Monday, April 16, 2012

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား စစ္မွန္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိၾက


ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တရပ္အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုကာ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
ေနာက္ၿပီး ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ႀကီးနဲ႔ တနသၤာရီတိုင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရး ရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္ႀကီးေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အကူအညီေပးႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခုတေခါက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ တိုင္းအဆင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထိုသို႔ ခ်မွတ္တဲ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ code of conduct ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ေစာင့္ထိန္းလုပ္ကိုင္ရမယ့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ဖို႔ကိစၥလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေနာ္ေမဦးက “က်မတို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းက ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ code of conduct လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တခါမွ မရွိခဲ့ဖူးေသးပါဘူး။ ဒါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္တယ္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္ကလည္း သူတို႔အတြက္ အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ၀န္ခံတယ္။ တိုင္းမွဴးေတြ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကလည္း ဒါကို လက္ခံပါတယ္။ အရင္က က်င့္၀တ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္တာမရွိဘဲနဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ တိတိက်က် က်င့္၀တ္ မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေတာ့ အမွားအယြင္းေတြ ရွိခဲ့တာ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေပမယ့္ အဆန္း မဟုတ္ဘူး။ အခုက အမွားေတြ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားတဲ့အခါ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္က အခရာ ျဖစ္လာတယ္။ ခ်မွတ္ေရးဆြဲဖို႔ကလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ သေဘာတူပါတယ္“ လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ အခုအခါမွာ ထိုသို႔ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီး ေမလအတြင္းမွာ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္ေကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီးလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာမ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လက္ရွိ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထိုကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ေနာ္ေမဦးက “ဥပမာ ေက်ာက္ႀကီးနယ္ေျမဟာ ၁၉၇၅ - ၇၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ျဖတ္ေလးျဖတ္ဒဏ္နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို တခ်ိန္လံုး ခံလာခဲ့တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔အထိ ရြာပုန္းရြာေရွာင္ေတြ ရွိေနဆဲ ပဲ။ ရြာသူရြာသားေတြ တေယာက္စ၊ ႏွစ္ေယာက္စ အဆြဲခံရ၊ အဖမ္းခံရတာ ရွိေနဆဲ ပဲ ဆိုတာ ေျပာျပတယ္။ သူတို႔ အေတြ႕အႀကံဳအရ လက္ရွိအစိုးရအေပၚမွာ သူတို႔ သံသယေတြ ရွိေနတာ၊ မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ အေျခအေနတခ်ိဳ႕အေပၚမွာ သူတို႔ ယံုၾကည္မွဳ နည္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္“ လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ေနာ္ေမဦးက ဆက္လက္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႕ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ “ျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀လံုၿခံဳမွဳ အာမခံႏိုင္ဖို႔အတြက္၊ စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳဖို႔အတြက္ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ က်မတို႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္မွဳရွိၿပီး ျပည္သူလူထု လိုအပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး က်မတို႔က ဦးေဆာင္မွဳ ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတာ ရွင္းျပတယ္။ ဒါက ဘာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနသလဲဆိုေတာ့ KNU ကို မတရားသင္း ေၾကျငာထားတာနဲ႔ သြားၿပီး ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ သမၼတႀကီးက ဒီကိစၥကို သူ တခါမွ မစဥ္းစားခဲ့မိဘူး ေပါ့ ေလ။ ဒါ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေပါ့။ ဒါေပမယ့္လည္း သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္ အတိုင္းအတာအတြင္းက ဒီကိစၥကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးပါ့မယ္ဆိုတာကို ေျပာခဲ့တယ္“ လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔က KNU ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းေတြကို ႀကိဳဆိုတယ္။ မ်ားစြာလည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္၌က စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မွဳေတြ ရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်က္က စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္ရဲ့ အခန္းက႑က အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္လံုးမွာ တပ္မေတာ္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီး ပါလာဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို ေျပာတယ္။ ဒါကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ က်မတို႔ကိုယ္တိုင္ အဲဒီလိုပဲ ယူဆတယ္“ လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနဲ႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္တုိ႔အၾကား ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို ေမလအတြင္း ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဘြယ္ရွိၿပီး ေမလကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုက္နာရမယ့္က်င့္၀တ္ေတြကို အၿပီးသတ္ ခ်မွတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ္လည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ တိုက္ခိုက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားရဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာ္ေမဦးက “အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တတိုင္းျပည္လံုး အပတ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုတာ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တကယ့္တကယ္ လက္ေတြ႕မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္တယ္ဆိုတာ တဖက္ထဲ ရပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ ႏွစ္ဘက္စလံုးက ရပ္မွ ျဖစ္တာ။ ဒိထက္ပိုၿပီးေတာ့ က်မတို႔က ကခ်င္ကိုယ္စား အပစ္အခတ္ ရပ္ပါမယ္လို႔ ကရင္က သြားေျပာလို႔ မရဘူး။ က်မတို႔ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေတာ့မွ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ျပည္မွာ စစ္ျဖစ္ေနလုိ႔လည္း ကရင္ျပည္ မေအးခ်မ္းဘူး။ ကရင္မွာ စစ္ျဖစ္ေနလို႔လည္း ရွမ္းျပည္ မေအးခ်မ္းဘူး။ ဒါ က်မတို႕အားလံုး သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတယ္ဆိုတာက စစ္ျဖစ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးက လက္တြဲခ်င္မွသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတယ္ဆိုတာ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္“ လို႔ ေျပာျပသြားပါတယ္။

No comments: