Thursday, April 12, 2012

ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီလိုလုပ္ေနရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ရဲခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္႔နဲ႔လုပ္ ေနၾကထိုင္ၾကရေတာ့မွာလဲ။

Maungmaung Skw facebookစိန္စီတဲ့ညအတြက္ဆိုရဲခ်ဴပ္ေသလိုက္လို႕ ရမယ္...

No comments: