Sunday, April 29, 2012

မယ္လစခန္း မီးေလာင္မႈဓါတ္ပံုသတင္း

မယ္လစခန္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခြဲ၌ မီးေလာင္ခဲ့ရာ ေကာ္သူးေလ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာသင္ေကာလိပ္ေက်ာင္း၀င္းတခုလံုး ေလာင္ကြ်မ္းသြားခဲ့သည္။

No comments: