Tuesday, June 21, 2011

ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္

ဥေရာပသမဂၢ ဝါရင့္သံတမန္မ်ား ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ယမန္ေန႔က ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အပါအဝင္ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ သေဘာထားကို တီးေခါက္ရန္ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ သံတမန္တဦးက ဆိုသည္။ လာမည့္ အဂၤါေန႔ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ယင္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သိရသည္။

No comments: