Saturday, April 19, 2014

ဂ်ပန္နိဳင္ငံေရာက္ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအတြက္NPO PEACE မွဦးစည္းျပီးဂ်ပန္စာသင္ႁကားျခင္းအထူးအစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းပဲြ

ဂ်ပန္နိဳင္ငံေရာက္ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအတြက္NPO PEACE   မွဦးစည္းျပီးဂ်ပန္စာသင္ႁကားျခင္းအထူးအစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ရွင္းလင္းပဲြကို ၁၈-၄-၂၀၁၄ ရက္ေသာႁကာေန႕၁၅း၃၀မွ ၁၆း၃၀အထိဂ်ပန္နိဳင္ငံ kokkaigidoumae
ဘူတာရွိဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ Dai 1 
Shuuginginkakan အေဆာက္အအံုအတြင္းရွိ B1. Dai 3
Kagishitsu တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျပီး
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဆရာ NAKAGAWA
(ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန)  ၊  KOBAYASHI
တို႕မွအသီးသီးမွရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္
ထို အစည္းအေဝးတို႕သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္မ်ားတာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ႁကသည္


No comments: