Thursday, May 26, 2011

ေနျပည္ေတာ္အတြင္းေရးႏွင့္အရႈတ္ထုတ္မ်ားေသာသီခိုမွာတင္ေနေသာ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းေရးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္လိုက္ဖတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၀ိုင္းေတာ္သား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေသာ္သီခို၏အနစ္နာခံႀကိဳးပမ္းမႈ႕ကို သိေနသျဖင့္ ဘာမွ်ေျပာစရာမရိွ။ ၄င္းသတင္းျဖင့္ စာဖတ္ပုရိတ္သတ္တစ္ခ်ိဳ႔တို႔၏ မွတ္ခ်က္ကိုေတာ့ ၾကားမိပါသည္။ ပရိရယ္မ်ားေသာ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ လွည့္ကြက္လား၊ ဒီေလာက္အေရးႀကီးလာေသာ အေျခေနကို သတင္းဌာနႀကီးေတြက မ ေဖၚျပသျဖင့္ ရံုရခက္သလို တစ္ဖက္လွည့္ျပန္စဥ္းစားလွ်င္လည္း ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးကို ပံုမွန္ေရးႏုိင္ရန္ လုပ္ႀကံ ဇတ္ခင္းၿပီး စာေရးေပးႏိုင္ေသာ စာေရးဆရာမရိွႏိုင္။ သတင္းဌာနႀကီးမွာ မေဖၚျပေပးႏိုင္ေသာ္လည္းသာ္သီခို မွတင္ေပးေသာေနျပည္ေတာ္အတြင္းေရးမ်ားသည္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေနသာအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆပ္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါၿပီ။

ေမလ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၉း၃၀ တြင္ တပ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအမိန္႔ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို ဦေးဆာင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္အး ေနအိမ္အား အင္အားသံုးစီးနင္းရာတြင ပစ္ခတ္မႈ႕မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ား တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေဇာ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကဘဲေတာ္လို႔လား၊ ေဘးလူေတြကဘဲ ႏုံလို႔လား မေျပာတတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက်ဆံုးသည့္တိုင္ သတင္းထြက္မလာသျဖင့္ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အံၾသမိပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ဦး ေသဆံုးမႈ႕တြင္ သတင္းထိမ္းႏို္င္သလို ယခုထိပ္ဆံုးက ကြ်ဲႏွစ္ေကာင္ ခတ္သံကို မည္မွ်ထိထိမ္းႏိုင္မည္ဆို တာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမည္။

ေမလ ၁၃ ရက္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စိုးရိမ္မႈ႔ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေအာက္ေျခႏွင့္ျပင္ပသို႔သတင္းေပါက္ၾကားမႈ႕မရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းစည္း လံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္ခ်ထားလာပါသည္။ စစ္ေကာင္စီတြင္း စတင္ၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာၿပီးအေျခမေနမေကာင္းေၾကာင္းသတင္းပို႔လာပါသည္။ လက္ရိွသမၼတအစိုးရသစ္၏နိဳင္ငံေရးဖြဲ႔စည္းပံုေဖၚေဆာင္ရာတြင္ခက္ခဲၿပီး အေျခအေနမ ေကာင္းေၾကာင္းတင္ျပလာပါသည္။

ေမလ ၁၅ ရက္- ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေအး တို႕ကို မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီး ထပ္မံညိွႏိုင္းၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးဖမ္းဆီးမႈ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပါက္ၾကားမႈ႔ရိွေၾကာင္းတင္ျပလာသလို ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၾကည္း ေရ ေလ မွ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာၿပီး အေျခအေနမေကာင္းေၾကာင္း အထက္ကို တင္ျပလာပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္း ၿပိဳကြဲမႈ႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကကၾကည္းမွ သတိေပးလာပါသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စိုးရိမ္မႈ႔အထြဋ္အထိပ္လို႔ေရာက္လာပါသည္။ တပ္မ ၇၇ ၏မေက်နပ္ခ်က္ ပိုျပင္းထန္လာၿပီး အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ပစ္ခတ္မႈ႔ျဖစ္သည္ထိ ဆိုး၀ါးလာသည္။ အေရွ႕ေတာင္ တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ေမာ္လၿမိဳင္ မွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကိုဖမ္းသလိုမ်ိဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအး ကို ဖမ္းဆီးပါက တပ္တြင္း အာဏာဖီဆန္မႈ မ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ကို သတင္းပို႔ပါသည္။ ထို႔အတူ အမွတ္ ၅၀၃ ေလ တပ္စခန္းမွလည္း အင္အားသံုးခုခံလာႏိုင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ကို သတင္းပို႔ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ညြန္ၾကားခ်က္တခ်ိဳ႕မွ စိတ္၀င္စားစရာမ်ားမွာ-၁၊ အတုိက္ခံအင္အားစုႏွင့္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ဆီသို႔အာရံုလႊဲရန္

၂၊ သမၼတ သိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုသမၼတ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔အား အက်ဥ္းသားကိစၥျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဖက္သို႔အာရံုလႊဲရန္ တိတိက်က် ညြန္ၾကားလိုက္ပါသည္။

အက်ဥ္းသားကိစၥ ျဖင့္ သမၼတသိန္းစိန္၏ ေဆာင္ရြက္မႈ႕သည္ ေအာင္ျမင္မႈ႔ ( ေနျပည္ေတာ္ရည္ရြယ္ခ်က္) ရရိွ သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၏ အာရုံကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားဖက္သို႔မည္သို႔မည္ပံု အာရံုလႊဲမည္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားမိပါသည္။ DKBA ႏွင့္ KNU ပူးေပါင္းတပ္ ကို တိုက္ခဲ့စဥ္က စစ္အစိုးရဖက္မွ အထိခိုက္က်ဆံုးသည္ တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းစာ ေက်ာ္၏ (တပ္ရင္း ၁ရင္း လွ်င္ စစ္သည္အင္အားတစ္ရာျဖင့္တြက္ထား)။ သို႔ေသာ္လည္း ၄-၅လ ေက်ာ္သည့္တိုင္စစ္ဆင္ေရးမ ေအာင္ျမင္ခဲ့။ စစ္ဆင္ေရးကို ၂ေနရာ ၃ ေနရာ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆင္ႏြဲစဥ္ က တစ္ေနရာကို တစ္ရက္လွ်င္ ၁၂၀ မမ အေျမွာက္က်ည္အေရအတြက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ထိပစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက်ည္၏ တန္ဖိုးသည္ အနည္းဆံုး ထိုင္း ဘတ္ေငြ ၆၀၀၀ ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္လ်င္ ၁၂၀ မမက်ည္ ၂၀၀ သံုးခဲ့ပါက ကုန္က်သည့္ေငြပမာဏ မွ ၂၀၀ x ၆၀၀၀ = ၁ ၂၀၀ ၀၀၀ ဘတ္ x ၂၇ က်ပ္ = ၃၂ ၄၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေငြပမာဏ သိန္း သံုးရာေက်ာ္သည္ ၁၂၀ မမ အေျမွာက္က်ည္တစ္ခုတည္း၏ တစ္ရက္စာျဖစ္ပါသည္။ အျခားအကုန္ အက်မ်ားျဖစ္ေသာ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါးကုသေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ စက္ယႏၱာယား ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းခ ႏွင့္ဆံုးရံႈးျခင္းမ်ားကို ထည့္တြက္ၿပီး ကရင္ျပည္စစ္ဆင္ေရး၏ တစ္လ အကုန္က်စရိတ္သည္ ႀကီးမားေသာ ေငြပမာဏျဖစ္ေနပါသည္။

အစိုးရသစ္မတက္ခင္က သူတစ္က်ဳံး ငါတစ္ပိုက္ျဖင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊမိသားစုအပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သိမ္းယူခဲ့ သျဖင့္ ယခုအစိုးရသစ္တက္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေငြပမာဏမွ ေဒၚလာ ၈၄ သန္းသာ က်န္ရိွေနပါ သည္။ ဒီအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္စစ္ဆင္ေရးကို လက္ေလ်ာ့ထားဟန္ရိွသည္မွာ ဘ႑ာေငြအခက္ခဲျဖစ္ႏိုင္သလို အတြင္းေရးမၿငိမ္မသက္မႈ႕ႏွင့္လည္းဆိုင္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ေျမွာက္ပိုင္း စစ္ဆင္ေရးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ႏွင့္ ၀ ကို တိုက္ရန္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

ၾကည္းတပ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ အာရုံေျပာင္းရန္မျဖစ္ႏို္င၊္ အင္အားသံုးအာခံလာႏိုင္ေသာ ေလတပ္ကိုလည္း ေလ တပ္စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ေပးၿပီး အာရံုလႊဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ Mig 29၊ F7 စေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရး အေတြ႕အၾကံဳမရိွသျဖင့္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳလိုေသာ္လည္း စစ္ဆင္ေရးကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ားႏိုင္တာ ထက္ကိုယ့္ေနာက္ေက်ာမလံုတာကပိုဆိုး၀ါးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလတပ္စစ္ဆင္ေရးကို အမိန္႔ေပး လိုက္ပါက လက္နက္တပ္က်ည္ထိုးထားေသာတိုက္ေလယာဥ္ သည္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္ ပစ္မွတ္ကို သြားဖို႔ ထက္ ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္လွည့္လာဖို႔ စိုးရိမ္ေနရပါသည္။ တပ္မေတာ္၏အေရးႀကီးေန႔ျဖစ္ေသာ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရးယူရေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ က်ည္ထိုးထားေသာ္လည္း ပစ္ခတ္၍မရေအာင္ အင္ ဂ်င္နီယာမ်ားက စစ္ရံုးအမိန္႔ျဖင့္ အျမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။ သာမာန္ျပဳလုပ္ေလ့ရိွေသာ ေန႔စဥ္ ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းျခင္းဆို ေ၀းစြ လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္းလံုး၀မရိွ။

သို႕ေသာ္လည္းလက္ရိွမေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာတပ္မ်ားကို အာရံုလႊဲဖို႔တစ္ခုခုလုပ္ရမည့္အေျခေနသို႕ေရာက္ေနပါၿပီ။ေနာက္ဆံုးေတာ့မရိုးႏိုင္ဇတ္ပြဲကိုဘဲ ဆက္ကပါေတာ့သည္။

ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ တိုင္းရင္းသားဖက္သို႔ အာရုံလႊဲရန္ အမိန္႕ေပးၿပီး ၁၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္နား ရိွဆင္ေသ ဘူတာတြင္ ခရီးသည္တင္မီးရထားတြဲမွ ဗံုးေပါက္ကြဲသျဖင့္ ခရီးသည္ ၂ ဦးေသၿပီး ၆ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရိွ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းရံုးနားတြင္ ဗံုးေပါက္ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူအေသအေပ်ာက္မရိွ။ ေနျပည္ေတာ္နားတြင္ ဗုံေပါက္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ရင္းအနည္းႏွင့္အမ်ား အလုပ္ရႈပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဗုံးသည္ ညေန ၄ နာရီတြင္ဗုံးေပါက္ေသာ္လည္း ထိုေန႕ တြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ႔အေထြအထူးမရိွ။ ေနာက္ေန႔ညေနမွစၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ရိွလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕တြင္လံုျခံဳေရးခ်ထားၿပီး စစ္ေဆးမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္လာပါသည္။ ၄င္းဗံုးေပါက္မႈ႕သည္ KNU လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗံုးေပါက္သည့္ ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ပင္ အာဏာပိုင္မွ AFP သတင္းဌာန ကိုေျပာခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ေရွ႔ေနာက္ညီေအာင္ ခုထိ ဇတ္မကတတ္ေသးပါ။ ေနျပည္ေတာ္နားဗုံုးေပါက္ကြဲမႈ႕ ကို KNU ဟုစြတ္ဆြဲလိုပါက ဗံုးေပါက္ၿပီးနာရီပိုင္းအတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္လံုျခံဳေရး ကိုခ်က္ျခင္းတိုးခ်ထားရ မည္ျဖစ္သည္။

ဗုံးေဖါက္သည့္တရားခံ ကိုေတာ့ ႀကံဳရာလိုက္ဆြဲသည္။ သို႔ေသာ္ သဘာ၀မက်။ ဗံုးသည္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးျဖစ္ၿပီး တရား ခံဟုသံသရရိွသူ ၇ ဦးကိုဖမ္းဆီးထားပါသည္။ ၄င္းဖမ္းခံထားရသူ ၇ ဦးလံုးသည္ ဗံုးေပါက္ကြဲသည့္ ရထားတြဲ အမွတ္ ၃ တြင္ ဆီးႏွင္းလိုက္ပါလာေသာခရီးသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္အႏာၱရယ္ကို ေတာ့သိတတ္ပါသည္။ ကိုယ္စီးတဲ့အတြဲ ကို ဘယ္ငတံုးမွဗံုးျပန္ခြဲမည္မဟုတ္၊ ထို႔ျပင္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးျဖစ္မွေတာ့ ဗံုးမေပါက္ခင္ နီးစပ္ရာဘူတာသို႕ ဆင္းေနမွာေသခ်ာပါသည္။ ခုခ်ိန္မွာ စစ္ဘီလူးမ်ား၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံေနရ ေသာ ၄င္းခရီးသည္ ၇ ဦးကိုသနားမိပါသည္။ မထင္မွတ္ဘဲ စစ္အာရွင္၏သားေကာင္ျဖစ္ရျခင္းတြက္ ကိုယ္ျခင္း စာမိပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္နားမွာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗံုးခြဲျခင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေရာက္ရိွေနေသာ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဂ်ိဳးဇက္ယြန္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈ႔ရိွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဒီလိုမ်ိဳးဧည့္သည္ ကိုေနျပည္ေတာ္မွ လံုး၀လက္ခံျခင္သည္မဟုတ္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္မစၥတာဘန္ကီမြန္းဖုန္းဆက္တာ ေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေျဖသည္မဟုတ္။ ထို႔အတူကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာပါက ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီ ဇာ ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရေအာင္ေတာင္းယူရသည္။ ယခုလည္း အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ျမန္မာစိုးရေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးျခင္းကို ၁ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးၿပီးမၾကာခင္မွာ ေနျပည္ေတာ္သို႕ေရာက္ရိွလာေသာ အေမရိကန္၏ အဆင့္ အျမင့္ဆံုးအရာရိွျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ လက္ခံေတြ႔ဆံုေသာ္လည္း ဂ်ိဳးဇက္ယြန္း က ျမန္မာအစိုးရသစ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႔၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အက်ဥ္းသားကိစၥ မ်ားသာ ဖိအားေပးသြားပါသည္။ အေမရိကန္ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ႔မ်ား အဆင္ေျပခဲ့ပါက အာရံုလႊဲရန္တြက္ ေနျပည္ေတာ္နားမွာ ဗံုးမေဖါက္ဘဲ အျခားေနရာမ်ားတြင္သာဗံုးေဖါက္မွာျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ကမာၻ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေသာ မစၥတာ ေသာ္မတ္စ္အုိေဂ်ကင္တားနား ( Mr Tomas Ojea Quintana) ျမန္မာျပည္ေရာက္ရိွၿပီး ကရင္ျပည္နယ္သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာ ရန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ မလိုျခင္ဆံုး ဧည့္ သည္ တစ္ဦးျဖစ္၏။ ကင္တားနား ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွတာႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႔တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ႔မ်ား ျဖစ္ေတာ့၏။ ဤေပါက္ကြဲမႈ႔သည္ ဗံုးခြဲျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးအေျမွာက္ျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထံုးစံအတုိင္း KNU ဟုစြတ္စြဲျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ နအဖ ၏လုပ္ဇတ္သည္ ဖင္ေပၚစၿမဲ။ လက္ရိွ KNU တြင္ထိုကဲ့ သို႔ လက္နက္ႀကီးအေျမွာက္ မရိွသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသိထားၿပီးသားျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္ေရးတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ KNU သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ကို လာေရာက္ ကူညီေျဖရွင္း ရန္ ကမာၻ့ကုလသမဂၢ ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားေတာင္ဆိုေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကင္တာနား သည္ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖားအံၿမိဳ႔မွ လွည့္ျပန္ၿပီး သူသြားျခင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုပါ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာျပည္မွျပန္လည္ထြက္ခြါသြားရပါသည္။

ယခု အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ေခါင္ကြ်ဲ ၂ ေကာင္ခတ္ရာတြင္ ေျမဇာပင္မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတ ခ်ိဳ႔တို႔ျဖစ္ေနရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား အာဏာရွင္စနစ္ကို မုန္းတီးေနသလို ျပည္သူဖက္ရပ္တည္ၿပီး အာဏာရွင္ ကို ျဖဳတ္ခ်ျခင္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္သား မ်ား မည္ကဲ့သို႔စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္သည္ကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားေစာင့္ေမွ်ာ္ လွ်က္ရိွေနပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားရန္မ်ိဳး ၆ ပါးမွကင္းေ၀းၾကပါေစ။

ဖူးဒို

ေမလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၁

No comments: