Monday, April 9, 2012

ပထမဆုံးအႀကိမ္ KNU ႏွင့္ ျပည္တြင္းတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား ေတြ ့ဆုံပြဲမွတ္တမ္းအခ်ိဴ ့ (07၊ 04၊ 2012 - ရန္ကုန္)(ရုပ္သံ)

No comments: