Sunday, April 29, 2012

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ရဲ့ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြဟာ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မဟုတ္ဘူး။ ေပါ့ပ်က္ပ်က္မဟုတ္ဘူး။ အေပၚယံေၾကာမ ဟုတ္ဘူး။ ေနခ်င္သလိုေန။ ေျပာခ်င္သလိုေျပာ။ လုပ္ခ်င္ သလိုလုပ္တဲ့လူေတြဟာဘယ္ေတာ့မွ်ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။

No comments: