျပီး ျမန္မာ့ေရပို္ငနက္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ငါးဖမ္းေရယာဥ္ေတြ၊ ကုန္သြယ္ကူးသန္းေရယာဥ္ေတြဟာ ေလျပင္း နဲ႕ လိႈင္းအႏၱရာယ္ကို အထူးသတိထား သြားလာေမာင္းႏွင္ ႀကဖို႕လိုပါတယ္။ အရြယ္အစားငယ္တဲ့ ေရယာဥ္မ်ားဟာ ကမ္းမွေ၀းရာကို သြားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႀကဖို႕ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုန္းေပၚကို ေလတို္က္ႏႈန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၈၀ မွ မိုင္ ၁၀၀ႏႈန္းေလာက္ ရွိတဲ့ေလဟာ မုန္တိုင္းဒီေရ ၃ ေပမွ ၅ ေပခန္႕သာတက္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ အမုန္တို္င္းအ၀င္မွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လို႕ ေလတို္က္ႏႈန္းဟာ ရုတ္တရက္ တစ္နာရီ မိုင္(၁၂၀)အထိ ျဖစ္သြားတာနဲ႕ မုန္တို္င္းဒီေရအျမင့္ဟ (၁၂)ေပေလာက္ျဖစ္သြားပါ့္မယ္။ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ မုန္တို္င္းသတင္းကို အျမဲနားေထာင္ဖို႕လိုပါတယ္။

နတ္ျမစ္အတြင္းပိုင္းမွာ ရုတ္တရက္ေရႀကီးႏို္င္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေဒသခံမ်ား မေမ႕ႀကဖို႕ လိုပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)
ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး သဘာေဘးမ်ားမွ ကင္းေ၀းႏိုင္ႀကပါေစ။

“မုန္တိုင္းမလာမီျပင္ဆင္ထားရန္”

- မိမိႏွင့္ အနီးဆံုးတည္ရွိေသာ မုန္တိုင္းခိုအေဆာက္အအုံကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားရွိရန္ႏွင့္ ထိုေနရာသို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အျမန္ဆံုး
ေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ရွာေဖြထားရန္။

- အေရးႀကီးပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ လက္စဲြအသံုးအေဆာင္ အရန္သင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္။

- မိမိအိမ္အား ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ ခိုင္ခန္႔မႈမရွိသည္မ်ားကို ခိုင္ခံ့ေအာင္ အားျဖည့္ျပဳျပင္ထားရန္။

- အိမ္၊ ၿခံ၀င္းအတြင္း က်ဳိးပဲ့ႏုိင္သည့္ အကိုင္း၊ အခက္လက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားရန္။

- အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕၊ အေရးေပၚအဖဲြ႕၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အဖဲြ႕မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ
တို႔ကို အလြယ္တကူထားရွိရန္။

- အစာအေျခာက္မ်ား၊ အေရးေပၚေဆး၀ါးမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကာ အကြယ္ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းရန္။

မုန္တုိင္းတိုက္ခတ္လာေသာအခါ
- လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားအားလံုးကို ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္။

- မုန္တိုင္းခို အေဆာက္အအုံမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုးေျပာင္းေရႊ႕ခိုလႈံရန္။

- ေလတိုက္ႏႈန္း ၁၀၀ေက်ာ္ေသာအားေကာင္းသည့္ မုန္တိုင္းမ်ားမွာ မုန္တုိင္းဒီေရတက္ေလ့ရွိသျဖင့္ ထိုမုန္တုိင္းမ်ိဳးတိုက္ခတ္ပါက အိမ္အတြင္း ခုိလႈံျခင္းထက္ ကုန္းျမင့္ရွိ ခုိင္ခံ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္။

- ေရဒီယိုျဖင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဖမ္းယူနားေထာင္ရန္။

- သက္ဆိုင္ရာမုန္တိုင္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္အထိ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းရန္။

မုန္တုိင္းက်ေရာက္ပါက
- သက္ဆိုင္ရာမွ မုန္တိုင္းကင္းရွင္းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မေၾကမညာမခ်င္း အျပင္ မထြက္ရန္။

- ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ယိုစိမ့္မႈရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးရန္၊ ေရစိုေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳရန္။

- သက္ဆိုင္ရာမွ ေၾကညာေပးမည့္ သတင္းႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ရန္။

- မိမိအား ကယ္ဆယ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါက ေစာစီးစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မိမိအိမ္သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာမွ အႀကံမျပဳမခ်င္း ဆႏၵေစာၿပီးမျပန္ရန္၊ ျပန္ပါကလည္း
သတ္မွတ္ထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမွသာ ျပန္ရန္။

-ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းခရီးသြားရပါက ေႁမြအႏၲရာယ္ အထူးသတိထားရန္။

- လမ္းေဘးတြင္ ျပတ္က်ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ားကို မကိုင္မိ၊ မထိမိရန္ သတိျပဳၿပီး နီးစပ္ရာ လွ်ပ္စစ္႐ံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္။

- မီးေဘးအႏၲရာယ္ သတိျပဳရန္။

- ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ သတိျပဳရန္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္၏ မုန္တုိင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား။No comments: