Thursday, April 12, 2012

KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္စဥ္။

KNU ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ ဆက္ဆံေရးရံုးကို ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လင့္ ခဲျပီး ေက်ာက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ခံမ်ားက အားရဝမ္းသာၿကိုဆို ေနၾကပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (Photo-KIC)

No comments: