Wednesday, April 18, 2012

ျမစ္ဆုံေရကာတာထဲ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ဆုေတာင္းျခင္းကို ရဲမ်ား ေမးျမန္း

Monday, 16 April 2012


ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံေရကာတာ ဧရိယာထဲ ကခ်င္နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာင္တြင္ အထူး ဆုေတာင္း အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံ တန္ဖရဲေက်းရြာမွ သင္းအုပ္ဆရာ Rev. ဘရန္ႏူးအား ရဲမ်ား ေမးျမန္းရန္ ဧၿပီ ၁၆၊ ယေန႔ဆင့္ေခၚလိုက္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားေျပာသည္။

ေရကာတာ စီမံကိန္းအထဲမွ ရြာသားမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးသည့္ အစုိးရ ေအာင္ျမင္သာ စံျပေက်းရြာမွ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားက ဆင့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္းအုပ္ဆရာဘရန္ႏူးမွာ မသြားပဲေနသည္ ဟု အသင္းေတာ္က ဆိုသည္။

ဆုေတာင္းပြဲကို ဧၿပီ ၁၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ Easter Sunday ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းနွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ လက္၀ါးကပ္တိုင္ စိုက္ထူထားေသာေနရာတြင္ ကခ်င္နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Kachin Baptist Convention)မွ အသင္းေတာ္ ဆရာမ်ားနွင့္ တန္ဖရဲရြာသားမ်ား ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို မလိခ-အင္မိုင္ခ (မလိခ-ေမခ)ျမစ္ႏွစ္ခု ဆုံဆည္းရာ ျမစ္ဆုံအနီး အေရွ႕ဘက္ေတာင္ထိပ္တြင္ ျမစ္ဆုံရြာ တန္ဖရဲမွ ႏွစ္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုမန္ကတ္သလစ္ အသင္းေတာ္တို႔မွ လက္၀ါးကပ္တိုင္ၾကီး ႏွစ္ခုအား ေနရာတခုစီတြင္ သီးျခား စိုက္ထူထားျခင္းျဖစ္သည္။

prayer-service-myitsone-dam
ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ ရက္က Easter Sunday ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္အား ျမစ္ဆုံေရကာစီမံကိန္း ဧရိယာရိွ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ ေတာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
tanghpre-village-postertanghpre-rc-churchtanghpre-bridge
၄င္းလက္၀ါးကပ္တိုင္မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္မွ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ စီပီအုိင္ (China Power Investment Corporation, CPI) တုိ႔က အသင္းေတာ္ ႏွစ္ပါးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၂၀၁၁ ယမန္နွစ္မွ ဖိအားေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အသင္းေတာ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္းမရွိပဲ ၄င္းလက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ေၾကြျပားျဖင့္ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြန္းမံၿပီး ဆုေတာင္းရာတြင္ “လက္၀ါးကပ္တိုင္နွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံု ထာ၀ရတည္ျမဲပါေစ” ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDNG)မွ စားဂ်ီးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ CPI ကုမၸဏီမွ ယခုသႀကၤန္ပြဲျပီးလ်င္ တန္ဖရဲ ေဒသခံမ်ားနွင့္ အစည္းအေ၀းျပန္လည္က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း အေကာင္းဘက္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးရႈံးသြားသည့္ အိမ္ျခံေျမမ်ားအတြက္လည္း ထပ္ပိုး ေပးရန္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ေျပာထားသည္ဟု စားဂ်ီးကေျပာသည္။

သၾကၤန္အၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ တန္ဖရဲရြာတြင္ ေဒသခံမ်ား “လံုး၀ မရွိရ” ဟု အစိုးရ ေရႊ႕ေျပာင္း ေအာင္ျမင္သာရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ သတိေပးထားသည္ဟု ရြာသားမ်ားဆိုသည္။

ဧၿပီ ၁၄ ရက္ စေနေန႔တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ စစ္ကား (၄) စီးျဖင့္ တန္ဖရဲရြာသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္ဟု ရြာသားမ်ားဆိုသည္။

တန္ဖရဲရြာသည္ ျမစ္ၾကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္းေၾကာင္းေပၚတည္ရိွၿပီး စစ္သားမ်ားက ရြာထဲျဖတ္သြားသည့္ ကုန္တင္ကားမ်ားမွ အဓမၼေငြေၾကးေကာက္ခံေနရာ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္မွ ပိုမိုျခိမ္းေျခာက္ ေကာက္ခံလာေၾကာင္းသိရသည္။

No comments: