Monday, May 30, 2011

ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေကအန္ယူေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

28 May 2011

ေကာင္းဝါ သတင္းဌာန မွ....

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေသာ္လည္းတိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ စစ္အာဏာၾကီးစိုးမႈကေျပာင္း လဲျခင္းမရိွသည့္အျပင္ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ စစ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေန ေၾကာင္း ေကအန္ယူေခၚကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးမွ ေမလ (၂၆) ရက္ေန ့စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး ေကအန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ (၅) ခုအတြင္းရိွလွဳပ္ရွားေနသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားက ေလးလတာ ကာလအတြင္း ကရင္ျပည္သူ ၂ ေထာင္ေက်ာ္အား အကာအကြယ္အျဖစ္အသံုး ျပဳေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ ဧျပီလကုန္ထိ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရ သည့္ ရြာသားေပါင္း (၂၀၅၁) ဦးထဲတြင္ အမ်ိဳး သမီး (၁၂၂၀)ဦးလည္းပါ၀င္သည္။ထိုရြာသူရြာသားမ်ား သည္ စစ္တပ္အတြက္ အကာအကြယ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိုင္းရွင္းေပးရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခံရသည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီးစီး၍ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ေပၚထြက္လာသည္ဆိုေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ေျပာင္းလဲမွဳမရွိဘဲ ယခင္အတိုင္းလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံရဆဲဟု ေကအန္ယူေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အရံုးအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြကယခုလိုေျပာပါသည္။

“သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္တို႕အဖြဲ့ေတြကေတာ့ အစိုးရသစ္ေပၚလစီသစ္ေတြနဲ႕ တိုင္းျပည္ကို ေျပာင္းလဲမယ္ဆို ျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ ဖြံ ့ျဖိဳးမွဳအရေရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအရေရာ အဲဒါသူတို့ က တကယ့္ကိုပဲၾကားေကာင္း ေအာင္ေျပာေနပါတယ္။ လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေနျပီးေတာ့ သူတို ့ကိုေမွ်ာ္လင့္ၾကတာေပါ့၊ တကယ္တမ္းေျပာင္းလဲလာမလားဆိုျပီး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို ့ရဲ့ကေန ့လက္ရိွကရင္အမ်ိဳးသားေတြရဲ့ စစ္ေျမျပင္ေတြမွာေတာ့ ဘာမွ အေျပာင္းအလဲမရိွေသးဘူး၊ေပၚတာ ဆြဲျမဲဆြဲ။ လူေတြကိုခိုင္းျမဲခိုင္း။ သတ္ျမဲသတ္။ လုျမဲလု။ ရိွဳ ့ျမဲရိွဳ ့ဆိုေတာ့ အဲဒီထဲမွာ လည္းပဲအမ်ိဳးသမီး ေတြကလည္း ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္ခံေနရတယ္၊ ကေလးေတြ ကိုလည္းခ်မ္းသာမေပးပဲန႕ဲ တစ္ျပည္ ႏွစ္ျပည္ကစ ႏို႕ဆီဗူးသံုးေလးငါးလံုးေလာက္အစ ထမ္းခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ခါက်ေတာ့ ဒီအျဖစ္ အပ်က္ေတြကို ၾကည့္ပါအံုးဗ်ာ ႏိုင္ငံတကာၾကီးရယ္။

ယခုလို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ေကအန္ယူအေနႏွင့္ကရင္တိုင္းရင္းသားတစ္ခုတည္းအတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ ျပည္သူမ်ားခံစားေနရေသာအျဖစ္အပ်က္လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရမွဳ မ်ားကို ကမၻာမွသိရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ထုတ္ျပန္ရသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြ ကေျပာသည္၊

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို စစ္တပ္အကာအကြယ္အျဖစ္ အသံုးခံေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မွဳႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္ေနေသာေၾကာင့္ ကမာၻကုလသမဂၢကအဖြဲ ့၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ ျမန္မာစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားဧ၊္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန့္ ရန္ ျပင္းထန္ေသာအေရးယူမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ျမန္မာျပည္အတြက္ အျမန္ဆံုး စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖြဲ ့စည္းေပးပါရန္ ဳ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအေနႏွင့္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုထား ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္၊။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးသည္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္မွစ၍ အာဏာရျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ကိုေတာ္လွန္ေန သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

No comments: