Sunday, November 25, 2012

ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကိုေဆာင္ရြက္ေနသူကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏သေဘာထားမ်ားသိသာေစခ်င္ တရုတ္ကိုေတာင္ေႃကာက္ရေႃကာင္းနွဳတ္မွဖြင့္ဆို

“တ႐ုတ္ကိုလည္း တပည့္ေတာ္တို႔က ေၾကာက္ရတယ္ဘုရား” ဆိုတဲ့ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး အေထြေထြသပိတ္ဆင္ႏႊဲေနသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ

No comments: