Monday, August 13, 2012

ရခိုင့္အေရးအခင္းအေပၚ KNU တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗုိလ္မွဴး ေစာလွေငြအျမင္

ယခု ဗီဒီယုိခလစ္က ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန ့ကတည္းက အြန္လုိင္းေပၚေရာက္ေနတာပါ။ ယေန ့ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြက ပုိျပီးႀကီးထြားလာေနပါသျဖင့္ ေကအဲန္ယူတြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗုိလ္မွဴးေစာလွေငြ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ထပ္ဆင့္ တင္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

No comments: