Thursday, June 9, 2011

ခ်ည္ၿဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာ သီခ်င္းသစ္ မၾကာခင္ က်ေရာက္လာမည့္ ကရင့္ရုိးရာ ခ်ည္ၿဖဴဖြဲ႕မဂၤလာပြဲေတာ္ကို ဒီသီခ်င္းေလးနဲ႕ ၾကဳိဆိုၾကပါစို႕။

No comments: