Thursday, June 9, 2011

ကရင္အမ်ဳိးသားအားလုံးသို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ကရင္အမ်ဳိးသားအားလုံးသို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

သုိ႔……

ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေျမမွာမွီတင္းေနထုိင္ၾကတဲ့ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာသိုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္ က်ေနာ္စာေရးလုိက္ပါတယ္။

က်ေနာ္ရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းမျပည့္စံုေသာ္လည္း စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာသေဘာထားခံယူခ်က္ ျပင္းျပ
ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိလုိ႔ ေအာက္ေဖၚျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး က်ေနာ္ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။

ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးၾကီးဟာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးခရီးအတြက္ မူေလးခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီမူေလးခ်က္ကေတာ့…..

၁။ကရင့္လက္နက္ခ်စကား အလ်ဥ္းမေျပာရ၊
၂။ကရင့္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲ ရွိရမည္၊
၃။ကရင့္နယ္ေျမအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ျပီးျပည့္စံုေစရမည္၊
၄။ကရင့္ကံၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးရရွိရမည္။

အဆုိပါ မူၾကီးေလးခ်က္သည္ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္လူမ်ိဳးအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးလွပါတယ္။ အသက္စြန္႔တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီး တမလြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားရွာတဲ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘ ဦးၾကီးနဲ႕တကြ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ အသက္ရွည္ေနထုိင္ၾကတဲ့ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အနာဂတ္ေမြးဖြါးလာမယ့္ ကရင့္ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ အင္မတန္ အေရးပါလွပါတယ္။

အဲ့ဒီမူေလးခ်က္ဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခိုိင္ျမဲေရးႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘ၀လံုျခံဳေရး အတြက္ ျဖစ္ေစျပီး အလြန္ပင္တန္ဖုိးရွိေသာ စကား၊ အလြန္ပင္ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ သမုိင္း ၀င္စကား၊ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးသည့္ မူေလးခ်က္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္…
၎အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕၀မ္းတြင္း ပဋိသေႏၵ တည္တဲ့အခ်ိန္က
စျပီး ၎တုိ႔ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မွအစ ေကအင္န္ယူ ကရင့္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးႏွင့္ လံုး၀ ပတ္သက္ေန ၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ က်ေနာ္အဓိက ေျပာဆုိခ်င္တဲ့အခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ အႏွစ္ (၆၀)ေက်ာ္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၎အေျခအေနမ်ားအေပၚ အားလံုးသိရွိၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယခုခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာေပၚရွိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနထုိင္ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ပညာသင္ယူျပီး ဘြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာ ဆြတ္ခူးေစကာမူ ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံမရွိေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးဟာ အျခားေသာလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ အထင္ေသးမွဳ ဖိႏွိပ္မွဳ ခံေနရစျမဲပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အျမဲေကာက္က်စ္မွဳ နည္းပညာမ်ိဳးစံု၊ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားမွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ဆုိတဲ့စီမံကိန္း စနစ္ဆုိးနဲ႕ ကရင္လူမ်ိဳးေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အမ်ိဳးျဖဳတ္ဖုိ႔ အျမဲတမ္း ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာ့ရန္သူ မဟာဗမာ၀ါဒီနယ္ခ်ဲ႕တုိက္ဖ်က္စနစ္ဆုိးရဲ႕ ေက်ာ့ကြင္းထဲသို႔ မေရာက္ၾကေစရန္နဲ႕ မဟာဗမာ၀ါဒီ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆုိးတုိ႔ရဲ႕ ေက်ာ့ကြင္းထဲတြင္ မိေနတဲ့ ကရင္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား
ရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဘ၀အသက္ရွည္ခ်ိန္္ပ်က္စီးျခင္းမေရာက္ခင္ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား တုိက္ထုတ္ၾကပါ။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာၾကား အထင္အၿမင္ လြဲမွဳေတြ၊အထင္ေသးမွဳေတြ၊ အျမင္မၾကည္လင္မွဳေတြကို ေဘးခ်ိတ္သင့္ပါျပီ။ ကရင္အခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာသားရင္သား အခြဲျခားဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မွဳ သေဘာထားၾကီးစြာ ထားရွိၾကဖုိ႔နဲ႔ ေအးအတူပူအမွ် အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ား ေမြးဖြါးဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ ကရင္အမ်ိဳးသားထုထံက ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ၊ ကိုယ့္အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ၊ ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး သူရဲေကာင္းဓားကို ကိုင္စြဲထားၾကစို႔။

ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အခါ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေန သည့္အတြက္ အေရးၾကီး ေသြးနီးၾကပါစို႔…..တုိက္တြန္းေျပာဆုိလုိက္ရပါသည္။

မိင္လး(မိန္လား)
ေခတၱ-ေနာ္ေ၀း

No comments: