Friday, July 20, 2012

ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသံစဥ္ျပဳစုုခဲ႔သူ ေစာသာေအးႀကီး

 

ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသံစဥ္ျပဳစုုခဲ႔သူေစာသာေအးႀကီး

၁၉၃၀-၄၀ ခွႏွစ္မ်ားတြင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးေန႔၊ ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအလံေတာ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ "ေဒါကလူ" ၏ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆရာစံေဘာ္က အစီအစဥ္ျပဳလုပ္၍ ေတာင္းဆိုရရွိခဲ႔သည္။
ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရရွိခဲ႔ေသာ အခြင္႔အေရး(၃)ခုအနက္ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လံုးကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသည္လည္း အေရးပါလွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းကို ေစာစံဘႏွင္ေစာသာေအးႀကီးက ေရးသားတင္ျပခဲ႔ရာ "ေဒါကလူ" အသင္းႀကီးမွ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္သျဖင္႔ ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းဟူ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ႔သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္း
(အေရွ.ပိုးကရင္စာသားၿဖင့္)
ယု္ဖႜံဳဆိုဒ္ ယ္ုေ၀႔ေဟွး
ဆ္ုလ္ုအ္ုေဟွ၀္ေဍာဟ္ထုက္
ယ္ုအဲေဍာဟ္ဏ္ု
ဏ္ုအဲဆ္ုတ၀္ဆ္ုလံင္
ဖႜံဳမုဲဏ္ုအဲထုင္ဆိုင္႔
ဏ္ုဆ္ုအ္ုေဟွ၀္ကို၀္႔မိင္ဏွ္
ယ္ုအဲေဍာဟ္မာၟ

(အေနာက္ပိုးကရင္စာသားၿဖင့္)
ယဖ်ိဨဆဵံဩယ၀႔ဈဧ့
ပွလဵအဂ႔ဩဒိဵထုှ
ယအဲဵဒိဵနဵဩ
နအဲဵဆဵတီဩဆဵလီဨ
ပွမံြဩနအဲဵထိးဆဵႚ
နဆဵအဂ႔ဨကိ႞မိဨနီဵ
ယအဲဵဒိဵမှ

(စေကာကရင္စာသားၿဖင့္)
ယပွၯကလုာ္ယဲဧဿ
ပွၯလဿအဂ႔ၯကတဿဿ္
ယအဲဢ္ဒိဢ္နၯ
နအဲဢ္တဿ္တီတဿ္လိၯ
တမွံၯနအဲဢ္တူဿ္လိာ္
နတဿ္အဂံၯကိးမိႜ
ယအဲဢ္ဒိဢ္မး.

(ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းအဓိပၸာယ္)

အို...ကြ်ႏု္ပ္ ကရင္အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔
အေကာင္းဆံုးသူအသင္႔အား
ကြ်ႏု္ပ္ အလြန္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးပါ၏။
အသင္သည္ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းကိုျမတ္ႏုိးတတ္၏
ဧည္႔၀တ္ေက်ပြန္တတ္သူလည္းျဖစ္ပါ၏
သင္၏ေကာင္းျခင္းအျဖာျဖာကို
ကြ်ႏု္ပ္ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးလွေပသည္။

(ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသံစဥ္ျပဳစုုခဲ႔သူေစာသာေအးႀကီး၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း)

လ ၁၉၀၂ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႔နယ္၊ မႀကီးလဟာေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သည္။
လ ၁၉၂၂ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႔၊ တိုင္တစ္ရာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ (၁၀) တန္းေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္။
လ ၁၉၂၄ မွ ၁၉၂၇ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ဂ်က္ဆင္ေကာလိပ္တြင္ I.Sc ေအာင္ၿပီး B.Sc (ပ)ႏွစ္အထိ သင္ၾကားခဲ႔သည္။

လ ၁၉၂၈ မွ ၁၉၃၂ခုႏွစ္အထိ မႏၲေလးစိုက္ပ်ဳိးေရးေကာလိပ္တြင္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ႔သည္။
လ ၁၉၃၃ မွ ၁၉၄၀ခုႏွစ္အထိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္စိုက္ပ်ဳိးေရးၿမိဳ႕အုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။
လ ၁၉၄၁ မွ ၁၉၄၆ခုႏွစ္အထိ ပုသိမ္ခရုိင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။

လ ၁၉၄၇ မွ ၁၉၅၇ခုႏွဏ္အထိ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႔ (SAMB) တြင္အမႈေဆာင္အရာရွိ (E.O) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။
လ ၁၉၅၉ခုႏွစ္၊ အသက္ (၅၇)ႏွစ္တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေရတြင္းေရကန္ရြာတြင္ ကြယ္လြန္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသံစဥ္ကို ေစာစံဘႏွင္႔အတူျပဳစုခဲ႔သည္။

No comments: